SEVAB...åter igen...

onsdag 3 december 2008 ·

Varför dödar man utredningen om SEVAB? Det finns ju absolut ingen anledning. Det är väl strunt samma om man inte vill ha en försäljning eller för den delen att SEVAB inte gjort någon vinst att tala om de senaste åren. Den värderingsfirma som inte kan utvärdera ett bolag bara för att det inte gjort vinst är rätt usel. 1/3-Kommunalrådet kan väl inte på allvar mena att ett bolag som inte ger vinst är omöjligt att värdera? Framtida vinstpotential, tillgångar etc... är det inte värderingsbart?

Det hade väl varit smartare att ta utredningen nu. Konstatera att det inte är en bra idé att sälja SEVAB och sen döda frågan för några år framåt. Det kommer ju ett val 2010. Efter det kanske det åter finns en fanatisk privatiseringsregim i Strängnäs... är det inte bra att redan ha en utredning som säger att en försäljning är korkad? Alternativt redan ha lagt ned pengar på utredning så att det tar emot lite mer när man vill göra det nästa gång... [lämnar Läggesta]

Jag kan inte se några ideologiska skäl för att behålla SEVABs elförsäljning. Den har marginell påverkan på kommunmedborgarna och på en marknad som är helt dominerad av drakar är ett litet bolags möjlighet att göra vinst på att köpa och sälja el rätt begränsad. Visst kan man ha viss fördel av egen produktion, men frågan är om ett kommunalt bolag ska ta den risken.

Nät, fjärrvärme, bredband, produktion... det är av kommunalt intresse...inte elförsäljningen... Staten ska gå in och utnyttja sin storlek och faktiska erfarenhet av bolagsdrift för att säkra demokratisk kontroll över produktionsmedlen. Jag kan inte se kommunala bolag som en sådan aktör. För mig finns det inget ideologiskt skäl att behålla elförsäljningen.

[framme i Strängnäs]
[ehh...trodde jag ja...ljusen var inte ens Malmby]
[ergh,,,signalfel...snigelfart]

3 kommentarer:

Mats Werner sa...
3 december 2008 23:59  

Se där - Du kan ju ha kloka åsikter åsså!
Ännu bättre skulle Du må om Du slapp PC-tjafset och jobbade i Mac......

Dag Bremberg sa...
5 december 2008 01:01  

Klart o tydligt, David.
Bra att nån äntligen tar upp diskussionen om vad som är politiska motiv att behålla Sevab-ägandet oförändrad!

Erik liberal sa...
7 december 2008 08:34  

En gräsrotsfråga till våra lokalpolitiker; om kommunfullmäktiges majoritet inte vill genomföra en värdering skulle det då gå att utföra den genom crowdsourcing bland kommunmedborgarna? Man skapar en webbplats/blogg, gör tillgängligt så mycket material som möjligt (årsredovisningar, prognoser etc) och kopplar det till ett diskussionsforum för intresserade och initierade kommunmedborgare (bland kommunens innevånare borde det väl gå att hitta lite ekonomisk utredningskompetens). Kanske det inte blir lika exakt som en konsultfirmas värdering men det skulle kanske ändå gå att få fram på ett ungefär vilka belopp de olika delarna av Sevab skulle betinga.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg