Nedskärningar är nedskärningar oavsett färg

tisdag 22 april 2008 · Comments

Jag hoppade ju häromveckan av som ersättare i HSN för att jag inte hade tid över (inte hemma för att förbereda mig ordenligt eller från jobbet där högen av saker att ta reda på bara växer). Det var också tufft nog med ett barn, med två blev det helt ohållbart. Med medvetenheten om den överhängande risken för att förlora S som samarbetspartner i kommunen, med det merjobb det kommer innebära för mig som gruppledare, fanns det ju inget att fundera på.

Men...
att den politiska situationen ser ut som den gör i landstinget gjorde inte det mindre betungande att sitta i HSN. Två av våra tidigare kamrater släpper fram en borgerlig nedskärningspolitik. Då är det inte så kul att sitta i HSN och "ta ansvar" för panikartade nedskärningar. Tänk vad annorlunda det skulle varit om vi fattat tidigare vad som var på väg att hända med Ann och Marco och haft majoriteten tillsammans med S.... eller? Jag är inte längre så säker... och jag kan inte låta bli att kommentera.

HSN beräknas gå back med omkring 250 miljoner under 2008. Underskottet har "alltid" funnits men bristen på åtgärder de senaste åren har gjort situationen akut. Det åtgärdspaket som socialdemokraterna lagt fram är en blandning av bra idéer, snömos och vackert inlindade åtgärder som man får tolka rätt vilt om man ska få "önskad" effekt. Något som bara är fina fraser är det som paketet avslutas med "...Vid alla ovannämnda åtgärdsförslag ska konsekvensanalyser göras ur de perspektiv som fullmäktige fastställt i sin budget. Åtgärder som slår mot särskilt utsatta grupper ska undvikas."

Hur många har kontakt med landstingets verksamhet utan att vara en särskilt utsatt grupp? Är det ett relativt begrepp där olika grupper av personer som har behov av kontakt med landstinget jämförs med varandra eller finns det något kvalitativt i begreppet?

Om man lägger ned Kullbergska (en fullt möjlig tolkning av S förslag om profilering av sjukhus om man lägger till historien)... Kommer inte det slå mot de som är särskilt utsatta?
Är man kroniskt svårt sjuk och hade bosatt sig nära sjukhuset för att inte få så lång restid skulle man ha drabbats av ett hårt slag om restiden helt plötsligt blev drygt en timme. Det går inte att göra nedskärningar inom sjukvården utan att det drabbar särskilt utsatta extra hårt. Det ligger ju liksom i själva definitionen av "särskilt utsatt".

En annan som är intressant är ..."... begränsning av läkares rätt att förskriva vissa dyra läkemedel". Jag är vänsterpolitiker och gick i skolan när det var viktigare med källkritik än med själva innehållet. Jag anser att det är en demokratisk skyldighet för politiker att lägga sig i. Jag skulle inte få för mig att acceptera tjänstemännens förslag utan att ifrågasätta. Ger jag inte de grupper som röstat fram mitt parti en röst så har jag inget där att göra. Det betyder ju däremot inte att tjänstemännen ofta har gjort en bedömning som jag ser som felaktig. I detta fall (läkare=tjänstemän) är inte poängen lika tydlig då vi pratar om en bedömning som det inte finns något politisk vinkling av.

Vad jag vet har vi i sörmland inte något sådant fall där specialmedicin bokstavligen kostar tiotals miljoner för en patient. Vad vi pratar om nu kan inte jag se som något annat än nya och förhoppningsvis mer välfungerande läkemedel för t.ex. cancer, reumatism och annat, eller räknas cancerpatienter in i "särskilt utsatta grupper"? Vilka patienter som får speciellt dyra mediciner är för övrigt inte "särskilt utsatta"? Utan en djupgående hälsoekonomisk analys och etisk diskussion kan man inte lägga ett förslag som detta.

Min alldeles personliga åsikt vad det gäller åtgärder är enkel...och de sammanfaller till stor del med vissa av S förslag, om jag tolkar dem åt mitt håll.

Acceptera 2008 som ytterligare ett förlorat år (gå till LF och säg att HSN inte klarar budgeten). (Det var inte vi som la budgeten och kom med åtgärdsförslag 1,5 år för sent. Vi kan inte basera våra förslag på åtgärder på en situation vi inte skapade.) Ta förlusten 2008 och hämta hem det under kommande år genom en skattehöjning (på 50 öre - 1kr) och genom långsiktigt gångbara effektiviseringar med bibehållen kvalitet. Genomför åtgärder som har en effekt utan att påverka kvalitén på vården, t.ex. att begränsa rätten till fritt vårdval i de fall där sörmland har motsvarande verksamhet av god kvalitet (t.ex. inom ortopedi).

Utnyttja den krismedvetenhet som nu borde finnas hos sjukvårdens personal och omvandla den i kreativ riktning. Låt de anställda få bort dubbelarbete och ineffektiva arbetsmetoder (ett exempel på något som ofta och länge diskuterats är läkarnas administrativa börda). Inte för att det nödvändigtvis direkt gör något för landstinget (utan mer indirekt), men de samhällsekonomiska effekterna av kortare sjukskrivningar är massiva.

De anställdas inflytande över sin arbetssituation är också avgörande för möjligheterna att få ned de höga sjukskrivningstalen inom landstingets egna verksamheter. Då är det också viktigt att det politiska ansvaret decentraliseras, inte centraliseras som nu. HSNs problem var att det var för mycket ansvar med hela sjukvården. Att lägga ned HSN och istället centralisera makten till LS flyttar bara besluten ännu längre från dem de påverkar.

... och sen alla dess stopp. Hyrläkarstopp, anställningsstopp, inköpsstopp, investeringsstopp. Till viss del kan jag förstå att man behöver göra saker inom dessa områden, men det är ju det man har budgeten till. Tillför de resurser som saknas i budgeten och kräv sedan budgetdisciplin. Man ska hålla budgeten, klarar man det inte får man som chef ha en väldigt bra argumentation. En av de tyngre administrativa uppgifterna för en verksamhetschef är att hålla budgeten. Klarar man det inte... och har tagit in hyrläkare i onödan, anställt när man inte skulle, köpt extra dyra gardiner till kontoret eller genomfört mer än planerade investeringar... så ska man inte sitta kvar som chef. Har man bara gjort det som krävs för att upprätthålla kraven i lagstiftningen, patientsäkerheten och kvalitén i verksamheten så är det de som satt budgeten som borde fundera på vad man gör. Antingen är prioriteringarna fel eller så är resurstilldelningen fel.

C+fp+S

måndag 14 april 2008 · Comments

Jahapp...

Det var ju tur att jag ändå skulle hämta Chloe på dagis en timme efter presskonferensens start och lyckades få tag i Björn Lind(fp) så att jag själv kunde vara där. Bortsett från det "historiska" ögonblicket så verkar det som om man kan tolka resultatet hur som helst.

Alex Voronov på kuriren verkar ha hört mycket mer än vad jag gjorde, men han lär ju ha varit på fler presskonferenser än jag.

"Mittenpolitik", "vi har ledartröjan" (angående vem som ska utse kommunalrådet) etc... låter inte som saker som sossarna skulle köpa rakt av.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg