Ingen lokalfråga längre... ren nedskärning

torsdag 19 februari 2009 ·

Nu är det inte längre bara en misstanke utan helt kristallklart. Skollokalsutredningen var bara ett svepskäl. Karinslundsskolan flytt till Pauliska var inte en lokaloptimering utan en ren skolnedläggning.

Man kommer spara runt 3 miljoner på lokalerna och 7-20 miljoner på indragna lärartjänster... eller rättare sagt så kommer man ta bort någonstans mellan 10 och 30 lärartjänster från den kommunala lönebudgeten och flytta kostnaderna till a-kassan.

Det var därför vi ville ha konsekvensanalysen. Det var därför vi ville se de ekonomiska siffrorna för att som lokalfråga gick inte detta ihop....

Så... den socialdemokratiskt ledda (eller?) majoriteten sänker lärartäheten, gör klasserna större och avskedar lärare pga arbetsbrist?... för att jag förutsätter att man gör som förvaltningen säger, varför bryta en trend?

Vilken arbetsbrist förresten? Strängnäs har knappast perfekta resultat för högstadieverksamheten. Inte blir det bättre för att man minskar antalet lärare.

5 kommentarer:

Dag Bremberg sa...
19 februari 2009 13:40  

Men det kan inte stämma, det som uppges i ST i dag. Förvaltningen kan inte bestämma hur många lärare det ska vara på en enskild skola. Det avgör ju rektorn, som har budgetansvaret.
Rätta mig om jag helt missförstått detta:

Paulinska skolan kommer att i höst få elevpeng för var och en av sina elever plus de som kommer fr Karinslund. Om vi räknar med att sammanslagningen inte i sig ändrar det totala elevantalet så bör rektorn ha råd med lika många lärare (ja, faktiskt fler, om han slipper lokalkostnaden för Karinslund, vilket är en oklarhet).
Flytten kan INTE innebära att det blir färre lärare (möjligen färre administrativ personal, vilket i så fall möjliggör fler lärare).

Minskningen av lärare - som vi varnat för - måste bero på främst Thomasgymnasiets vikande elevantal samt att elevantalet i åk 7-9 krymper några år till innan det vänder uppåt.
Em förklaring kan också vara att det varit en övertalighet som släpar efter från 2008, vilket då beror på att förvaltningen inte kunnat ordna långsiktiga lösningar för de övertaliga. (Bäst hade varit att erbjud äldre delpension och att ge yngre chans att vara kvar).

Unknown sa...
19 februari 2009 14:18  

Nja, vad jag har förstått så gick Karinslund flera miljoner back. Man åtgärdade inte det eftersom man ändå vad säkra på att läggas ned.

Och BUN går ju väldigt back... om jag inte minns fel ganska exakt lika mycket som man nu kan spara.

Om man inte gör lika många klasser så behövs det inte lika många lärare. 30 elever per klass blir mer än vad Karinslund hade. Alltså blir lärare övertaliga och man kan använda pengarna till annat. Elevpengen är ju knappast specat för ett visst antal lärare/elever per klass.

Unknown sa...
19 februari 2009 14:18  

Det stod förresten i Strängnäs journalen också. Fast då var det "ett 50-tal".

Dag Bremberg sa...
19 februari 2009 19:26  

Det är rikigt att elevpengen inte säger någor om lärartätheten (vilket är ett problem).
Med det system som är idag ska varje rektor själv fritt fördela sin summa av elevpengar.
Därför kan jag inte begripa hur förvaltningen kan sitta och göra nedskärningar och dessutom påstå att det sker pga sammanslagningen. Det låter som att man vill skylla på fullmäktiges beslut, fast det varit så att förvaltningen inte lyckats hantera de minskade elevkullarna särskilt bra, om jag uttrycker mig diplomatiskt.
Det låter som att Paulinska skulle förlora på sammanslagningen, men så är det ju inte - såvida inte förvaltningen (med majoritetens goda minne) passar på att göra en del annat.

Pågår det nån slags centrumenhetsbyggande???
I så fall har vi i oppositionspartierna blivit lurade på ett skandalöst sätt.

Unknown sa...
19 februari 2009 19:32  

Just nu är iallafall jag mera i "vad var det jag sa"-läget.

Konsekvensanalyser och finansiell redovisning innan beslutet hade ju inte varit fel...

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg