Sågad skollokalsutredning?

fredag 19 december 2008 ·

Om ekuriren får vara ett mått på hur skollokalsutredningen har tagits emot så är det inte ett bra tecken. De flesta tunga remissinstanser verkar vara mer eller mindre missnöjda.

Är det då så konstigt? Näe, knappast... eftersom de alternativ som presenteras i mer eller mindre stor utsträckning medför försämringar för några elever/någon skola etc så är det inte underligt ifall det blir negativa kommentarer.

Jag vet ju vad vi från V svarade. Främst att det saknas delar av konsekvensunderlaget och att slutsatserna i utredningen inte går att härleda logiskt till de fakta som presenteras. Det allra bästa är ju slutklämmen på "nollalternativet"... Om man behåller alla skolor så måste man snart bygga nya skolor i Eldsund och Läggesta på grund av brist på lokaler... och då befäster man en överkapacitet... VA!?
När man sedan inte trycker lika hårt på det i de andra alternativen som medför mer eller mindre massiva lokalminskningar så blir det lite väl uppenbart vad man vill styra beslutet till. Frågan är bara varför..

Det vi också diskuterade en del och som dock inte kom med i vårt yttrande är det som FUB tar upp i ekuriren nämligen att särskolan verkar ha fallit bort på något sätt. Konsekvensutredning lyser ju definitvt med sin frånvaro

Vad har förvaltningen för intresse av att försöka styra in politiken och allmänheten på besparingsspåret? Det finns väl inget självändamål med det.

1 kommentarer:

Dag Bremberg sa...
19 december 2008 23:56  

"självändamålet" är väl att - som i tidigare tjänsteutlåtanden - bekräfta en väg som redan valts.
Som när Thomasgymnasiet måste säljas för att det skulle kosta oräkneliga miljoner att sätta in petskydd i eluttagen...

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg