Medborgarförslag och tjänstemannastyre

lördag 16 februari 2008 ·

På nästa KF (25/2) kommer det upp ett medborgarförslag om att skilja organiskt och brännbart hushållsavfall. KS föreslår att medborgarförslaget ska avslås. Nu kör vi allt avfall för förbränning i Norrköping. Knappast miljömässigt optimalt.

I utredningen skriver samhällsbyggnadkontoret att man följer utvecklingen och att man planerar att vänta in Eskilstunas intrimning av deras rötkammare. Inga tidsramar (intrimmning är ju en fråga om månader) eller kostnader redovisas, mer än att kostanden för en sorteringsanläggning är "rimligt". Om vi överhuvudtaget behöver en sorteringsanläggning eller inte spekulerar men inte i.

Margit Utregård (sp, ordf. Teknik och fritid) brukar ha ett och annat att säga om de högre tjänstemännens vilja att styra de politiska besluten. När det gäller hennes nämnds tjänstemän verkar det inte vara så viktig.

Tekniken finns, kostaderna är inte oöverkomliga, avfallsplanen medger utsortering, flera kommuner runt Strängnäs sorterar redan. I underlaget redovisas dock inget underlag som medger något annat beslut än att följa tjänstemännens plan och vänta på Eskilstuna. Från diskussionen i KS är det plågsamt uppenbart att majoriteten av politikerna inte har någon koll på avfallsområdet. Då är man helt beroende av att tjänstemännen levererar opartiskt och sakligt underlag för besluten. När tjänstemännen levererar ett underlag utan alternativ lämnar man politikerna i sticket. Då är det inte längre politikerna som styr.

Telge Återvinning tar emot avfall från 6 kommuner med gröna påsar och optisk sortering. Har man kollat om dom kan tänka sig att ta emot från en 7:e kommun? Det framgår inte. Det skulle i sådant fall betyda att Strängnäs "bara" behöver investera i utbildningmaterial och se till att det finns gröna påsar tillgängliga för att kunna genomföra medborgarförslaget.

Jag kommer rösta för återremiss i KF, precis som i KS. Medborgarförslaget lyfter en viktig fråga och förvaltningens svar indikerar att det knappast skulle vara omöjligt att genomföra, underlag för annat beslut än avslag saknas dock.

1 kommentarer:

Dag Bremberg sa...
25 februari 2008 12:22  

Vi är helt överens, och det vore pinsamt om en majoritet i KF i kväll säger nej till denna enkla form av sopsortering.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg