Behovet av att INTE spara

fredag 20 februari 2009 ·

Balanskravet är ett gissel, speciellt som det är utformat. Varför fick man för sig att en konjunkturcykel endast är tre år? Sen när hinner man med både en hel lågkonjunktur och en hel högkonjunktur på tre år?

Poängen med det hela är ju att man ska kunna gå lite dåligt periodvis (normalt sett i lågkonjunktur) för att man under föregående högkonjunktur gick plus.

Vad gör man då i en situation som Strängnäs? När man under flera år har legat på gränsen för vad som är acceptabelt (trots högkonjunkturen) och samtidigt dragit på sig stora skulder för investeringar. Det går kanske att bortförklara med att det är en expansiv kommun och expansion kostar, men... Det är ju bara en bortförklaring. Problemet med flera år av expansiv politik under högkonjunktur och budgetar som knappt gick ihop pga för låg skatt måste ju hanteras nu. Eller?

Vi är i början av en massiv lågkonjunktur, det är vi alla överens om. Den finansiella bubblan som hållit det kapitalistiska systemet under armarna under flera år har kollapsat. Påhittade värden i fastigheter och annat är nu bortblåst. Det är nu som Sveriges kommunen skulle ha levt av de ”sparade” medlen (dvs outnyttjat låneutrymme). Kan Strängnäs det?

Å ena sidan måste alla, dvs även den offentliga sektorn ta sitt ansvar för att inte förvärra lågkonjunkturen (istället för anställningsstopp borde man införa avskedningsstopp), å andra sidan kan kommuner som Strängnäs knappast göra det. Man har helt enkelt inte de finansiella musklerna för att klara det.

Låt kommunen gå back så länge det behövs. Låt eventuellt bli att ersätta personer som går i pension, eller ännu bättre erbjud avtalspension till äldre medarbetare och ta in nya anställda. Det kostar pengar men som sagt var... alla måste bidra till att motverka lågkonjunkturen.

Så... det går inte att höja skatten. Det slår hårdast mot de grupper som konsumerar alla sina pengar och därmed i störst relativ utsträckning bidrar till att hålla ekonomin igång. Det enda som funkar är att låna pengar för att stimulera ekonomin. Det blir dock lite chicken-race över det hela. Vem viker av först? Konjunkturen eller kommunens lånegivare alt. kommunens långsiktiga förutsättningar att betala tillbaka?

Förutsättningen är också att alla kommuner agerar likadant, men det kommer de ju förstås inte göra. (och i ärlighetens namn kommer inte Strängnäs heller göra det... jag styr inte kommunen ;-)

1 kommentarer:

Anonym sa...
20 februari 2009 23:05  

"Påhittade" värden är inte mer "påhittade" än att tillräckligt många galningar varit beredda att betala dessa priser!

Och vad är det för fel med lågkonjunkturer? Det är den naturliga - och fullt behövliga - andningpausen för galningarna.

Och med galningarna inkluderar jag även dem som under de "galna" tiderna lyckats höja sina löner "galet" mycket och därmed bidrar till galenskapen.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg