Arbetsutskott - därför tycker vi att det kan testas...

torsdag 23 oktober 2008 ·

Att vara för en ny politisk nivå, eller iallafall ytterligare en bearbetningsrunda är inte självklart. Jag kan acceptera mycket av det som framförts i debatten kring varför vi inte ska inrätta ett arbetsutskott till KS i Strängnäs.

Det var väl tom. så att jag in i det sista tvekade och de till större delen bra inlägg som gjordes av motståndet gjorde inte saken lättare. I slutändan var dock argumenten för enklare och tyngre.

KS fungerar inte bra
, tycker jag. Det är för svårt att få bort ärenden från dagordningen. I andra sammanhang har jag ofta fått höra att jag är för sent ute för att nu har majoriteten redan bestämt sig. Jag antar att det är det som spökar i KS också. S-C-fp är helt enkelt för spretigt för att man spontant ska kunna ändra sig i frågor. Inget vet var dom andra står så utan internförhandlingar så händer inte mycket.

Att ärenden allt för ofta är dåligt förberedda och verkar sakna politisk förankring är också ett problem. Visst ska presidiet se till att det fungerar, men det gör dom inte. Oavsett färg så verkar KS ordf vara till för det egna partiet (Jens är iofs inte så illa). Oppositionsrådet har sen hon började inte sagt flasklock till oss (och då förutsätter jag att det gäller den övriga oppositionen utanför den gamla "Strängnäs-alliansen" också). Då blir det precis som Jens(?) sa att det blir allt för mycket makt i händerna på ordföranden. Oppositionen har inget att säga till om innan ärendena hamnar på dagordningen och när de väl är där så har "majoriteten redan bestämt sig"...

Det behövs alltså ett organ där man kan stöta och blöta frågorna innan de når det cementerade läget på KS dagordning. KS AU är väl inte strålande, men bättre än inget. Det är värt att prova.

Sen har jag framfört att man bör lägga ned personalutskottet. Informationsfrågor kan flyttas till KS AU och beslutspunkter till KS. Personalutskottet är endast politiskt alibi och gisslan för förvaltningen. All makt har lagts hos förvaltningen och den utnyttjar man så mycket man kan för att föra en i vissa delar tveksam (och förvånansvärt okunnig) personalpolitik. Att sen politiker med kunskap och erfarenhet kring personalfrågor kan komma med synpunkter på det verkar ibland tas på rätt sätt, men ofta inte. Att bestämma vilken lönenivå man ska ha i förhandlingarna är PUs uppgift... va? ... ingen budget, inget ansvar... vad kan man göra mer än att hålla med förvaltningens minimibud? Ett nytt AU öppnar för att ta bort PU, tycker jag...

Så... Margit och andra som undrat... därför röstade jag för KS AU. Inte för att det är bra, men för att det är bättre.

2 kommentarer:

Anonym sa...
23 oktober 2008 09:00  

OK! Jag förstår Ditt resonemang, även om jag med erfarenheten i ryggen av att ha suttit i ett KSAU, har en annan uppfattning om ordet "bättre" i sammanhanget!

Anonym sa...
23 oktober 2008 15:17  

KF-debatten, som V, mp och mfp inte deltog i, var märklig. Moderaterna och deras kloner kd och sp hade i stort sett följande argument: "-Vi har redan testat det en gång och då fungerade det inte" samt "Nu blir det betongsossepolitik där besluten tas i slutna rum"

Det kommer snart att märkas om beslutsstrukturen ändras. I reglementet står det nu att KSAU f å r adjungera oppositionen, inte att man ska.

Utan komplett oppositionsrepresentation menar jag att KSAU inte kommer att fylla någon annan funktion än att det blir ett protokollerat och arvoderat majoritetsgruppmöte. Så jag förutsätter att alla partier ska vara representerade, alltid.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg