Skollokalsutredningen - bara ett nytt tilläggsdirektiv (lokalpolitik)

onsdag 7 januari 2009 ·

Det förslag som majoriteten la fram på barn och utbildningsnämndens möte idag var knappast något beslut som avslutade skollokalsutredningen, (se ekuriren för en halvtaskig summering (när jag läste den)). Det var snarare ett underkännande av de tidigare framarbetade förslaget och gjorde om utredningen till ett uppslagsverk. Inte helt fel, men knappast vad jag förväntat mig.

Ordföranden (Lotta Grönblad (s)) sa att man kritiserats för långbänk, brist på politiskt mod, beslutångest etc... och vad jag förstod så menade hon att det var inte fallet denna gång... erhg?

Förslaget går alltså ut på att skapa en centrumskola (dvs organisatoriskt slå ihop F-5 från Vasa och Långberget med 6-9 från Paulinska och Karinslund i Paulinskas och Vasas nuvarande lokaler, efter omfattande renovering). Tosteröskoland F-5, med naturprofil, ska flyttas till Karinslundsskolan. Det är väl som förslag rätt ok men med följande problem...

* Man vet inte vad man ska göra med Långberget efter flytten. Det ska utredas om det går att göra om till förskolelokaler.
* Den nya skolan får runt år 2013 i F-5 delen ca 600 elever enligt underlaget i utredningen, bla pga nybyggnation i upptagningsområdet (främst Eldsund) och 500 elever i 6-9 delen. Inklämda på två skolor som idag har ca 600 elever. Någonstans har det blivit fel. Har man modifierat underlaget och tänker inte längre bygga i Eldsund?
* Man vet inte vad som kommer hända med Tosteröskolan, eventuellt kanske någon annan verksamhet blir med kostadseffektiv att flytta (eller var det angående Långberget?).
* Alla ekonomiska kalkyler är preliminära. Barnkonsekvensanalyser saknas. Man har en idé om hur flytten ska gå till (bra!). Det hela ska utredas och förfinas fram till april.

Sen trycker man på att detta "bara är ett förslag" och att det riktiga beslutet kommer i april... ehh? Långbänk, beslutsångest... eller?

Skollokalsutredningen har redan fått tillägsdirektiv två gånger, nu hände det igen. Förslaget till beslut är inget annat än ett förslag nr 8 för förvaltningen att utreda.

3 kommentarer:

Catarina sa...
7 januari 2009 21:43  

Låter som ni har liknande problem som dem vi har i Norrtälje

Mats Werner sa...
8 januari 2009 00:14  

Hej Catarina!
Inte har ni väl lokalproblem i Norrtälje! Det är väl bara att göra om gamla Stadshotellet.....
Hälsningar
MATS (f.d. gast på s/s NORRTELJE)

Kerstin Svensson sa...
11 januari 2009 17:03  

Ja du David!
Inte nog med att tilläggsdirektiven har varit en hård belastning på förvaltningen. Vad jag kan förstå har även konsulter anlitats och dom jobbar sällan gratis. Ändå har majoriteten själva lagt ner tid på en egen utredning som nu utmynnar i mer arbete för förvaltningen. Ingen med en aldrig så liten inblick i vår kommuns ekonomi skulle väl ha föreslagit ytterligare en utredning med investeringar för 60 milj och nedläggning av väl fungerande och av barn-föräldrar uppskattade skolor.
Ibland undrar jag om majoriteten när dom säger att det är "bara ett förslag" menar "ta det för vad det är" det är en skiss en framtidsdröm.

Kerstin Svensson

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg