Arvoden kontra lön

fredag 23 maj 2008 ·

Är ett arvode jämförbart med en lön?

1. Anställningstryghet...
En anställd "skyddas" av vårt allt mer durkslagsliknande skyddsnät på arbetsmarknaden. Alla möjliga och omöjliga anledningar finns för att en anställning kan upphöra eller omvandlas till något oacceptabelt.
En politiker är utlämnad till opinion och den ibland flyktiga lojaliteten hos sina partikamrater, men man kan komma undan med en hel del.

2. Ansvar...
Vad har ett kommunalråd för ansvar? Hur jämförs det med t.ex. en VD? Ett kommunalråd kan inte ta några beslut utan att granskas i den politiska överbyggnaden (KS/KF). Det yttersta politiska ansvaret ligger hos KF.

3. Arbetsuppgifter...
En anställd jobbar för det mesta omkring 40 timmar, men ganska ofta betydligt mer. Arbetsuppgifterna är ofta väl definierade och ganska tufft optimerade för den tillgängliga tiden. Ett kommunalråd gör vad den politiska situationen leder till och vad tjänstemännen genererar i form av politiska ställningstaganden.

4. Kompetens...
Visst behöver politiker kompetens, men några formella krav finns ju inte. Normalt för arbetsmarknaden är att formell kompetens (utbildningsnivå, erfarenhet etc) betalar sig i högre månadslön. Politiker får ersättning oavsett formell kompetens.


Min slutsats är att det inte går att jämföra en normal anställning med ett politiskt uppdrag. Försöker man blir det bara fel...

1 kommentarer:

Marco Venegas sa...
1 juni 2008 22:35  

Hej David! Vad kul att läsa dina debatter just om politekernas lön, det kändes alltid att du höll på mig och Ann berglund fast du precis som många andra inom v vågade inte stå emot partipiskan (sossarna partipiska). Det är synd att du inte reagerade i tid och visade civilkurage i den här frågan men det är bättre sent än aldrig,

Med kamratliga hälsningar

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg