Knytnäve i silkeshandske eller en riktig "utsträckt hand"

måndag 18 februari 2008 · 2 kommentarer

Jag och Tord (Tjernström, oppositionsrådet) skrev ihop en debattartikel härom veckan med en inbjudan till de övriga partierna inför budgetarbetet. Responsen blev väl den väntade, men kanske inte ändå. Socialdemokraterna är ju rätt bra på att sträcka ut händer där järnnäven och spikarna bara täcks av ett tunt lager silke, i landstinget verkar det vara standard från alla partier. Debattartikeln vi skrev var kanske något av båda.

De indignerade kommentarerna från de aktuella partierna (främst sp, förstås) indikerar att de delvis missförstått syftet och sett mer järnnäve än utsträckt hand. De politiska partiernas parlamentariker (i KS/KF och nämnder) borde vara fullt medvetna om att de i varje enskilt ärende har alla möjligheter i världen att göra upp med oppositionen. Det händer ju trots allt lite då och då i frågor med mindre tyngd än budgeten. Varför skulle vi behöva bjuda in dem? De har ju en stående inbjudan.

Mitt syfte med artikeln (Tord får tala för sig själv) var att rikta inbjudan till hela partierna. Till de många medlemmar i fp och C som jag förutsätter sitter och vrider sig när de läser om besparingar i skolan. För dem kanske det inte lika uppenbart att samarbete är en möjlighet. Det enklaste sättet att nå dem är tidningen. Om det råkar innebära att någon parlamentariker känner sig trampad på tårna så är det en tråkig bieffekt, men också kanske det andra syftet med artikeln... att ge parlamentarikerna en känga för att de köper moderaternas politik.

Jag är inte organisationsegoist. Om andra partier för vår politik så är det bara bra. Det gör ingen skillnad under vilket partinamn som en socialistisk politik förs. Kan vi väcka delar av majoriteten så att de mildrar moderaternas påverkan på kommunens verksamhet så är det ett steg framåt. Det är ett litet steg eftersom det bara gäller en enskild fråga, men steget går framåt. Det finns ju de som argumenterar för att man ska låta moderaterna riva och ställa till så mycket elände som möjligt så att förutsättningarna för borgerligt styre försämras för lång tid framåt. Jag håller inte med. De barn och ungdomar som nu drabbas av moderaternas politik i skolan är inte schack-pjäser. Kan vi bidra till att göra deras situation bättre ska vi göra det även om det kanske inte är taktiskt korrekt. Att rädda passagerarna från det sjunkande skeppet betyder inte att man förhindrar skeppet från att sjunka som en gråsten.

Jägaren farligare än vargen

lördag 16 februari 2008 · Comments

Alla vet ju egentligen att vargar i praktiken inte är särskilt farliga. För mig är det rätt uppenbart att varghatet grundar sig på en rent känslomässig och ekonomisk grund. Samerna förlorar renar utan att få tillräcklig ersättning, jägare förlorar sina jakthundar, men den absolut viktigaste anledningen är att jägarna skulle förlora i betydelse/förlora inkomst om en vargstam höll ordning på älgar och rådjur.

Svenska jägareförbundet skriver på sin hemsida (i en artikel från 2002, Blixten farligare) att blixten är farligare än jägarna. Enligt deras uppgifter har mellan 1970 och 2000 5 st helt oskyldiga personer skjutits av jägare och 86 jägare dödats (av egen kraft eller skjuten av annan jägare, självmord undantaget). Under samma period har ingen person dödats av varg, självklart med tanke på att vi nästan utrotat dom. De 10-tusentalet vargarna i resten av Europa har de senaste 70 åren dödat lika många människor som svenska jägare skjutit bärplockare de senaste 30 åren.

Samtidigt dör 10-talet personer varje år i älgolyckor. Så inte nog med att jägarna tillåts utrota konkurrensen, de är inte heller vidare effektiva själva. Det är ju också självklart. Jägarna har ett intresse av att hålla uppe viltstammen så att de kan skjuta något när de får chansen. Antalet föryngringar blir ju givetvis betydligt fler ju större älgstammen får vara. Så vi andra drar nitlotten i trafiken för att jägarna ska få inkomster.

Låt vargarna sköta kontrollen av älg och rådjurspopulationen. Det skulle säkert vara effektivare och betydligt säkrare för oss som bor i skogen och kör på vägen. Begränsa jägarstammen till ett fåtal individer under Länsstyrelsen med syftet att hantera de kvarvarande uppgifterna.

Medborgarförslag och tjänstemannastyre

· 1 kommentarer

På nästa KF (25/2) kommer det upp ett medborgarförslag om att skilja organiskt och brännbart hushållsavfall. KS föreslår att medborgarförslaget ska avslås. Nu kör vi allt avfall för förbränning i Norrköping. Knappast miljömässigt optimalt.

I utredningen skriver samhällsbyggnadkontoret att man följer utvecklingen och att man planerar att vänta in Eskilstunas intrimning av deras rötkammare. Inga tidsramar (intrimmning är ju en fråga om månader) eller kostnader redovisas, mer än att kostanden för en sorteringsanläggning är "rimligt". Om vi överhuvudtaget behöver en sorteringsanläggning eller inte spekulerar men inte i.

Margit Utregård (sp, ordf. Teknik och fritid) brukar ha ett och annat att säga om de högre tjänstemännens vilja att styra de politiska besluten. När det gäller hennes nämnds tjänstemän verkar det inte vara så viktig.

Tekniken finns, kostaderna är inte oöverkomliga, avfallsplanen medger utsortering, flera kommuner runt Strängnäs sorterar redan. I underlaget redovisas dock inget underlag som medger något annat beslut än att följa tjänstemännens plan och vänta på Eskilstuna. Från diskussionen i KS är det plågsamt uppenbart att majoriteten av politikerna inte har någon koll på avfallsområdet. Då är man helt beroende av att tjänstemännen levererar opartiskt och sakligt underlag för besluten. När tjänstemännen levererar ett underlag utan alternativ lämnar man politikerna i sticket. Då är det inte längre politikerna som styr.

Telge Återvinning tar emot avfall från 6 kommuner med gröna påsar och optisk sortering. Har man kollat om dom kan tänka sig att ta emot från en 7:e kommun? Det framgår inte. Det skulle i sådant fall betyda att Strängnäs "bara" behöver investera i utbildningmaterial och se till att det finns gröna påsar tillgängliga för att kunna genomföra medborgarförslaget.

Jag kommer rösta för återremiss i KF, precis som i KS. Medborgarförslaget lyfter en viktig fråga och förvaltningens svar indikerar att det knappast skulle vara omöjligt att genomföra, underlag för annat beslut än avslag saknas dock.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg