Giftfri miljö – omöjligt miljömål blir vision...

torsdag 5 februari 2009 ·

Det finns inget av de 16 miljömålen som det går så illa med som för Giftfri miljö. Anledningen är ju rätt enkel. Det går inte att uppnå... inte inom en generation.

Efter att ha varit på konferens i jobbet under 1,5 dag så är jag väl lika naivt optimistisk och samtidigt cyniskt pragmatisk som jag var innan. Reach är ett strålande steg på vägen mot att nå en kemikaliekonsumtion bestående endast av ämnen som kan anses vara giftfria i ett livscykelperspektiv, men det är ett förbenat litet myrsteg och inte det jättekliv som man ibland får intrycket av.

Visst är det strålande att industrin nu tvingas samarbeta kring studier av ämnens egenskaper som man kan tycka att de tidigare borde haft intresse av men inte gjort. På något sätt känns det som att de genom att vägra samarbeta tidigare har kommit undan genom att det är fullständigt omöjligt ekonomiskt för varje enskilt företag att göra de undersökningar som skulle vara nödvändiga för att faktiskt få all den information som krävs för att bedöma de 100 000 aktuella kemiska ämnena. För att inte tala om deras nedbrytningsprodukter sett ur ett livscykelperspektiv (10 ggr så många?). Men fundera över tidsgränserna... det är ju knappast i morgon det ska vara klart för de befintliga ämnen som förregistrerats.... och undantagen... i princip allt som redan har en speciallagstiftning kommer undan, livsmedelstillsatser, läkemedel och alla kemikalier som tillsätts i varor utan att vara tänkta att de ska avges från produkten under normala förhållanden.

Starten på Reach är ju inte direkt lovande heller. Av de 15 ämnen som var aktuella på kandidatlistan så rekommenderas 7 att bli tillståndspliktiga.... ehh... 7... himlars vilket krafttag! Titta på www.sinlist.org och se vad som borde varit med.

Sen har man 3 år på sig efter att ämnen blir tillståndspliktigt att begära tillstånd för att fortsätta använda det... (4 år innan det förbjuds)... ”Authorisations will be granted if the applicant can demonstrate that the risk from the use of the substance is adequately controlled.” yes... lovely... och även om det inte finns tillräckliga kontroller och om det inte finns alternativ då kan man komma undan ändå … ”An applicant can include a socio-economic analysis in his application, but in cases where he is not able to demonstrate adequate control of risks and where no suitable alternative exists, he needs to include one in his application.” bra va? (eller hur man ska uttrycka det...). Det är väl bara att hoppas att man håller en strikt linje och låter sådana ämnen försvinna från marknaden oavsett konsekvenser.

Tillbaka till miljömålet. Vadå giftfri miljö? Hur har vi tänkt att det ska bekräftas? Ska vi analyser alla källor ut i naturen (avloppsreningsverk, dagvatten, luftdeposition etc) med någon sorts extrema screeningmetoder som gör att vi kan få fram alla de möjliga nedbrytningsprodukter som man missat när man försökt simulera livscykeln för sin Reach registrering? Eller ska vi helt enkelt anta att om vi godkänt alla kemikalier som finns i landet så har vi också fått en giftfri miljö? Det senare skulle ju förutsätta någon sorts global Reach 7.0 eller nått sånt...

Eller ska vi helt enkelt acceptera att miljömålet inte är ett mål utan snarare en vision (dvs omöjlig att uppnå, men eftersträvansvärd och ett bra exempel på att vägen är lika viktig som målet...).

Det har jag gjort.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg