Länge leve bidragen... a-kassan

torsdag 23 oktober 2008 ·

Ingen vill leva på bidrag. Jag anser att det är helt sant, däremot är jag fullständigt medveten om att det finns folk som accepterar det, ibland lite för lättvindigt. Några få som inte förstår och inte kan ta anvar för gemensamma system ska inte få förstöra för de andra, det är kollektiv bestraffning.

A-kassa... Vad dom borgerliga inte verkar ha förstått är att a-kassan ger en trygghet att våga göra nya saker. Ger stödet att våga vara lite tuffare än vad man annars skulle varit. Numera kan jag faktiskt ta mig själv som exempel...

Jag arbetar på en fabrik som ska stänga vid årskiftet 2009/2010. Det betyder alltså att jag blir arbetslös om drygt ett år. Det jobb jag har är dock av många anledningar bra. Bortsett från själva arbetsinnehållet och arbetskamraterna så har jag bra lön, 20 minuter till arbetet, Unionens förkortade arbetstid, 30 min lunch, arbetstidsförkortning etc etc. och inte minst en arbetsgivare som förstår att politiskt arbete tar tid och i kombination med barn med särkilt behov så får man en del frånvaro. Vi har också ett produktionsbonussystem som ger en hel del pengar, men bara om man faktiskt är där hela produktionsåret. Så... jag har allt att tjäna på att stanna tills fabriken stänger och ha ett "bra" år till, men... det vågar jag inte.

Min fru jobbar i vårt icke-vinst drivande egna hobbyföretag när hon inte pluggar eller som tidigare var föräldraledig (med minimiersättningen). Vår ekonomi är helt beroende av min lön. Tänk då om jag inte får jobb efter 5 månader när Unionens tilläggsförsäkring försvinner och jag går ned på vanlig a-kassa. Tänk om jag inte får jobb innan bortre parantesen (som för min del som småbarnsförälder är det iofs 450 dagar). 450 dagar är inte lång tid i en djup lågkonjunktur. Detta kommer innebära att jag ju närmre jag kommer de 450 dagarna kommer bli mer och mer benägen att ta jobb som egentligen inte passar mig, till min och samhållets nackdel. Det betyder också att jag kommer vara rätt okritisk när jag blir erbjuden jobb även under detta år, fast att jag egentligen skulle tjäna på att stanna på mitt jobb... för att jag inte kan lita på a-kassan.

En för dålig a-kassa gör att folk inte vågar byta till skakiga jobb, kanske i nystartade företag med bra idéer och dåliga finanser. En dålig a-kassa skapar inlåsningseffekter där många människor stannar för länge på sina jobb och ofta inte går vidare till mer utvecklande möjligheter... för att de t.ex. har barn och inte vågar riskera deras livssituation också. Eller om man är ensam och har försatt sig i en ekonomisk situation där man är beroende av sin lönenivå.

Bra A-kassa är en förutsättning för en levande arbetsmarknad där ungdomar kan komma in på stabila fasta jobb för att de mer erfarna vågar flytta sig för att utnyttja sina kunskaper och erfarenheter i mer skakiga positioner.

1 kommentarer:

Dag Bremberg sa...
29 oktober 2008 11:28  

Jo, jag håller i princip med: arbetslöshetsförsäkringen bör vara stabil och ge en trygghet vid omställningar.
Idag är det tyvärr inte så, fokus har varit på att minska statens direkta kostnader - oavsett hur det drabbar individerna och på sikt även samhällsekonomin.

En liten tröst är att Unionens inkomstförsäkring räcker i 150 arbetsdagar, alltså drygt 7 månader.
(En kollega bredvid sitter just och skriver en artikel om detta...)

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg