Länge leve bidragen... socialbidrag

torsdag 23 oktober 2008 · Comments

Ingen vill leva på bidrag. Jag anser att det är helt sant, däremot är jag fullständigt medveten om att det finns folk som accepterar det, ibland lite för lättvindigt. Några få som inte förstår och inte kan ta anvar för gemensamma system ska inte få förstöra för de andra, det är kollektiv bestraffning.

Socialbidrag... Det finns ju inte så mycket att skriva om socialbidragen. Syftet är att hjälpa och stötta personer som hamnat ordentligt i kläm. Till viss del för att se till att de kan komma tillbaka till hälsa, arbete, studier eller vad man nu kan göra för att bidra till samhällets utveckling när det fallit ur de övriga systemen (vilket iofs inte borde inträffa).

Det är alltid mycket snack om att ställa krav på folk och jag har egentligen inget principiellt problem med det, förutsatt att kraven är rimliga med tanke på brukarnas utsatta situation. Förslag/Krav på aktivitet ska t.ex. bara ställas när det bedöms av båda parter kunna leda till att personen får ett bättre liv.

Hmm... nu vaknade familjen... slut på friden och blogginläggen :-)
Läs inläggen om A-kassan och sjukförsäkringen... dom blev bättre...

Länge leve bidragen... sjukförsäkring

· Comments

Ingen vill leva på bidrag. Jag anser att det är helt sant, däremot är jag fullständigt medveten om att det finns folk som accepterar det, ibland lite för lättvindigt. Några få som inte förstår och inte kan ta anvar för gemensamma system ska inte få förstöra för de andra, det är kollektiv bestraffning.

Sjukförsäkring... Syftet med den offentliga sjukvården är inte enbart (eller inte ens främst) att leva upp till humanistiska idéer om att alla ha rätt till ett liv med god hälsa. Det primära syftet är att säkerställa de mjuka reservdelarna och mjuka resurserna för företag och offentliga arbetsgivare. Hur bra skulle dagens företag gå om det inte fanns penicillin? Produktivitetsökningarna sen början på 1900-talet är inte bara för att man effektiviserat arbetsmetoder och maskiner utan beror inte till liten del på att befolkningen lever och har hälsan längre. Vi kan alltså producera på maxnivå under fler år, för att inte säga under nästan hela vårt arbetsliv.

Vad händer då om sjukförsäkringen ger för låg ersättning eller har bortre paranteser där man förutsätts vara frisk? Man slår alltså ut en del av t.ex. industrins produktionskapacitet.

En låg ersättning gör att sjuka människor måste oroa sig inte bara för sin sjukdom utan också för sin ekonomiska situation. Knappast optimalt för att bli frisk.

Bortre paranteser tvingar sjuka människor in i det moras som är socialbidrag... alternativ ger det samma effekt som en dålig a-kassa... man tvingas in på arbeten som inte är optimala. Det blir inte ett effektivt samhälle.

Försäkringskassan (förstås på regeringens uppdrag) verkar ha glömt bort att syftet med deras verksamhet är att bidra med den finansiella och stöttande delen av en sjuk persons tillfrisknande. Nu verkar det som om deras främsta uppgift är att minska på statens direkta kostnader, utan att ta hänsyn till de indirekta (som ökade sjukvårdskostnader, produktionsbortfall etc...).

Den borgerliga majoriteten (och till viss mån S) har fastnat i en minimalistisk humanistisk syn på sjukförsäkringen. Man har glömt bort hur stort produktionsbortfall en sjuk människa ger, man ger bara det som deras svarta själar anser vara rimligt för att inte samhället ska framstå som om det är i moraliskt förfall. Deras minimalistiska syn på medmänniskorna lämnar också en del att önska. Den psykiska belastning det blir på en sjuk människa som ifrågasätts och tvingas in i ekonomiska problem är inte värdig ett civiliserat samhälle. Vi har råd att vara omtänksamma om de sjuka människor som behöver stöd och hjälp.

Sjukförsäkringen ska vara generös, rehabiliteringen omfattande och bortre paranteser får inte finnas. Samhället har allt att tjäna på att människor blir så friska så att de kan utnyttja sina erfarenheter och kunskaper på rätt ställe. Är man frisk så är man men det ska vara en kontinuerlig diskussion mellan försäkringskassans handläggare, doktorer och framförallt individen/brukaren själv medan man utvärderar resultatet av rehabiliteringsåtgärderna.

Länge leve bidragen... a-kassan

· 1 kommentarer

Ingen vill leva på bidrag. Jag anser att det är helt sant, däremot är jag fullständigt medveten om att det finns folk som accepterar det, ibland lite för lättvindigt. Några få som inte förstår och inte kan ta anvar för gemensamma system ska inte få förstöra för de andra, det är kollektiv bestraffning.

A-kassa... Vad dom borgerliga inte verkar ha förstått är att a-kassan ger en trygghet att våga göra nya saker. Ger stödet att våga vara lite tuffare än vad man annars skulle varit. Numera kan jag faktiskt ta mig själv som exempel...

Jag arbetar på en fabrik som ska stänga vid årskiftet 2009/2010. Det betyder alltså att jag blir arbetslös om drygt ett år. Det jobb jag har är dock av många anledningar bra. Bortsett från själva arbetsinnehållet och arbetskamraterna så har jag bra lön, 20 minuter till arbetet, Unionens förkortade arbetstid, 30 min lunch, arbetstidsförkortning etc etc. och inte minst en arbetsgivare som förstår att politiskt arbete tar tid och i kombination med barn med särkilt behov så får man en del frånvaro. Vi har också ett produktionsbonussystem som ger en hel del pengar, men bara om man faktiskt är där hela produktionsåret. Så... jag har allt att tjäna på att stanna tills fabriken stänger och ha ett "bra" år till, men... det vågar jag inte.

Min fru jobbar i vårt icke-vinst drivande egna hobbyföretag när hon inte pluggar eller som tidigare var föräldraledig (med minimiersättningen). Vår ekonomi är helt beroende av min lön. Tänk då om jag inte får jobb efter 5 månader när Unionens tilläggsförsäkring försvinner och jag går ned på vanlig a-kassa. Tänk om jag inte får jobb innan bortre parantesen (som för min del som småbarnsförälder är det iofs 450 dagar). 450 dagar är inte lång tid i en djup lågkonjunktur. Detta kommer innebära att jag ju närmre jag kommer de 450 dagarna kommer bli mer och mer benägen att ta jobb som egentligen inte passar mig, till min och samhållets nackdel. Det betyder också att jag kommer vara rätt okritisk när jag blir erbjuden jobb även under detta år, fast att jag egentligen skulle tjäna på att stanna på mitt jobb... för att jag inte kan lita på a-kassan.

En för dålig a-kassa gör att folk inte vågar byta till skakiga jobb, kanske i nystartade företag med bra idéer och dåliga finanser. En dålig a-kassa skapar inlåsningseffekter där många människor stannar för länge på sina jobb och ofta inte går vidare till mer utvecklande möjligheter... för att de t.ex. har barn och inte vågar riskera deras livssituation också. Eller om man är ensam och har försatt sig i en ekonomisk situation där man är beroende av sin lönenivå.

Bra A-kassa är en förutsättning för en levande arbetsmarknad där ungdomar kan komma in på stabila fasta jobb för att de mer erfarna vågar flytta sig för att utnyttja sina kunskaper och erfarenheter i mer skakiga positioner.

Arbetsutskott - därför tycker vi att det kan testas...

· 2 kommentarer

Att vara för en ny politisk nivå, eller iallafall ytterligare en bearbetningsrunda är inte självklart. Jag kan acceptera mycket av det som framförts i debatten kring varför vi inte ska inrätta ett arbetsutskott till KS i Strängnäs.

Det var väl tom. så att jag in i det sista tvekade och de till större delen bra inlägg som gjordes av motståndet gjorde inte saken lättare. I slutändan var dock argumenten för enklare och tyngre.

KS fungerar inte bra
, tycker jag. Det är för svårt att få bort ärenden från dagordningen. I andra sammanhang har jag ofta fått höra att jag är för sent ute för att nu har majoriteten redan bestämt sig. Jag antar att det är det som spökar i KS också. S-C-fp är helt enkelt för spretigt för att man spontant ska kunna ändra sig i frågor. Inget vet var dom andra står så utan internförhandlingar så händer inte mycket.

Att ärenden allt för ofta är dåligt förberedda och verkar sakna politisk förankring är också ett problem. Visst ska presidiet se till att det fungerar, men det gör dom inte. Oavsett färg så verkar KS ordf vara till för det egna partiet (Jens är iofs inte så illa). Oppositionsrådet har sen hon började inte sagt flasklock till oss (och då förutsätter jag att det gäller den övriga oppositionen utanför den gamla "Strängnäs-alliansen" också). Då blir det precis som Jens(?) sa att det blir allt för mycket makt i händerna på ordföranden. Oppositionen har inget att säga till om innan ärendena hamnar på dagordningen och när de väl är där så har "majoriteten redan bestämt sig"...

Det behövs alltså ett organ där man kan stöta och blöta frågorna innan de når det cementerade läget på KS dagordning. KS AU är väl inte strålande, men bättre än inget. Det är värt att prova.

Sen har jag framfört att man bör lägga ned personalutskottet. Informationsfrågor kan flyttas till KS AU och beslutspunkter till KS. Personalutskottet är endast politiskt alibi och gisslan för förvaltningen. All makt har lagts hos förvaltningen och den utnyttjar man så mycket man kan för att föra en i vissa delar tveksam (och förvånansvärt okunnig) personalpolitik. Att sen politiker med kunskap och erfarenhet kring personalfrågor kan komma med synpunkter på det verkar ibland tas på rätt sätt, men ofta inte. Att bestämma vilken lönenivå man ska ha i förhandlingarna är PUs uppgift... va? ... ingen budget, inget ansvar... vad kan man göra mer än att hålla med förvaltningens minimibud? Ett nytt AU öppnar för att ta bort PU, tycker jag...

Så... Margit och andra som undrat... därför röstade jag för KS AU. Inte för att det är bra, men för att det är bättre.

Mitt "nya" liv... morgontidigt...

onsdag 22 oktober 2008 · 1 kommentarer

Jag ska försöka skriva mer igen. Tappade bort bloggen lite i det allmänna kaoset av att börja jobba heltid igen efter ett halvårs reducerad arbetstid pga föräldraledighet, byte av politisk majoritet i kommunen och det vacuum (suger upp all politisk vilja) som förlusten av S som samarbetspartner faktiskt innebar, sen få reda på att fabriken jag jobbar stänger om drygt ett år, efterdyningarna av Hannes hjärtoperation och att det börjar kännas som om Hannes Downs-syndrom faktisk påverkar hans utveckling och min vilja att försöka prioritera honom.

Egentligen är det ju mest undanflykter... jag har ju 20% riksdagsmannaarvode för politisk tid och även om jag faktiskt har annat att göra då (typ jaga tjänstemän för att förstå var som händer) så borde jag kunna lägga undan några minuter för att sprida min variant av vår politik över bloggsfären.

Jag och Ching-Pei har kommit på en taktik. Eftersom Chloe kommer till vår säng vid fyratiden så kan jag lika gärna gå upp då... för att det inte ska innebära en total kollaps så går vi alltså och lägger oss så snart vi kan efter Chloe (dvs vid 8-9 tiden). Det är rätt trevligt att gå och lägga sig och veta att man kommer ha ostörd tid när man vaknar för att fixa det man inte hunnit med. Kan faktiskt rekommenderas för småbarnsföräldrar (det är dock lite jobbigt dagen efter KF...om det slutar efter 9). Man (iallafall jag) är betydligt mer fokuserad och skärpt tidigt på morgonen efter en god natts sömn än vad man är på kvällen dagen efter man vaknat kl 4 och sen försöks somna om.

Idag prioriterade jag bloggen och skrev ned lite som jag funderat på. Ska nog göra samma sak i morgon.

Straight Edge...

· Comments

Jag är Straight Edge... typ... som tur var så är det en ideologi som inte är krävande, ens egen definition är det som gäller.

Som jag ser det så är det total drogavhållsamhet (dvs alkohol, narkotika, koffein, nikotin etc), veganism, frihet från religion, att inte falla för grupptryck (oavsett anledning), ett öppet sinne (~ acceptans för andra kulturer/anti-rasism) samt ingen promiskuös sex (vilket iofs aldrig varit något "problem" för mig ;-)

Ingenting som påverkar ens egen "skarpa egg"... den jag presenterar för omvärlden är också den jag är...utan påverkan, utan kamoflage.

Även om jag faktiskt inte lyssnar mycket på Hardcore så går det inte att komma ifrån att vissa texter är bra....

"What's there to do weekends here
Go to a party drink some beer
Everybody's drinking why shouldn't you
Be a part of the drinking crew

CHORUS:
That's real cool you're a man
Forced down forced can
Forced down your throat
Forced down your throat

Conditions set conditioned to drink
Too much pressure just won't think
Look what's next smoking a J
Think for yourself break away

[CHORUS]

Do the hard stuff its real fast
Do it straight the buzz will last
Fuck off you I ain't no waste
Why drink that when I just can't stand the taste"

SS Decontrol (numera SSD), Forced Down Your Throat

eller den mer anti-rasistiska varianten...

"So proud of your country, nationalistic pride
So proud of your race, prejudiced mind
If you so love your country why can't you see
It's made up of all people, no racial boundaries

We're dedicated to stop your ignorance
Band together to bring you to your knees
For your actions we have no tolerance
Your blind hate, prejudice, a disease

Beating up kids who don't share your views
Pull that shit with us and you'll lose
We may lose some battles
But we'll win this war
We may have sat complacent once, no more"

Brotherhood, No Tolerance (For Ignorance)


Texterna är kopierade från www.straigtedge.com...

Turkos-lila-röd allians... igen

· Comments

Jag vill inte ha en allians med mp. S kan jag överleva, men inte mp. Så jag är lika illa som mp (dvs utestänger någon).

Deras numera EU-vänliga linje där EU på något sett , i mp's ögon, mirakulöst har gått från att vara en konsumtionsinriktad rikemansklubb till att bli en miljödrivande allmänt öppen förening för trevliga länder gör mig förskräckt....och ännu värre är att omsvängningen kommer bara för att regeringsplatser hägrar.

EU är inte bra för miljön. Den grundläggande tanken är fortfarande att miljöregler kan uppfattas som handelshinder. Den EU-anpassade LOU där alla former av definierade krav är konkurrenshämmande och diskriminerande är ett tydligt exempel. Visst kan EU bidra till att få upp medlemsländer som hittills sett det som en konkurrensförbättrande åtgärd att ha dåliga miljökrav.... men det kan aldrig bli bra nog. REACH är ett bra exempel på något som skulle kunnat bli bra men som i slutändan inte blev mycket mer än byråkratisering av kemikalietillsynen.

Mps arbetsrättliga linje... eller brist på... är en annan sak jag inte kan köpa. Även om detta inlägg börjar bli repetition av det förra (det var inte tanken) så tåls det att säga igen. Iofs har S numera kapitulerat också. Lissabonfördraget ska trummas igenom fast att kollektivavtalens position fortfarande är okänd. Jag har ett starkt minne av att S under EG-omröstningen sa att man skulle ifrågasätta medlemsskapet om kollektivavtalen hotades. Är det det man gjort? Vägde inte kollektivavtalen tyngre än så?

Ett lokalt exempel är i KF nyligen då vi föreslog en skärpning av reglerna för när man får teckna ramavtal med leverantörer till kommunen. Vi ville ha ett krav att leverantörer skulle ha kollektivavtal... "eller motsvarande" (förstås... det ska ju vara lagligt enligt EU, man får inte diskriminera företag som utnyttjar sina anställda). Mp gick på högern linje, både det att man inte yrkade bifall och att man i votering röstade mot. En ledamot från S la ned sin röst i voteringen... måste ha varit någon procedurfråga... eller att det var vi som la fram förslaget... för inte kan S också ha köpt den EU-vänliga linjen där arbetsrätt är en konkurrensfråga.

Det jag egentligen skulle skrivit var.... "Jag var med i UngVänster Järva (då Rinkeby-Tensta-Solna-Sundbyberg och något mer) när jag pluggade i Stockholm. Det var Aron Etzler och Ali Esbati också. Dom var skarpa redan på den tiden... Arons inlägg på SVT Debatt angående ett samarbete S-mp-V är lika skarp som alltid... läs och begrunda.."... så nu har jag skrivit det.

Ingen turkos-röd allians...

fredag 3 oktober 2008 · 3 kommentarer

I utspel efter utspel bekräftar nu S och mp... den turkosa alliansen... att de vill regera tillsammans, utan vänsterpartiet. Det får inte mig att spilla en enda tår.

Läste följande kommentar till Jinge.se. Svd och AB-länkarna till det inlägget är också tänkvärda...

"Jag har varit med i Vänsterpartiet i några år nu och även gått på några möten. Tyvärr så känner jag inte riktigt igen mig i partiet, det har blivit som ett socialdemokraterna light, och borde definitivt söka sig mer åt vänster. När man istället blir röstboskap, ett gäng vars enda uppgift är att rösta fram en socialdemokratisk statsminister så är det inte att undra på att väljarna sviker. De flesta vill ha en riktig vänster, ett parti som under inga omständigheter samarbetar med ett S som blir mer och mer högerinriktat för varje år som går.

Om V kommer att rösta fram S till regeringsmakten 2010 så kommer jag inte att förnya mitt medlemskap. Man borde i stället lägga ner sina röster när det kommer till att välja den som ska bilda regering. Kan inte S samarbeta så ska inte V förlora stöd hos väljarna för den sakens skull. Det har genom åren funnits olika grupper som kritiserat partiet internt, ofta med hot om uteslutning som tack. Nu är det dags att sätta sig över sådant och samla upp hela den svenska vänstern under en hatt. En sorts enhetslistan för vänsterfolk.

Att S kan tillåta sig att behandla V som de gör måste givetvis leda till åtgärder. Är resultatet av dessa åtgärder att vi får en moderat regering ytterligare fyra år så kanske S lär sig någonting. Jag kommer i alla fall hellre rösta på KPML-r eller vad sjutton som helst hellre än att lägga en röst på V som i praktiken betyder en röst på S."

Kunde bara sagt det lite bättre själv. Jag skulle väl inte riktigt utryckt det så kategorisk men nästan...

När nu V på central nivå utsätts för samma sak som V i Strängnäs och i Landstinget så är mina tidigare ståndpunkter ytterligare ett snäpp mer relevanta. Mp är sedan länge vår huvudkonkurrent och nu framstår den turkosa alliansen som vår huvudmotståndare i nästa val. En varg i fårkläder (en moderat i sossekläder) är värre än bara en varg.

Att stödja S trots att de går åt höger gynnar kanske folk på kort tid (eftersom de slipper moderaterna), sett över lång tid är det förödande.

Så... ingen S-mp-V-allians... låt de borgerliga "röda" partierna alliera sig med sina vänner till höger om de vill. Då blir det mer utrymme på vår kant.

Men hur fasiken motiverar fackligt aktiva sossar på vänsterkanten att man arbetar för en allians med det borgerliga anti-fackliga miljöpartiet?

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg