Skollokalsutredningen - centrumskolan (lokalpolitik)

onsdag 7 januari 2009 ·

Tyngden i majoritetens förslag ligger i skapandet av Centrumskolan, dvs en organisatorisk, och till viss (liten?) del fysisk sammanslagning, av F-5 och 6-9 skolorna i centrum.

Man tar bort vägar och gör ny grön och fin skolgård etc...
Det är väl strålande, men varför gör man det?

Skollokalsutredningen kom till för att man skulle frigöra resurser för kommande investeringar (det kallar jag "sparförslag" oavsett vad majoriteten har drömt ihop). Centrumskolan frigör enligt de ytterst preliminära beräkningarna ca 4,6 miljoner kr per år jämfört med att rusta de befintliga skolorna (alternativ 1 eller "nollalternativet").

Hur gör man då det? Jo... genom att nuvarande lokaler för Karinslund (eller rättare sagt Tosteröskolan så småningom) och Långbergsskolan tas bort.

Varför man skapar en F-9 när man rent fysiskt behåller separationen mellan stadierna förstår jag inte riktigt heller. Hade inte en sammanslagen Paulinska-Karinslund och en sammanslagen Vasa-Långberget medfört samma sak?

Enligt skollokalsutreningen kommer Långberget och Vasaskolan vara fulla (eller tom överfulla) inom några år. Paulinska och Karinslund kommer att ligga rätt stadigt.
Hur ska man då lyckas klämma in alla eleverna? I förslaget syntes inga nya byggnader. Menar man på allvar att man vill ha en skola med runt 1000 elever där F-5 står för 600 elever... för att om några år (när man utrett klart var Långberget och Tosteröskolans lokaler ska bli) spara 4,6 miljoner/år? Det motsvarar en skattehöjning på << 10 öre om jag nu spontant kommer ihåg rätt.

Visst kan man skapa centrumskolan, men behåll Långberget utanför för att förlänga tiden fram till att en ny central F-5 behöver byggas för Eldsund och som ett alternativ till den ultramoderna, uppfräschade, enorma Centrumskolan. Det finns elever som passar bättre i mindre skolor där småskaligheten är viktigare än modernitet och pedagogisk kvalitet (som kanske är lättare att uppnå i en större skola), tvinga då inte dom till friskolor eller långt från centrum.

Varför slår man inte organisatoriskt ihop fler skolor? Länna-Åker, Härad-Fogdö och varför inte Långberget-Finninge-Vasa?

8 kommentarer:

Cattis Hellmark-Eriksson sa...
7 januari 2009 22:42  

Hej David!

Ser ingen kostymanpassning i detta förslag, desutom så rök vårt val av skola inför ht 2009, då det finns barn som behöver Tosteröskolans resurser för barn med särskilda behov...

Och det är ju inte helt enkelt att redan efter ett år flytta in i en annan skola, och det är ju inte säkert att det småskaliga kan ges fördel för barn med särskilda behov i en ny större skola.
//Cattis

Mats Werner sa...
7 januari 2009 23:52  

Det jag läser in i Ditt inlägg och som jag sannerligen instämmer i - är ett enda stort: VARFÖR?

Hasse sa...
8 januari 2009 00:47  

Jag håller med dig. Varför slår man inte ihop Härad-Fogdö.
Vad kommer den ny centrumskolan att kosta?
Varför inte fylla up Campus med åttor och nior från Karinslund och Paulinska.När man ändå betalar en årshyra på 36 miljoner och idag och ett antal år framåt och inte kan fylla lokalerna.
Barn med särskilda behov behöver inte 800 kompisar.Tosteröskolan med ca 150 elever är alldeles lagom för dessa elever med ett underbart naturskönt läge.Varför ändra på ett bra koncept?

Hasse sa...
8 januari 2009 00:48  

Jag håller med dig. Varför slår man inte ihop Härad-Fogdö.
Vad kommer den ny centrumskolan att kosta?
Varför inte fylla up Campus med åttor och nior från Karinslund och Paulinska.När man ändå betalar en årshyra på 36 miljoner och idag och ett antal år framåt och inte kan fylla lokalerna.
Barn med särskilda behov behöver inte 800 kompisar.Tosteröskolan med ca 150 elever är alldeles lagom för dessa elever med ett underbart naturskönt läge.Varför ändra på ett bra koncept?

Dag Bremberg sa...
9 januari 2009 09:59  

Bra påpekanden, David!
Nyckelfrågan i den långa diskussionen om skollokalerna är hur många skol barn det kommer att vara ett antal framöver. Prognosen för 2013 är i detta sammanhang för kortsiktig.
Varför? Ja, antingen anser nuvarande majoriteten att kommunens tillväxt kommer att avstanna (vilket man inte sagt) eller så vill man visa "handlingskraft".
Det sistnämnda verkar troligast med tanke på att detta presenteras som ett svar på oppositionens kritik om "långbänk", "tvekan" osv.
Synd, för tidigare lät det som att BUN-presidiet var mer pragmatiskt inriktat på att göra många små förbättringar på skolorna i st f att genomdriva ett storstilat projekt.
Men som sagt, vem vill ha en jätteskola (förutom den som blir rektor där)?

mariavB sa...
9 januari 2009 19:58  

Hej David ! Håller med dig i mycket. Varför ändra på harmoniska skolor. Att samgruppera de riktigt små enheterna. Lite pragmatisk känsla för vad som är kvalitet och var problemen finns efterlyses hor majoriteten ( men finns uppenbart i hela oppositionen ) F-5 barnen i Strängnäs har det bra i Strängnäs. Problemen finns på högstadiet och där behöver en starkare och en centralt belägen skola formas, det håller jag med om !Då skulle vi också följa barnperspektivet vilket ju skall vara den röda tråden i tänkandet, oavsett om det står på pappret eller ej ( men jag är för att det står på pappret)
MariavB

MariavB sa...
10 januari 2009 11:15  

Ja, det blir en konstig situation. En jätteskola och några mycket små skolor på landet med endast ett fåtal lärare. Det som är bra med centrumskoleideen är att den kommunala högstadieverksamheten styrs upp. I högstadiet finns det onekligen behov av lite större skola för att kunna tillgodohålla all den kompetens som behövs. Men det kan vi åstadkomma ändå genom att samordna Karinslund och Paulinska till en enhet. Men Långberget, Tosterö borde få vara kvar. varför ändra på vinnande team ? ?
Maria

Monica Stålborg Billberg sa...
14 januari 2009 12:14  

Bra analys, David. Och om Tosterö får vara kvar, vilket är det naturliga så blir Karinslund över...att hyra ut kanske.
Att ORGANISATORISKT slå ihop de små landsbygdsskolorna är en strålande idé. Eller att en liten skola hör till en stor, Länna hör till Åker osv.(Det betyder att de rent fysiskt är kvar men delar personal, fr.a. rektor) Så gjorde man i min gamla kommun, Huddinge. Där delade man gymnasium med Vårdcentral. Sånt kan man göra i en stor kommun, varför inte i en liten där det verkligen behövs? Det här kan bli bra, med så många konstruktiva idéer.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg