Arvodenas storlek

fredag 23 maj 2008 ·

Ibland förvånas jag över socialdemokraters inställning till arvoden. Iofs finns det även inom V vissa som ser ett styrkeförhållande i skillnaden mellan tjänstemän och politikers ersättning.

Läs Linda Strands blogg som hänvisar vidare.

Ann Landerholm hade som kommunalråd i Strängnäs 51200 kr/mån när hon slutade. Den nya gubb-trojkan har 38400 kr/mån var. Om man förutsätter att Ann Landerholm jobbade mindre än 120 timmar i veckan som kommunalråd så har de nya kommunalråden inte full sysselsättning under "arbetsdagen". 75% av ersättningen är kanske faktiskt kopplat till arbetsinsatsen.

I februari 2008 tjänade i medel anställda i...
den kommunala sektorn 22400 kr/mån
landstingssektorn 26446 kr/mån
den statliga sektorn 28180 kr/mån
den privata sektorns mjuka delar 25993 kr/mån

Vad menar Linda Strand och Ann-Sofie Wågström med "Det demokratiska samhället kommer inte att kunna dra till sig duktiga och ambitiösa människor om politikens villkor blir för småttiga. Vem skulle lämna att välbetalt jobb för att ta på sig ett många gånger större ansvar som politiker till lägre lön/arvode?"

Lönetoppen för hela landet enligt SCB är... (med mitt tillägg som punkt 7)
1. VD, verksamhetschefer, 63100 kr/mån
2. Högre tjänstemän och politiker, 59900
3. Värdepappersmäklare, 59000
4. Piloter, 58800
5. Forsknings- och utvecklingschefer, 55200
6. Läkare, 51300
7. 100% arvoderade kommunalråd i Strängnäs kommun, 51200
8. Driftchefer inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag m.m, 50900
9. Försäljnings- och marknadschefer, 50200
10. Reklam- och pr-chefer, 49600

Så vilka är de "dugliga och ambitiösa människor" som socialdemokraterna oroar sig över inte ska vilja bli politiker? Värdepappersmäklare eller piloter?

Knappast de som demokratin saknar.

1 kommentarer:

Anonym sa...
25 maj 2008 23:09  

Hej jag förstår att du läst mitt inlägg om politikerarvoden, det ska ses i förhållande till vad tjänstemanna gruppen har i lön i första hand.
Det är den politiska nivån som har det yttersta ansvaret men det märks knappast i "lönekuvertet".
Vad gäller kommunalrådens lönenivå så är den relativt hög men ligget dock efter chefstjänstemännen som man faktiskt har ansvar för.

När det gäller att få olika människor att ta på sig ett politiskt ansvar så slår givetvis arvodesnivåerna olika beroende på vilket utgångsläge man har.
Själv är jag metallarbetare och skulle inte ens ha hälften av vad jag har som kommunalråd.
Jag anser att man ska ha betalt efter ansvar och hur mycket tid man lägger ner på uppdrget och inte vad man har som civilperson. Och vill vi att alla olika kategorier av yrkesmänniskor ska ha möjlighet att ta på sig ett politiskt förtorendeuppdrag då måste arvodena vara höga för kommunalråd, landstingsråd och riksdagsledamöter.
Jag och styrelsen i Eskilstuna Energi & Miljö är exempelvis ansvariga för en verksamhet som har 2 miljarder kronor i balansomslutning. Vår VD kommer förmodligen att ha en lön på ca 80 tusen i månaden, där ser du skillnaden.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg