Tamt upprop om kyrkan...

tisdag 16 september 2008 ·

Svenska kyrkan låter föräldrar döpa sina barn in i den protestantiska kristna religionen. Sedan konfirmeras det ofrivilliga valet när man är tonåring genom att man åker på läger, blir lite hjärntvättad och sedan (förhoppningsvis) får en massa kul presenter.. lite som en extra födelsedag... skulle tro att det för det mesta är ur presentsynpunkt, även om någon kanske känner sig pånyttfödd.

Jag hade ju tur. Båda mina föräldrar gick ur Svenska kyrkan innan jag föddes så jag blev aldrig ansluten. Som tidigt övertygad ateist var ju konfirmation knappast något jag ens funderade på.

Häromdage dök detta upp i eposten...
"Stöd kravet på att Svenska kyrkan reviderar sitt medlemsregister !

Sedan år 2000 är Svenska kyrkan inte längre statskyrka, utan endast ett av många trossamfund. I rättvisans och jämställdhetens namn ska den då också behandlas som ett sådant. Hit hör bl.a. att kunna jämföra medlemsstatistik och -avgifter. Svenska kyrkan säger sig ha nästan 6 900 000 medlemmar, medan det största av övriga trossamfund har cirka 100 000. Denna jämförelse visar konsekvenserna och orättvisorna i det sätt som Svenska kyrkan registrerar (barn)medlemmar på. Att bli medlem i en förening när man är någon månad gammal på initiativ av föräldrarna, är i högsta grad ålderdomligt, förlegat och otidsenligt.

Svenska kyrkan bör därför ta initiativ till att medlemmarna går till "valurnan" och väljer att lägg i en av två "valsedlar". Med den ena begär man sitt utträde. Med den andra bekräftar man föräldrarnas anmälan och står kvar som medlem. Först härefter är även Svenska kyrkan en kyrka i tiden.

Öppna namninsamlingen och se vilka som bidragit med namn under de få dagar insamlingen legat ute. Du kan också läsa några personliga inlägg. Skriv in Ditt namn och klicka på knappen " Skriv under " ...."


Det känns inte vidare tufft. Speciellt som det bara är myndiga personer man riktar sig till. Är det baserat på någon sorts stadga? Är det bara myndiga personer som kan gå ur kyrkan? Skulle inte tro det. Inte ens Svenska kyrkan skulle väl få för sig att göra något sånt. När jag var 10 år var jag fullständigt på det klara med vad jag trodde och inte. Det borde väl vara så att alla (från 1 års ålder) ska ges uppmuntran till urträde.

Förbud mot barndop! Stryk alla i Svenska kyrkans register som inte har konfirmerat sig. Jag trodde i min enfald att man måste vara konfirmerad för att vara medlem (dvs att man som ungdom bekräftar att man accepterar föräldrarnas val). Det var väl fel då... annars skulle ju inte namninsamlingen ha någon poäng. Har man som ungdom accepterat att vara medlem så kan man ju också gå ur alldeles på egen hand.

Sluta också att betala kulturminnestöd till Svenska kyrkan för kyrkor som de använder. Används de inte så får de väl gå tillbaka till folket (staten) och därefter hanteras som vilket fornminne som helst. Det är möjligt att jag slår in öppna dörrar nu, men vad jag kommer ihåg och det jag lyckades hitta på nätet så är alla kyrkor äldre än 400 år kulturminnesmärkta.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg