Skollokalsutredning

fredag 7 november 2008 ·

Japp... då har jag läst skollokalsutredningsrapporten (i remissutgåvan) en gång. Ska läsa en gång till då jag har stora frågetecken för en del saker. Har två A4 med kluddrade kommentarer som jag ska sammanställa och diskutera med våra medlemmar så vi hinner med att ha en åsikt till det öppna mötet den 17/11... dvs smått omöjligt.

Där är ju dock rätt intressant läsning. Det framgår dock mer och mer som att det är bättre att behålla alla lokaler och modernisera dom. En av de intressanta sakerna med två av alternativen (2 och 5), som medför nybyggnation av skollokaler i centrala Strängnäs, är att man inte hittat någonstans att bygga de nya skolorna (se sid 95 och 102).

Varför får man plats med mindre antal elever när man moderniserar skolor? Jag hade förstått det som att vi hade för många m2/elev inte för få...

Varför behöver man bygga nya skolor i Eldsund och Läggesta i alternativ 0 (att alla lokaler behålls)? Man kan väl inte i ena meningen säga att det medför massiv överkapacitet och i nästa säga att man behöver bygga nya skolor... och sen sammanfatta med att om man bygger nya skolor så permanentar man överkapaciteten (sid 90). Det är något jag måste fråga BoU kontoret...

Vad har man emot bussning? När jag var i skolåldern så bussades elever från Finninge till Åker och Stallarholmen till Mariefred. Det är ju inte en strålande lösning, men med tanke på hur stor andel av vissa skolor som redan idag har rätt till skolskjuts så undrar jag lite smått varför bussning helt avfärdas. Jag bodde på Överselaö som liten och hade 7 km till skolan. Det hade inte känts som ett problem att åka lite längre. Vet dock inte hur de elever som gjorde det såg på det hela. Att använda pengar som kan gå till pedagogisk verksamhet för att bygga nya skolor måste givetvis ifrågasättas (precis som allt annat här i världen).

Var tog Lagmansskolan och Isabellaskolan vägen (skola för autistiska barn resp resursskola)? Man säger att det behövs permanenta skollokalslösningar, men jag har vid första genomläsningen inte förstått varför de skolorna inte kom med i slutet.

Var ska eleverna som går i Paulinska äta mat i de alternativ som medför att Vasaskolans tomt exploateras? Dom använder ju Vasaskolans matsal...

Att elever från nybyggda områden i Läggsta ska gå i Åkersskolan där det finns plats och inte i Mariefred där det inte finns plats ser jag som rätt uppenbart. Bara för att Mariefred i sin strävan att bli så stor som möjligt (och kunna utmana Strängnäs) vill ha med Läggesta i ett Stor-Mariefred betyder ju inte att de som flyttar dit har någon särskild bindning till Mariefred. Man kan väl tänka sig att en upprustad Paulinska kan vara ett alternativ för Läggestaelever (de behöver ju bara kliva på tåget).

Skolverkets "varning" om att den kommunala skolan måste ha kapacitet för friskolornas elever är väl mer eller mindre befogad för Strängnäs, men måste ju tas hänsyn till ändå (vilket skollokalautredningen inte verkar göra).

Tords bredsida mot borgerligheten (och sina befintliga samarbetspartners) känns till viss del motiverad. Generellt säger man ju att underhållet är hyffsat, men att skollokalerna är omoderna. Man har alltså inte snålat på underhållet utan helt enkelt inte följt med i den pedagogiska utvecklingen och den effekt den haft på vad som anses vara lämpliga skollokaler.

Strängnäs ska vara världens bästa skola... utan pengar... utan investeringar... utan högre lärarlöner... och nu verkar det som om man även "glömde" (läs "struntade i" den pedagogiska utvecklingen... bara för att man inte ville höja skatten.

Yikes... nu blev det mer kommentarer än vad jag tänkt.. med tanke på att jag ska läsa igen och se att jag inte missförstått något. I vilket fall är det nu dags för frukost...

8 kommentarer:

Dag Bremberg sa...
7 november 2008 09:29  

En sak har du missuppfattat, och det totalt:
Mariefredsborna vill INTE ha något Stor-Mariefred. Tvärtom, när vi fört upp frågan om att bevara småskaligheten och begränsa byggandet så får vi medhåll från alla, t o m moderater.
Önskan att expandera i Mariefredstrakten finns bland ledande politiker och tjänstemän i Strängnäs. Delvis för att det finns en naiv tro om att det skulle gynna stadskärnans affärer. Delvis för att kommunen inte har någon annan vision är befolkningstillväxt.
Om man bor i Strängnäs så är ju den orten utgångspunkt och norm (jag vet , jag har ju bott där). Då kan man tycka att Mariefred borde fördubblas, minst, och att Åker är hopplöst så den orten kan man glömma.

Jag tror att du kan se de här mönstren också. Skrev du så där bara för att provocera?

Unknown sa...
7 november 2008 09:55  

LOL... joo det är ju en blog. Lite provocerande måste man väl vara. Att det fungerade så bra trodde jag inte ;-)

Men samtidigt är det faktiskt mitt intryck att mariefredspolitiker alltid varit väldigt måna om att påpeka att Läggesta är en del av Mariefred. Att Mariefredsnämndens område blev som "gamla" Mariefred är väl ett tecken.... och att det finns en del som fortfarande när tankar på en egen kommun märks ju av då och då (trots den ekonomiska katastrof det skulle medföra).

Jag har alltid ansett att man ska expandera i Läggesta och inte i Mariefred, men jag har å andra sidan sett Läggesta som en fristående stadsdel (som Fogdö, Härad, Länna etc).

Anonym sa...
7 november 2008 14:04  

David! Jag tror Dina ögon måtte varit lite trötta. Isabellaskolan är nämnd i flera alternativ. I de där den inte är nämnd får man väl utgå från att dess belägenhet inte berörs.
I de förslag som avser att Vasaskolan försvinner står det i samtliga att en ny skolrestaurang förläggs i nybyggnad utmed Bondegatan.
F-ö- förstår jag fortfarande inte var "ordverifieringen" ska göra för nytta. Den tar bara tid.

Dag Bremberg sa...
7 november 2008 16:17  

"Stadsdel" kommer Läggesta aldrig bli. (Det är inte en del av staden Mariefred. Men det är naturligt att det räknas till Mariefredbornas och Åkersbornas intresseområde, inte som vilken del som helst av storkommunen.)

Möjligen kan Läggesta bli, som det sägs i detaljplaneprogammet, en "stationsort", men det är väldigt oklart vad som kommer att byggas förutom bostäder.
Det har ju funnits (och finns) ett starkt motstånd mot att tillåta handel där. Men om man tillåter massor av människor att bo där så måste man också låta dem få all slags service. Vi kan inte tvinga dem att åka till Mariefred (eller Åker) f att göra alla sina ärenden.
Effekten blir då oundvikligen att ICA flyttar ut t Läggesta och att handeln i stadskärnan utarmas. Detta borde diskuteras på allvar, men nu är politiken passiv och marknaden får styra hela "samhällsplaneringen".

Cattis Zetterwall sa...
7 november 2008 17:51  

Hej David!

Jag flyttade till Mariefred i februari 1976, jag var då tolv år. Årskurs 5 och 6 i Mariefred sedan fick vi ta bussen till Åkersskolan årskurs 7-9 det fungerade bra, kommer dock ihåg att vissa dagar så gick bussen inte när vi slutade.
Vår grabb som börjar förskoleklass hösten 2010 har vi inte klart för oss vilket alternativ som är aktuellt för hans del.
Men jag har inget emot att det kanske inte är Mariefredskolan som är det givna valet.
Det kanske är bättre att åka till en skola för att där få bra verksamhet, än att flera skolor har sämre resurser. Många föräldrar kanske är villiga att barnen åker buss eller tåg om kvaliten är avgörande.
Eleverna som åker till friskolorna gör ju det för att dom söker något bättre, eller!
Skulle tro att man kan marknadsföra detta alternativ på ett smart sätt.
Vi i vår familj skulle nog köpa det.
Sedan tror jag att många som bor i Marielund vill höra hemma i Mariefred.
Åkerskolan finns där och jag Tycker att den var bra för mig.

Unknown sa...
8 november 2008 06:12  

Dag: Jag menade kommundel... inte stadsdel.

Mats: Joo.. det är problemet när jag tappade tyglarna och skrev lite mer än vad jag tänkt. Plockade bara frågetecken hipp som happ i mina anteckningar. Problemet var ju bara att jag tänkt leta efter svaren på frågetecknen andra gången jag läste så det blev ju inte så bra.

Cattis: Tack för kommentaren. Visste inte att även elever från Mariefred hade bussats. Så när jag började i Stallarholmen -81 måste Mariefredsskolan varit rätt nybyggd (om man inte bussade hej vilt). Vi flyttade till Strängnäs (Vasaskolan) när jag gick i 5:an så jag fick aldrig någon egen bussningserfarenhet.

Anonym sa...
8 november 2008 15:01  

Jag minns när det gjordes en utredning, utifrån en högljudd opinion, om kommundelning. Kommunförbundets utredare Björn Sundström kom fram till att om man skulle dela upp kommunen så att Strängnäs respektive Marieferd skulle hamna i varsin kommun så var det nödvändigt att Åkers Styckebruk hamnade i den nya mariefredskommunen. Den kommunen, med dåvarande röstsiffror från de involverade valkretsarna, skulle då få en socialdemokratisk majoritet.
Efter det konstaterandet gick luften ur den debatten rätt omgående.

Cattis Zetterwall sa...
10 november 2008 15:17  

Hej David!

Min bror som är född 1967 gick i det nya högstadiet i Mariefred.

Då gick Stallarholmens elever i Mariefredsskolan.

Småskaligheten finns snart inte kvar i Mariefred.

//Cattis

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg