Med statistik kan man visa vad som helst...

lördag 24 maj 2008 ·

I min erfarenhet, baserad på hantering av miljöärenden inom industrin, så är det helt avgörande för slutsatsen vilket nolläge, nollår, basvärde etc som väljs.

I den nu liggande skolutredningen så har man utgått från år 2000/2001 i de ekonomiska beräkningarna. Varför? Jag har inte hittat någon förklaring. Hade ju varit snyggt att ha det någonstans i metodbeskrivningen.

Karinslundsskolan byggdes 1994, friskolorna Montisori, Asken och Karlavagnen kom 1995, 2000 resp 2003. 2000/2001 fanns större delen av dagens lokalunderlag. Är det därför man valt det basåret? Varför inte 2003 alt 1995?

Spontant (utifrån diagramen) så ger inget basår en större kostnad för "extra" skollokaler än 2000/2001.

2 kommentarer:

Dag Bremberg sa...
25 maj 2008 21:59  

Bra jobbat, David!
Jag har hela tiden känt att det funnits ett svar (bort med en central skola) innan frågan fanns. Sen har kommunchefen försökt att hitta argument för detta svar. Det är knappast en slump att de ekonomiska analyserna (inkl kostnader för nya förskolor och tidigareskolor) inte varit "färdiga".
Jag misstänker starkt att hela denna affär ur kommunalekonomiskt perspektiv skulle bli lika olönsam som flytten av Thomasgymnasiet till de "tomma" lokalerna vid P10.
Varför är det inte fler folkvalda som ifrågasätter?

Ebbe sa...
17 juni 2008 16:39  

Apropå statistik, skriv ett blogginlägg utifrån din argumentation i fullmäktige för att lägga ner mariefredsnämnden!

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg