Skolutredning... igen

måndag 12 maj 2008 ·

Alex Voronovs ledare i ekuriren är som oftast ganska hyffsad. S svänger nu in sig i majoritetens snäva verklighet. Att plötsligt backa upp landsbyggdsskolor är nog en av de mindre svängningarna, t.ex. förväntar jag mig nästan att S backar från förslaget att lägga över en del av VA-taxan på skatten.

Jag pratade lite snabbt med Lotta innan beslutet i KS då jag hoppades få stöd för vår linje att helt ta bort stämpeln "skyddsvärd" på landsbygdsskolorna. Då delade vi enligt mitt intryck i princip uppfattningen att barnkonsekvensanalyser ska ligga till grund för beslut, inte C's omoderna landsbygdsromantik.

Däremot tycker jag att Voronov har missat lite i formuleringarna. Antalet elever i grundskolan har inte minskat nämnvärt (bortsett från naturlig svängning) och det kommer börja öka igen rätt omgående. Däremot har friskolorna tagit en del elever, vilket ökat kostnaderna för icke pedagogiskt relaterade kostnader.

Pengar som läggs på lokaler tas inte från utbildningen... om man inte tycker att det är en politiskt viktig princip, vilket en del partier verkar tycka. Jag ser inget självändamål i att flytta pengar från lärare till lokaler. Lägg samtliga lokalkostnader på KS och sen är problemet "löst".

(För övrigt så....
Vet jag inte riktigt varför någon skulle få för sig att lägga ner Fogdö skola. Den är full och kommer fortsätta vara det enligt skolutredningens underlag. Härad, Länna och Karinslund är "problemskolorna" enligt prognosen)

Läs också Dags inlägg i frågan...

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg