Skollokalsutredning – är det vi och kd kvar på barikaderna?

torsdag 5 februari 2009 ·

Jag tycker faktiskt att det är lite förvånande. Alla utom vi och kd verkar tycka att det är ok att ta beslut utan underlag, att besluta om skollokaler utan att ha tagit fram en barnkonsekvensanalys. Om vi fuskar med konsekvensanalyserna i ett ärende som det här... hur ska vi då någonsin få ordning på småärendena?

Vad är det som är så bråttom? Ingen har hittills framfört något argument för varför vi måste slå ihop de kommunala högstadieskolorna just nu. Varför stressa fram ett beslut när man inte förlorar något alls på att vänta till nästa år. Vad kommer flytten att kosta? Jag vet inte ens vad flytten i sig kommer innebära, vet någon annan det?

Enligt underlaget är vi nu på den lägsta punkten i elevantalsutvecklingen. Från och med nu kommer antalet elever att börja öka igen (alt stabiliseras). Har man då kunnat driva verksamheten hittills så är det inga problem att fortsätta. Utnyttja istället alla tänkbara kryphål i vår friskolefrämjande lagstiftning för att lyfta de kommunala skolorna. Projektpengar, olika sorters kompensationsersättningar etc...

En annan fråga jag skulle vilja ha svar på är hur ihopslagningen kommer påverka klassstorlekar, lärartäthet etc. Vad jag förstår så går Karinslund back, tänker man ta igen de pengarna genom att ta bort lärartjänster? Hur mycket administrativ personal försvinner?

Jag absolut blankvägrar att stödja beslut utan underlag.

Vilka åtgärder medför flytten?
Vilka konsekvenser får det för eleverna?
Hur löser man betygsproblemet för elever som börjar nian?
Kommer klasser vara intakta eller blandas? Kommer eleverna få välja?
Kommer man minska på personalen? Lärare, administrativ personal?
Vad ska man göra med Karinslund?
Kommer den finnas kvar i högstadieskoleskick?
När tror man att den kommer hyras ut?
Vad ska man göra med idrottshallen? Ska den vara kvar i kommunal drift?
Vad gör man med särskolan? (den beslutsmeningen försvann av för mig okänd anledning)
Vad kommer allt att kosta i slutändan?
Hur många elever kommer man förlora till friskolorna?
Vad kommer man göra för att stärka den nya Paulinska så att den står sig i konkurrensen? Med bara ett kommunalt alternativ och 3 friskolor får man lov att skärpa sig...
Vad innebär samordningen med Vasa? Majoriteten verkar anse att det står "F-9" medan oppositionen tycker att det står "samordna"...

5 kommentarer:

Dag Bremberg sa...
5 februari 2009 12:09  

David, det är viktiga frågor du reser, och jag har ju själv framfört samma sorts invändningar.
I det läge som uppstod var jag dock beredd att backa en smula för att få till stånd en vettig uppgörelse med majoriteten.
Från Karinslund kom signaler fr rektor, fack och elever att det vore bra att flytta ihop med Paulinska. Då accepterade jag det.
Men jag har inte accepterat försäljning, ej heller att kommunen inte kommer att behöva skolans lokaler. I dagsläget är behovet stort av förskolelokaler och detta skulle kunna vara en lösning på det, sen bör dörren hållas öppen för om lokalerna ska användas för skolverksamhet igen om 5-10 år.
Ekvationen påverkas förstås av hur många och vilken sort bostäder som kommunen ger tillstånd att bygga.

Cattis Zetterwall sa...
5 februari 2009 16:00  

Hej David!

Jag tar för givet att konsekvenserna finns med när de ska fattas beslut den 9/2 på KF.

Om det nu inte finns med en konsekvensanalys enligt barnombudsmannens modell får man väl lyfta frågan vidare.

//Cattis

Dag Bremberg sa...
5 februari 2009 20:30  

Nej, Cattis, tyvärr.
Det var vad jag yrkade på i KF och det blev ju en återremiss, men majoriteten valde att bortse från det och inkalla ett extra KF utan att några utredningar gjorts.
Vet inte vad du menar med "att lyfta frågan vidare"?

Cattis Zetterwall sa...
6 februari 2009 13:40  

Hej Dag!

Om man nu fattat ett beslut i KF om barnkonsekvansanalyser skall det då inte finnas ett sådant för att man ska efterleva de beslut som redan har beslutat om.
Om det nu inte finns med en BKA på måndag så borde man kunna överklaga beslutet. Eller kan man bara strunta i en BKA.
Barnkonsekvensanalyser, enligt barnombudsmannens modell, skall göras och användas som ett underlag inför beslut inom skola eller barnomsorg som innebär förändringar för - och kan påverka barn.
Ett förvaltningsbesvär kanske?

Dag Bremberg sa...
6 februari 2009 15:22  

Det är berättigade frågor, Cattis!
Svaret ligger väl i hur majoriteten ser på fullmäktige och vilken respekt man vill visa för de demokratiska idéerna.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg