Vadå 100 miljoner?

fredag 23 maj 2008 ·

Har jobbat alldeles för mycket och framför allt för sent på natten för att ha kunnat fokusera mig de senaste veckorna och en sak har jag inte förstått... vadå 100 miljoner för skollokaler?

Ett utdrag från skolutredningen.. (sid 6)
Denna variation måste ställas mot de lokalmässiga förutsättningar som finns och hur också dessa varierar över tid. Under läsåret 2000/2001 uppgick antalet grundskoleelever till 4 151 personer där varje elev disponerade en lokalyta på 12,1 kvadratmeter exklusive idrottshall och matsal.
Fram till läsåret 2007/2008 har grundskolans lokalyta minskat marginellt samtidigt som
elevantalet har sjunkit till 3 215 personer. Detta ger en genomsnittlig lokalyta på 15,4 kvadratmeter per elev 2007/2008, exklusive idrottshall och matsal. Skillnaden mellan 2000/2001 och 2007/2008 motsvarar en lokalyta som uppgår till 10 600 kvadratmeter, vilket nästan motsvarar Vasaskolan och Paulinska skolan tillsammans. Kostnaden för denna yta uppgår år 2008 till drygt 8,5 miljoner kronor.

Så mu ska jag försöka hitta dom där 100 miljonerna.... hmm... kanske totalkostnaden fram till 2017 när nivån är upp igen? Näe... knappast... borde bli runt max 40 milj med tanke på att lokalytan tas i drift igen. Kanske inklusive gymnasiet? ergh... dags att läsa mer.

===5 min senare===
Ok, det gick snabbt. 100 miljoner är alltså totalkostnaden för extra lokaler fram till typ 2020 ifall "passiv" lokalanpassning blir linjen. Under samma period blir totalkostnaden för BUN i runda slängar 8000 miljoner, baserat på V's budget för 2011.

===Korrigering===
%#&!!#¤!
Är det en felskrivning eller räknar man på sid 7 ut kostnaden för extra lokalkostnader mellan 2000 och 2013?! Nu är det 2008, resultatet av utredningen kommer aktualiseras i början på 2009. Jag hoppas att den 100 miljonerna (har fortfarande inte hittat siffran) inte är baserade på det, då kan man ju ta bort x antal 10-miljoner.

2 kommentarer:

Ebbe Ollman sa...
24 maj 2008 16:14  

Då ska man tänka på att den siffran är baserad på 2007 års, storvulna, tillväxtprognos gällande befolkningstalen. Nu när man räknar med en måttligare befolkningsökning på 1%/år blir skillnaden mellan tillgängliga skollokalytor och utnyttjade dito ännu större...

David sa...
24 maj 2008 22:34  

Men å andra sidan... om man använder 1994 som basår (när karinslund byggdes) så får man inga fria ytor alls. Jippi! problemet löst. Det finns ingen extra kostad för lokaler.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg