Är S vår lokala huvudmotståndare i nästa val?

måndag 7 juli 2008 ·

Som vänsterpartist aktiv i Strängnäs och i Sörmlands landsting så finns en del att fundera på. På båda ställena har en ickefungerade borgerlig majoritet bytts mot en halvborgerlig majoritet med S som dominerande parti.

Att (V)i och S byter väljare med varandra är ofta relativt uppenbart. När S är stora är V små och tvärt om (har inte kollat tillräckligt på statistiken ännu för att göra det till fakta... men ändå). Det har väl aldrig riktigt varit något stort problem då V "alltid" varit ett stödparti i någon form. Styrkeförhållandena har aldrig varit sådana att inflytandet förändrats pga några procent hit eller dit.

Det jag ser som V's främsta uppgift i närtid på riksnivå är att hålla S borta från att bli ett mittenparti. Vi måste konsekvent driva vår alternativa politik för att både uppmärksamma väljare på att politik faktiskt kan vara mänsklig och för att skrämma S till att försvara sin vänsterflygel.

Vad blir då slutsatsen när S går in i allianser med borgerliga partier och inte lyfter mycket mer än ett ögonbryn när man bryter överenskommelser med oss? I Strängnäs kommun och i Sörmlands landsting är jag iallafall idag övertygad om att S tyvärr blir vår främsta motståndare i och inför nästa val. Vi konkurrerar om samma väljare och nu är det inte en fråga om att flytta väljare inom samma block, utan att ge dom till ett S som bytt sida.

Främst i landstinget, men även här i Strängnäs, finns vidöppna luckor att sparka bollen i. Att kritisera S från vänster är tyvärr sällan svårt. Det finns ju dock ett problem med detta... (eller flera faktiskt, inte minst att förlora den goda samtalston vi har lokalt med många i S idag)...

Om vi lyckas väl med en attack från vänster och S tappar vänsterväljare, har vi inte gjort S mer till ett mittenparti då?

Jag hoppas faktiskt att jag får fel angående huvudmotståndare... men det händer ju inte så ofta ;-)
(eller.. Mats? Någon?)

2 kommentarer:

Mats Werner sa...
7 juli 2008 22:59  

Du tangerar det stora problemet för oss "övergivna". Vi har ju att tackla inte bara det faktum att vi är svikna av människor vi sett som våra nära vänner och arbetskamrater, vi måste samtidigt ta med i beräkningen att "ordningen kan återställas" och hur förhåller vi oss då?


PS: Varför har Du ordverifieringen? Det är Du den enda som har av Strängnäsbloggarna på blogger.com DS

Dag Bremberg sa...
31 juli 2008 13:48  

Att sossarna gått in i "mitten" är väl redan ett faktum - även om retoriken i opposition är skarp från vissa sossar.
På kommunal nivå kan det ibland bli både meningslöst och löjeväckande att med alltför stora ord döma ut "motståndarna".
Nu står de där och ska ge en annan bild....
De skapar svårigheter för väljarna i nästa val och de bör klargöra om de tänker försöka hålla ihop sin pakt. Att bilda en pakt med 25 ledamöter, minsta möjliga majoritet, är inte bra för varken demokratin eller effektiviteten.

I vår kommun borde vi kunna samverka mer brett och öppet, för att uppnå samsyn i dels praktiska, närliggande frågor, dels långsiktiga utvecklingsfrågor.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg