Kina vs Taiwan

lördag 21 juni 2008 · 3 kommentarer

Som uppvuxen i ett land som inte erkänner Taiwan och med någon sorts grundläggande naiv förhoppning att länder som kallar sig för kommunistiska faktisk lever upp till något liten del av ideologin så har jag alltid lutat åt Kina jämtemot Taiwan. Att Taiwan invaderades och styrdes av den högernationalistiska armén som förlorade inbördeskriget gjorde det ännu lättare.

Numera är jag hyffsat övertygad om det omvända. Till inte liten del beror det förstås på min taiwanesiska (dvs. hennes släkt bodde på Taiwan när KMT invaderade) fru som fått mig intresserad av taiwanesisk politik. Den stora konkurrenten till KMT är det "gröna partiet" (DPP) (KMT är det blå partiet). Den förra presidenten var den första som inte var KMT. Han hann med att göra en hel del reformer i vad jag skulle kalla socialdemokratisk anda, olika sociala skyddssystem infördes innan KMT hade tagit sig samman och tagit tillbaka makten.

Om Taiwan tidigare kunde kritiseras för att vara en militärdominerad högerdiktatur så är nu Kina många gånger värre. Liksom för de stalinistiska diktaturerna så störs jag i djupet av min själ av att man så totalt korrumperar det kommunistiska idealet. Miljonärer i lyxbilar samtidigt som andra inte har råd att skicka sina barn till skolan eller betala för livsviktiga medicinska ingrepp. På mitt sätt att se världen är det inte en tänkbar möjlighet i ett land som kallar sig socialistiskt eller kommunistiskt. Kina har tagit det värsta från de vänsterinriktade avarterna av socialismen (enpartistaten) och blandat med det värsta från den kapitalistiska sfären (de absurda skillnaderna mellan de som har och de som inte har). Resultatet är inte vidare lyckat... ur mitt perspektiv. Ett land där skolan inte är kostnadsfri och där sjukvården inte är tillgänglig för alla är inte ett land som kan kalla sig socialistiskt eller kommunistiskt.

(Kanske bäst att lägga till att jag aldrig varit kommunist. Jag är och har varit socialist sen jag blev politiskt medveten någon gång innan tonåren. Jag har aldrig varit kommunist därför att jag inte tror på det klasslösa statslösa anarkosocialistiska samhälle som beskrivs som slutmålet i den kommunistiska ideologin. Jag tror inte att det är möjligt att förvandla människans grundläggande egoistiska inställning till livet till ett kollektivt ansvarstagande, det krävs styrmedel, uppmuntran och viss möjlighet att få utlopp för egoismen. Jag ser en stark stat som den enda garanten för att alla människor i ett samhälle ska få reell frihet i kombination med trygghet, därför är jag socialist)

Mariefredsnämnden... varför den inte ska vara kvar

tisdag 17 juni 2008 · 4 kommentarer

Vår motion angående nedläggning av halva mariefredsförsöket, dvs. nämnden, var uppe i KF igår. Tänkte att jag kunde dra argumentationen här också för er 99,93% av beolkningen som inte var där och lyssnade (ergh... som om hela befolkningen läser min blogg... ).

Så här i efterhand kunde det ju varit kul med en votering, men efter x timmar av väderkvarnsfäktning så är inte alltid hjärtat och hjärnan helt med. Det finns ju stöd i mer eller mindre samtliga partier för vår linje (mfp undantaget... kanske) och acklamationen var rätt lam. Nåja... vi får fortsätta att argumentera för att se till att de som nu är kritiska inte vänjer sig till försökets planerade slut.

Varför Mariefredsnämnden borde läggas ned...
Vi skrev motionen därför att vi ansåg att Mariefredsförsöket var ogenomtänkt och saknad målsättning. Nämnden var/är ett hafsverk...

“Syftet var att öka möjligheten till inflytande och bestämmande för Mariefredsborna i de frågor som rör Mariefred”

Hur uppnår man det med en nämnd? En nämnd har samma politiska sammansättning som kommunen i sin helhet. Den reflekterar inte resultatet i den aktuella kommundelen.
Mariefred Hela kommunen
M 29% 27%
S 25% 33%
Mfp 19% 3%
Sp 0,6% 4%
Övriga 26% 37%

Ger det utrymme för lokala politiker som annars inte hade märkts?
Ingrid Fält, Arne Arvidsson och Björn Lind.... de saknar definitivt inte tyngd i kommunövergripande sammanhang.

Är Mariefred underrepresenterat i de kommunövergripande organen?
Andel politiker i KF från en viss kommundel relativt folkmängden...
Strängnäs 1.6 politiker/1000 innevånare
Stallarholnen 0,6
Åker 1.6
Mariefred 2.4

KS
Strängnäs 2.8 politiker/10000 innevånare
Stallarholnen 6
Åker 4.6
Mariefred 7.8

Uppenbarligen saknar inte Mariefredsbor påverkansmöjligheter. Snarare tvärt om.

Hur är det då med demokratiaspekten? försöket skulle ju förbättra demokratin. Kontoret skrev ett kort stycke om nämnden i sitt svar, innan de gick över till att beskriva kontorets lyckade lokalanknytna arbete. Det kontoret uppenbarligen tyckte var viktigt att fokusera på var besökarantalet på nämnden.... de "de mycket välbesökta" mötena i Mariefredsnämnden har i snitt haft 25 besökare per nämnd. Detta medför 225 besök under 2007. Med all respekt för siffran och de besökare som kommit så frågar jag mig om att det är ett bra argument för att skapa en hel nämnd... att 225 besökare (inte unika, så betydligt lägre antal personer) kommer och lyssnar.

Vi kritiserar inte mariefredskontoret som vi anser gör ett viktigt lokalt arbete, t.ex. i samarbete med lokala organisationer. Motionen går inte ut på att lägga ned mariefredskontoret utan snarare att göra det till fokus för försöket för att få underlag för att utvidga försöket till att skapa "tunga" kontor i andra kommundelar också. Den reella påverkan på demokratin som kontoret bidrar till är viktig.

Likställighetsprincipen (att alla kommunmedborgare ska behandlas lika) är en svår del av kommunlagen. Det är väldigt lätt att hamna i en gråzon. Vi tycker att nämnden genom sin existens definerar själva begreppet gråzon...

Mariefredsnämnden är en blandad nämnd där teknikfrågor (typ Park) och skola blandas. Detta möjliggör att resurser fördelas inom nämndens verksamheter. T.ex. täckte överskottet i de övriga delarna mariefredsskolans underskott. I praktiken kanske detta inte är att särbehandla mariefredsskolans elever (jämfört med t.ex. Paulinskas elever), men det ser bra underligt ut.

Ett annat exempel är 15-timmarsbarnen i Mariefred. Både det att man på ett mer strikt sätt förlägger närvarotiden samt att man tog beslutet att skicka hem 15-timmarsbarnen helt och hållet. Detta diskriminerar tydligt barn och föräldrar i Mariefred jämfört med resten av kommunen. Besluten kan ha varit förståerliga ut vissa synvinklar, men så här blir det ju när för små enheter bildas, sårbarheten blir för stor.

Hur är det då med nämndens själva existens? Är inte det ett sätt att osakligt särbehandla Mariefred?

Strängnäs 13117 innevånare
Mariefred 5095
Tosterö 3163 + Vårfruberga = 4460 (-600)
Åkers styckebruk 3475 +Länna 800 = 4275 (-800 jämfört med Mariefred)
Stallarholmen 3364

Storleken på kommundelen motiverar alltså inte en nämnd, dvs det finns inget sakligt skäl för att särbehandla Mariefred.

Vilken typ av beslut har man tagit under 2008?
ca 14 st gällde ärendet som var kommunövergripande, dvs någon annan nämnd tog samma beslut.
ca 16 st var för nämndadministrativa anledningar.
ca 26 st gällde rena mariefredsfrågor.
... dvs 50% av nämndens beslut var ren byråkrati.

Vad var det verkliga syftet med mariefredsnämnden? Jag kan tänka mig tre alternativ...
1. Man ville tysta en högljud mariefredsopinion
2. Tunga Mariefredspolitiker ville vara mer “självständiga” och hade redan den politiska makten att driva igenom det.
3. Man ville avväpna Mariefredspartiet.

Vad är då det praktiska målet med försöket? Vad är det man förväntar sig som en fortsättning?
Är det att fortsatt bara ha en nämnd i Mariefred, om man tycker att den har tillfört tillräckligt mycket, eller är tanken att försöket ska ligga till grund för nämnder i andra nästan lika stora kommundelar?

Det måste ju finnas en tanke om vad fortsättningen ska vara. Jag kan dock inte se något acceptabelt alternativ. Kommundelsnämnder överallt är allt för splittrande och inte relevant för en kommun i Strängnäs storlek, kommundelsnämnd i bara Mariefred är osaklig särbehandling.

Vi hade velat lägga ned nämnddelen av försöket för att fokusera på kontorets verksamhet med målet att efter försökets slut antingen utöka försöket med tunga kommundelskontor i Åker-Länna, Tosterö-Vårfruberga och Stallarholmen kopplat till kommundelsråd med ordentliga resurser och tydliga verksamhetsområden eller det direkta införandet av detsamma.

Tack för att du orkade läsa ända hit ..... :-)

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg