Massakerad debattartikel...

fredag 5 december 2008 ·

Ibland blir det fel... ordentligt fel.

Nedan är den debattartikel jag skrev angående VA-bolagiseringen så som den såg ut innan den blev demolerad av ekuriren och omgjort till insändare. Inte nog med att man inte överlät till mig att korta ned den till en insändare utan i hastigheten så ändrade man hela syftet med artikeln. Rättelsen i morgon (lördag) är väl ok, men så här illa får det inte vara.

=======
Ingen bolagisering av kommunal verksamhet

I ett beslut den 3/11 förordade ett enigt KS att VA-verksamheten skulle bolagiseras och föras över till SEVAB. Jag ser bolagisering av verksamhet som ett första steg mot privatisering. Det medför också, som förvånade socialdemokrater nyligen upptäckte, ett krav på konkurrensutsättning. Detta sedan en dom i regeringsrätten meddelades i våras, där avfallsdrakarna SITA och Ragn-sells vann över Simrishamns kommun (och det kommunala konsortiet SYSAB).

Argumenten för bolagisering av VA-verksamhet i allt annat än stora kommuner är ofta tveksamma. De kan handla om yrkets status och möjligheter att rekrytera personal eller som i detta fall en önskan att samordna bättre med redan bolagiserad verksamhet (t.ex. fjärrvärme). Att lösa samordningsproblem genom att flytta ytterligare verksamheter bort från kommunal kontroll är för mig ett steg i fel riktning. Som vänsterpartist hade jag hellre sett en samordning åt andra hållet. Idag ligger fjärrvärmen i det kommunala bolaget SEVAB. Större samordningsfördelar skulle uppnås om hela den kommunala infrastrukturen (i form av vägar, VA, fjärrvärme och bredband) samlades inom ett kontor i förvaltningens regi.

Kommunens uppgift är att ge samma service till alla medborgare och att utnyttja de kommunala resurserna så effektivt som möjligt. Att relativt sett öka den kommunala administrativa överbyggnaden genom att flytta ut operativa verksamhet är inte i linje med detta mål. Jag är mycket tveksam till om den besparing som man tror ska uppnås faktiskt kommer att realiseras. Skolutredningen är ju ett strålande exempel på en planerad besparing som blev en kostnad. I det fallet finns det vissa möjligheter att förbättra situationen för alla elever och lärare. Det samma behöver inte gälla för VA-enhetens kunder och nuvarande personal.

I detta sammanhang bör man också ifrågasätta den kommunala nyttan med SEVABs elförsäljning. Likaså kan det ifrågasättas om den relativt begränsade del av kommunens elabonnenter som har ett elnät från SEVAB motiverar att det behövs kommunalt ägande, speciellt om fjärrvärmen går över i förvaltningsdrift och elförsäljningen säljs ut. Min åsikt är klar, jag vill inte att SEVABs nätdel säljs utan då hellre att områden ”byts” med Eskilstuna Energi och Miljö och Vattenfall så att SEVABs ägandeandel av nätet inom kommunen blir större.

Bolagisering av verksamhet medför i sig inte de fördelar som ibland kommer fram i debatten, t.ex. kortare beslutsvägar. Visst kan det finnas större möjligheter för ledningen i ett bolag att genomföra vissa åtgärder, men i förvaltningsdrift hade delar av detta hade lika gärna kunnat delegeras till en enhet/enhetschef inom förvaltningen från aktuell nämnd. Att förvaltningen tar beslut på delegation är idag inte ovanligt i Strängnäs kommun, kanske tom. i vanligaste laget.

Som jag ser det finns det bara ett hållbart argument för att bolagisera kommunal verksamhet i små och medelstora kommuner. Det är om man har intresse av att privatisera verksamheten. Då är en bolagisering ett smidigt sätt att bana väg för det. Jag vill inte ha en framtida privatisering av kommunal verksamhet, därför kommer jag säga nej till en ev. bolagisering av VA-verksamheten. För mig är det förvånande att socialdemokraterna så lättvindigt stödjer detta förslag.

David Aronsson
Gruppledare
Vänsterpartiet Strängnäs

5 kommentarer:

Mats Werner sa...
5 december 2008 23:03  

Låt säga att jag ser det så här. Ett överförande av va- och renhållning till SEVAB, skulle för första gången ge det bolaget ett existensberättigande för våra kommuninvånare. För första gången skulle bolaget hantera en verksamhet som berör ALLA kommuninvånare och inte blott en del och inte några Eskilstunabor.
För första gången skulle det finnas ett motiv för varför just Strängnäs Kommun bör äga det bolaget.

Ebbe Ollman sa...
6 december 2008 16:02  

Bah, Humbug: Som alla tidningsrättelser blev den så obetydlig det bara gick att göra.

Anonym sa...
6 december 2008 16:19  

Bloggen som politiskt vapen:
http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/12/bloggen-som-politiskt-vapen.html

Dag Bremberg sa...
8 december 2008 00:48  

Mats, kan det inte vara just den effekten som vissa i kommunledningen önskar?

David, du skriver en enig KS. Men det var inget enhälligt beslut. Jag upprepade en del av mina tidigare invändningar, men var helt ensam. Alla andra hade svalt detta, och då var det inte så stor poäng att begära votering.

Magnus sa...
20 december 2008 19:53  

Apropå privatisering läste jag nyligen antologin Vinst, utgiven av Ersta diakoni och Verbum Förlag, som bland annat problematiserar begreppet vinst inom sjukvården och blev väldigt kluven i frågan.

Å ena sidan känns det moraliskt förkastligt att tjäna pengar på gamla och sjuka. Å andra sidan: vinst eller inte - det är väl ändå resultaten som räknas? Och kanske kan ett vinstintresse på sikt göra ett företag bättre och därmed resultaten bättre? Det är stor skillnad på vinst och girighet.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg