Opolitiskt - trasig dator

lördag 21 mars 2009 · 2 kommentarer

Min släpbara dator fick kylningsproblem och är nu på sevice... så som någon förhoppningsvis har märkt så blir inläggen nu inte så många och inte vidare välarbetade...

Nu blir det bara jobb och inget blogg på tåget...

Vad händer när männen tar över jämställdhetsfrågan?

lördag 14 mars 2009 · 3 kommentarer

I ganska rask takt så var jag med på en genomgång av Länsstyrelsens jämställdhetsintegrationsarbete och sedan en marknadsföringspresentation av Mälarhögskolans jämställdhetsprojekt Jämbredd...

Det som gjorde mig fundersam var kombinationen. På mitt jobb verkar de flesta vara rätt lugna i att "hos oss är kompetens viktigare", att det inte verkar finnas några uppenbara jämställdhetsproblem och könsfördelning på enheten är jämn. Det krävs dock inte mycket ansträngning att upptäcka de alltid närvarande strukturella problemen.... männen tar allt för ofta både utrymmet och initiativet. Jag tolkar det som en direkt följd av hur vi blivit uppfostrade.

På Jämbreddpresentationen så blev det uppenbart att de exakta ordval jag hört på min arbetsplats med lätthet kunde användas för organisationer som inte riktigt öppnat ögonen... fick mig att försöka öppna ögonen.

Samtidigt sa han som presenterade Jämbredd att det var bäst om män drev jämställdhetsarbetet. De blev liksom mer trovärdig och lättare för andra män att ta till sig. Eergh... Jaa... men... om nu ett av de största problemen på många arbetsplatser är att män tar för mycket plats.. ska då männen också tillåtas att överta jämställdhetsområdet (också)?

Möjligtvis kan man väl hävda att så pass stor andel av kvinnorna är fast i strukturerna att de positiva effekterna av att låta män ta ledningen i jämställdhetsarbetet överväger...

Åker, Länna, Härad.... ute i kylan?

· 3 kommentarer

På det intressanta seminariet angående "Det kompletta samhället" som jag deltog i på Strängnäs open så var en av övningarna att man skulle sätta olikfärgade lappar på de olika kommundelarna där det behövdes offentlig service, kultur/fritid, olika boformer och något mer jag inte kommer ihåg.

Gissa hur många lappar som hamnade på Åker, Länna och Härad? De var lätt räknade på ena handen (eller kanske inte.. noll är rätt svårt att räkna)... Det berodde nog inte bara på att de satt på motsatta väggen mot Strängnäs, Mariefred och Stallarholmen. Som påpekades så fanns liksom inget intresse av de kommundelarna. Gemensamt är ju att de inte har strandtomter för rika inflyttande storstadsbor, de ligger rätt avsides (även om E20 är där) och är helt enkelt för små för att räknas (ok... det senare är ju inte sant för Åker). Sen är ju Länna och Härad egentligen för små för att vara grund för offentlig service. 800 resp 980 innevånare är faktiskt väldigt lite.

Däremot beror det lite på hur man ser på detta för att avgöra om det är helt negativt eller lite positivt...

Vi bor i ett sk. omvandlingsområde och om det skulle bli fullt omvandlat till ett villaområde så blir det i samma storleksordning som Länna. Då flyttar vi... inte sjutton flyttade jaf ut på landet/till skogen för att hamna i ett villaområde med flera hundra innevånare. Kan tänka mig att om jag vi bott i Länna så skulle vi vara rätt glada för att det inte fanns något större expansionsintresse.

Finns det någon anledning till att önska expansion av sin egen lilla idyll? (förutom om man vill ha lokallivsmedelsbutik, kommunkontor och egen skola...)

Stallarholmen... det nya Mariefred?

· 3 kommentarer

Jag har bott större delen av mitt liv i Strängnäs kommun. Först på Selaön och sedan inne i Strängnäs. Numera bor jag utanför Strängnäs (efter 4 år i Solna medan jag pluggade och några år på Vallbyvägen). Under alla dessa år har jag haft ett ganska avvisande förhållande till Mariefred...

När jag var liten och bodde i Stallarholmen var Mariefred "storebror" som stora barn blev bussade till efter mellanstadiet. Innan undersökningen som sågade Mariefreds möjligheter att lyckas som egen kommun så var ju separatismen ganska stor... jag tyckte alltid att det var lite larvigt av (som jag såg det) en turisthåla utan riktiga arbetsplatser (läs fabriker) och mest fylld av gnällspikar med en överdrivet positiv inställning till sin egen betydelse att tro att man kunde vara en egen kommun.

Sen började Stockholmarna flytta in och i samma veva ökade aktiviteten på diverse påtryckningsgrupper i Mariefred. Den allmänna känslan om att Mariefred nedprioriterades i jämförelse med Strängnäs tätort verkade omfatta alla områden. Toppen på detta var väl skapandet av Marieftedsnämnden. Trots att Mariefredspolitiker var överrepresenterade (i förhållande till antalet innevånare) på alla politiska nivåer så skapades en nämnd för att tillgodose kraven från Mariefred.

Nu verkar Mariefred ha drabbats av en kombination av ihjälkramning och ytterligare inflyttning. Det är inte sällan man hör Mariefredsbor (tidigare utflyttade till idyllen?) svära över att den sammanhållning och grund för ideella organisationer som tidigare fanns nu har raserats av sovstadsförvandlingen.

Men...

Då kommer Stallarholmen på bred front. Förhållandena ser jag som liknande. Starka lokala föreningar (Nätverket i Stallarholmen, jämför IFK+Föräldraföreningen i Mariefred), brister i den kommunala servicen i form av förskolor och direkta kanslifunktioner och en uppenbart bristande behandling av expansionsprojekt. Att Stallarholmen saknar en översiktsplan är rätt talande för det tidigar bristande intresset. Starka enskilda personer i Stallarholmen gör sig allt mer synliga/hörda samtidigt som de invalda politikerna inte riktigt hänger på..

Så... får vi se ett Stallarholmsparti i nästa val?

[I den ortspatriotiska yran är det kanske bäst att förklara att ibland är inläggen medvetet provocerande ;-) ]

Opinionsundersökningar

torsdag 12 mars 2009 · 2 kommentarer

Vad är poängen med opinionsundersökningar? Nu kom en igen från demoskop där förändringarna från den förra backades....(v)i gick upp och S backade. Någon som tror att det är av politiska skäl? Någon som tror att det beror på något annat?

Demoskop har intervjuat drygt 1000 personer. Jag har inte sett några siffror på hur många av dom som faktiskt svarade. Antag att 600 personer svarade att de skulle rösta och också ville ange ett parti (det senare brukar väl ligga runt 80-90%)... då var det 34 personer som sagt att de ska rösta på V i förra mätningar. Den här gången var det 43 personer. Alltså utav 1000 personer som frågades så var det alltså 9 personer som enligt uppgift hade ändrat åsikt och skulle rösta V istället för något annat.

”Statistiskt säkerställd”.... I vilken värld då? Det beror väl vad som gick på TV när de gjorde undersökningen, vilka butiker som hade rea, vilka kulturevenemang som pågick, vilken tid på dygnet de fick tag i någon... Vad jag kommer ihåg [har ingen uppkoppling just nu... får komma ihåg att kolla senare] så gör Demoskop ihuvudsak telefonintervjuer.

Om man förutsätter att det vissa gemensamma drag hos vänsterväljare så finns ju en överhängande risk att på de 40-talet personer vi pratar om så agerar en handfull på samma sätt och finns inte tillgängliga för intervjun. 1 person är knappt 0,2%.

”Partiernas exponering under valrörelsens sista fas blir därför alltmer väsentlig. Det begränsar möjligheterna att göra tillförlitliga prognoser långt innan det faktiska valet.” - Demoskop.se

Så... den tendens till att högerbeställda undersökningar ger lägre till vänstern och ”vänster”beställda (typ aftonbladet) ger högre till vänstern som jag i min paranoida hjärna trott mig se kanske stämmer. Därför att det enda syftet med en opinionsundersökning är att skapa en självuppfyllande profetia... (det ska väl sägas att demoskop gör undersökningar åt expressen... så i just detta fall stämde inte teorin... fast det gjorde den ju förra gången ;-)

Den första allmänpolitiska debatten någonsin i Strängnäs...

tisdag 10 mars 2009 · 8 kommentarer

Att ha en allmänpolitisk debatt var ett väldigt bra sätt att försöka minska vår debattlusta lite... men hade man inte tänkt att det skulle leda till något annat också?

Jag får väl erkänna att jag totalt glömt bort att debatten var ett initiativ från demokratiberedningen. Den insikten slog mig en bit in i debatten.

I slutändan blev väl resultatet lite dubbeltydigt. Det hela var dock kul... tycker jag. Problemet är ju att omvärldssituationen givetvis påverkar vad debatten handlar om.... även att vi är väldigt vana att debattera utifrån en specifik begränsad fråga... Nu var vi ju inte så pålästa på vad de andra skulle säga och därmed blir möjligheterna för en debatt lite rumphuggna.

Med så brutala tidsgränser som 2 minuter med extremt svävande områden så blir debatten lite underlig...

Jag försökte göra lite anteckningar om saker jag fick hicka av samtidigt som jag försökte göra modifieringar på mitt gruppledaranförande (ni kan läsa det här)...

Citaten nedan är lite ungefärliga...

Jens Persson (kommunalrådet): Angående kultur.. "Bra resultat för de pengar vi satsat"... ehh... det är oftare lättare att med blod, svett och tårar pressa sig själv att prestera relativt bra om man får lite pengar. Att prestera ett B+ resultat för 10 kr framstår som väldigt effektivt jämfört med ett A-resultat för 20 kr...

Jens Persson: Angående den ekonomiska "krisen"
"Vi kan inte vänta på den strategiska planen"
"Ramminskning nu", "Snabba beslut", "[Omedelbart] verkställande"
..."Det är bråttom".
..

Ergh?!

Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka min förvåning över att det i början på en lågkonjunktur skulle vara nödvändigt med ett omfattande omedelbart och kritiskt sparprogram ... för att gå plus!!

Efter Jens Persson kom så småningom Ingrid Fäldt (gruppledare S)... Det jag skrev ned var "oro för permitteringar och avsked", "motstånd mot besparingar", "inte agera kortsiktigt", "värna"...

Kan någon förklara hur Ingrid och Jens får ihop gemensamma åtgärder för C-s-fp-majoriteten? Baserat på denna debatt förstår jag det inte.... vad har C och S gemensamt? Sevab och att vara ett maktparti?

Gruppledarna för Fp och C fortsatte sen förvirringen... fp pratade satsningar på biogas, VA till utvecklingsområden... "Strängnäs kommuns skolor ska vara förstahandsalternativet"....under investeringsstopp?... C sa "en kommun där det är gott att leva" och att man skulle gå in i högkonjunkturen "stärkta och förberedda"... (efter Jens(c) extremt akuta sparpaket?!)....

Det kanske ligger något i den känga dom C och Fp fick i debatten av M... Att den tidigare majoriteten inte gjorde ett bättre jobb med ekonomin än vad de gjorde berodde på den ryggsäck som C och Fp utgjorde...

Gruppledaren för KD (Helene Rheindorf) sa en sak jag köper... ta bort maxtaxan!... men inget arvode för ersättare? Hur ska då ersättandet gå till? Alla ersättare blir oinsatta nybörjare...

I mitt huvud så var dock Tomas Fors (C) försvarstal för Mariefrednämnden det roligaste på hela kvällen.. "I Mariefredsnämnden har vi hand om..." ... "...vildsvin och änder som behöver [paus...][i Davids huvud: ...en nämnd"]. Jag vet inte vad han sa att de behövde, i skallen skrattade jag redan hejdlöst... :-) (det ska väl nämnas att det började bli sent)

Strängnäs Open - tillväxtmålet

lördag 7 mars 2009 · 7 kommentarer

Så nu är Strängnäs Open över. Jag var bara med på den första dagen och den var för mig förvånandevärt intressant. Seminariet kring "Det kompletta samhället" resulterade i en hel del tankar hos mig (och anteckningar i en röd bok... min förra politikerbok blev precis full så det passar ju bra). Tankarna hos den grupp jag var i framstod i mina öron i stort spegla mina egna åsikter och funderingar... och de överensstämmer inte strålande med visionen.

Ska inte den fastslagna visionen ifrågasättas nu? Även om vår seminarieledare (tf. stadsarkitekten(?)) var väldigt optimistisk angående möjligheterna att klämma in de väldigt relevanta kommentarerna som kom angående promenadstråk, grönytor, småskalighet etc i en vision/plan för snabb tillväxt. Jag är inte alls lika övertygad om att det går. Att behålla "Strängnäs" när man siktar på Nyköping är inte lätt. Speciellt inte som seminarieledaren påpekade ofta är exploatörerna som sätter agendan och bestämmer utformningen. Det blir ju inte heller lätt att bryta en lång trend av förtätning. Att man t.ex. desperat vill bygga ihop Eldsund med resten av staden... jag tror inte det bidrar till att behålla känslan av en småskalig stad.

Vad är syftet med att växa snabbt? Varför ska vi växa (förutom att blir större än Katrineholm... vilket förstås är väldigt viktigt)? Har en svag känsla eller minne av att teorin är att städer som inte växer stagnerar och slutar utvecklas. Jag kan ju iofs tänka mig att fastighetskostnader och hyror i en attraktiv kommun som Strängnäs blir osunt höga om man inte expanderar. Om det blir blodig konkurrens om det boende som finns så riskerar vi sakta men säkert fyllas upp med utflyttande storstadsbor. Men ska vi fortsätta att expandera bara för att ge de Strängnäsbor som vill byta bostad inom kommunen en chans att göra det?

DNA-register... Är den personliga integriteten så viktig

fredag 6 mars 2009 · Comments

Nyligen anmälde en flicka en överfallsvåldtäkt i Mariefred. Polisen har fortfarande inte hittat gärningsmannen. Det kanske inte hade hjälpt i detta fall, men jag kan inte undvika tanken att ett nationellt DNA-register skulle kunna ge en väldigt viktig pusselbit i många fall.

Det går förstås inte att fälla någon för att de råkat vara på en plats och en inkompetent polis riskerar mest att fastna i fel spår om de har ett DNA-register (dvs man glömmer bort alla andra bevis), men i överfallsvåldtäkter där förövaren har lämnat DNA efter sig så har man kommit en lång bit på vägen.

Jag är heller inte helt övertygad om att ett DNA-register (även missbrukat) skulle ha någon sorts relevant negativ påverkan. Vad är det vi är rädda för?

Så... efter lite betänketid (typ 10 år) så är jag numera helt för att befintliga biobanker sekvensieras(?) och läggs in i ett nationellt elektroniskt sökbart DNA-register....och att det kompletteras med DNA-prov från alla som inte hamnat i PKU-banken och annat. Då kanske polisen kan då lite hjälp ibland (de av er som läst mina inlägg tidigare vet vad jag tycker om deras kompetens).

Är ev. integritetsproblem så väsentliga?

Hörde någon för några år sedan som sa något om försäkringsbolag... men... alla som tittar noggrant på mig ser att jag är blond, blåögd, har opererat ena ögat pga kraftig dold skelning, har för höga fotvalv och har någon form av kromosomskada (böjda lillfingrar pga för kort mittenben)... och när man sedan kollar på min egen och mina släktingars sjukdomshistoria (man kan ju iofs ljuga för försäkringsbolagen om det senare) så har man väl fått en ganska tydlig bild av eventuella intressanta aspekter på min genuppsättning. Vad är det som man ska hitta i DNA som hotar min personliga integritet?

...och givetvis ska man inte kunna gå ur PKU-registret. Det var ju i praktiken inte frivilligt från början (jag kunde inte prata när jag kom ut ur magen)... det var väl något ens föräldrar kanske kunde ha koll på... så vad gör det för skillnad om man inte kan bestämma om man ska vara med eller inte när man är vuxen?

(Visst mått av provokation... nu får vi väl se om något nappar)

Politikerarvoden... vad var det vi sa...

torsdag 5 mars 2009 · 4 kommentarer

Dag (Mfp) skriver på sin blog om politikerarvodena som Ekurirens ledare handlar om... han skriver "Ledaren avfärdar dock tanken lite för fort. Självklart är det inte så att det behövs färre politiker under en lågkonjunktur. Men det är trots allt så att den politiska organisationen kostar mycket, och det verkar inte som att man vågat spara på den biten- hittills."...

Då vill jag bara passa på att påpeka att vi 2007 lade två motioner med syfte att minska de politiska kostnaderna (det ingick även i vår version av den strategiska planen). Både att sänka de fasta arvodena och att ta bort Mariefredsnämnden.... iofs mer princip än pengar (2 milj om jag kommer ihåg rätt)... Det hela resulterade i ett rungande nej i KF... men nu verkar det (bara för att det råkar vara lågkonjunktur) vara ok att ifrågasätta de politiska kostnaderna..

I ledaren skriver man bland annat "Genom att annonsera en eventuell nedskärning säger Persson och von Betzeen indirekt att de av kommuninvånarna betalda kommunalråden är en onödig kostnad. Om så är fallet måste de ha varit det även före lågkonjunkturen."... jag håller med om resonemanget och glädjer mig åt att vår linje nu 1,5 år efter motionen verkar få stöd. Det är viktigt att politiker ges finansiell möjlighet att utföra sitt uppdrag, däremot finns det ingen anledning att betala dem/oss bättre än medelsvensson.

Givetvis borde man se över den politiska organisationen, men av demokratiska skäl... inte ekonomiska. Det är knappast något man bör göra mitt i en panikartad nedskärningsperiod.

Se också Margits (Sp) blogg för fler kommentarer till ledaren...

Något jag inte förstår...

· 1 kommentarer

Det är för ovanlighetens skull inte tidigt på morgonen när jag skriver, utan nära läggdags... kanske därför jag inte fattar detta.

Gjorde min lilla runda på DI.se nyss och konstaterade då att det är en rätt fundamental del av bankkrisen som jag inte har förstått... Hur kan kreditförluster leda till att en bank kollapsar?

Om man har en "kapitaliseringsgrad" (eller vad jag nu syftar på) som ligger över 0% så måste det väl betyda att banken har ett eget fritt ej utlånat kapital. Varför hotas då en banks stabilitet av kreditförluster? Inte nog med att krediten normalt har en säkerhet (dvs t.ex. den fastighet som för tillfället blivit värdelös), men framför allt så innebär ju förlusten bara en förlust på pappret. Bankens totala kapital har blivit mindre, däremot finns ju inte mindre fritt kapital för att driva banken vidare och betala kostnader. Är det inte mer intressant att titta på de ränteinkomster som banken förlorar pga kreditförlusten?

Jag fattar det inte. Så länge man har "pengar på banken" så borde man väl inte kunna gå under, så varför kollapsar en bank för att man måste skriva av kapital som man redan lånat ut?

... jag erkänner... jag fattar inte detta... Har någon sett en bankskola på nätet någonstans?

Pirate bay..

onsdag 4 mars 2009 · 5 kommentarer

Läste precis i Metro om två experter som uttalade sig om utgången av Pirate bay-rättegången. De verkade med viss tvekan anse att det skulle bli en fällande dom.

Jag förstår det inte. Jag har läst DNs rapporter från rättegången och det man ser där låter inte som något som borde ge fällande dom. Om Pirate bay fälls för att ge en plattform åt olaglig elektroniskt aktivitet så är det väl inget som hindrar att Skanova som levererar fibern och dom leverantörer (typ bredbandsbolaget och telia) som marknadsför snabba uppkoplingar också skulle krävas på skadestånd (om dom inte gör åtgärder för att begränsa långa och många nedladdningar i hög hastighet).

Faktum är ju att utan bredbandsutbyggnaden och den kontinuerliga hastighetsuppgraderingen så skulle fildelning av filmer inte varit möjlig.

På sr.se kan man ladda ned massor av musik. Detta anses dock lagligt för att artisterna får betalt när låten spelas på radio (får dom det även när de spelas på hemsidan?). Vad är det då som hindrar att man ger stimpengar för nedladdad musik och film? Det skulle vara en kulturåtgärd värdig namnet.

Är youtube nästa mål för lynchmobben i antipiratbyrån? Där bara kryllar det av upphovsrättsskyddat material. Jag tycker antipiratbyrån borde ge sig på youtube... Antipiratbyrån är en företeelse av allra värsta sort där näringslivets påtryckningsorgan får någon sort semiofficiell milis-status och mer eller mindre verkar kunna begära polisiära tillslag mot verksamheter de inte gillar. Om de blir utsatta för en världs avsky och irritation (för att inte nämna hackningsattacker) så kanske de lägger ner... det skulle vara skönt.

För övrigt håller den idiotiska reklamfilmen i början på DVDer snart göra mig till tjuv... jag vet inte hur många gånger jag sagt att jag skulle stjäla en handväska... det börjar kännas som inlärning/hjärntvätt via repetition.

(..och nej... jag fildelar inte... Har inte tillräckligt mycket kapacitet på uppkopplingen...)

Kommunens ekonomi

· Comments

Kris... katastrof... hemsk och horribelt... kommunen går 60+ miljoner back.

Personal står för 60% av kommunens totala kostnader. Det är klart att man måste säga upp folk.... eller hur var det kommunalrådet Jens Persson uttryckte det i tidningen?

Kommunens totala budget är på runda slängar 1600 miljoner/år. Det betyder alltså att det finns 640 miljoner som inte är personalkostnader. Visst är det tufft att spara in 10% av budgeten för icke-personalrelaterade kostnader, men det borde vara fullt möjligt.

Men här kommer som vanligt seriösa, långsiktiga och välgenomarbetade konsekvensanalyser in. Det finns inte i Strängnäs kommun, iallafall inte som underlag för politiska beslut. Med tanke på att besparingsförslaget ska finnas om en månad finns det inte en susning att det kan bli välgenomtänkt. Man vänder inte upp och ned på en organisation, vänder på alla stenar och kommer med alla smarta förslag... på en månad. Vad hände med Lean-tanken? Den bygger ju på gradvis förändringar genom att alltid analysera alla processer för att optimera, inte horisontella yxkapningar av budgeten.

Sen är det som vanligt. Ska man i mars ta beslut om besparingar för resten av året... som innefattar personalnedskärningar... så kommer inte effekten förrän om absolut tidigast ett halvår. Så när Jens säger att kostnaderna ska ned med minst 60 miljoner så hoppas jag att han iallafall menar kostnadsmassan vid utgången av 2009.

Det enda sättet att bli av med den fullständigt vrickade idén om ekonomi i balans över tre år är att strunta i det. Trafiklagstiftningen (och så småningom upphovsrätten... hoppas jag) är väl ett tydligt exempel på att lagstiftningen anpassas efter omfattande lagöverträdelser (gå mot röd gubbe, hastighetsgränser...). Det blir ju också direkt fjantigt när kommunpolitiker (med all rätt) skriker efter statsbidrag då riksdagspolitikerna har bestämt att kommunerna självbestämmande ska beskäras.

Gör så seriösa besparingar som möjligt, men låt personalen vara kvar. Framför allt... ta besparingsförslag från golvet och lyft upp dom. Det är de som jobbar i verksamheterna som ser var felen ligger. När man ska spara 60 miljoner av 1600 så är det ”många bäckar små” man borde leta efter. Sådana bäckar ses, och tas sällan på allvar, på allt för höga chefsnivåer.

Inköpsstopp och anställningsstopp...temporärt och med undantagsmöjligheter... är för mig fullständigt ofattbart. Allt det egentligen innebär är att alla inköp (med också vissa automatiska undantag antar jag) och anställningar måste godkännas av högre instans (läs kommunalrådet?). Det jag inte förstår är att.... om en nämnd inte klarar sin budget så är det väl nämnden och chefen på den aktuella enheten som tillsammans med kommunchefen ser till att alla kostnader ifrågasätts och utmanas innan de belastar resultatet. Vad ska man då ha inköps och anställningsstopp till? Om alla gör sitt jobb så behövs det inte. Lite patetiskt att man måste ta till sådana rent psykologiska trick som att kalla åtgärder för ”...stopp”.

Nedskärning?

måndag 2 mars 2009 · 2 kommentarer

Det ska enligt uppgift i Eskilstuna [lol! Open office rättstavning tycker att eskilstuna är fel... det tycker jag med... ibland... som typ när Statt brinner...] kuriren försvinna 60 tjänster från skolan i Strängnäs, varav 30 lärare. Utifrån statistiken som jag fick som är från mitten av januari så går det 350 elever i kommunala skolans åk 9 och 250 elever i åk 6. Om man antar att det var samma för tidigare åk 9 så betyder det att man tappat 100 elever under förra året och om man antar att man förlorar ytterligare 30 i höst (eftersom åk 5 ser lite skral ut) så betyder det att man tar bort i princip 0,46 tjänster per elev och 0,23 lärare per elev (motsvarande en lärartäthet på 4,33). Skulle tro att elevtappet måste vara omkring 220 för att det inte skulle vara en nedskärning (kan man tappat så mycket utanför kommunen? De lokala friskolorna har väl inte plats?).

Det innebär alltså att man tar bort mer lärare än vad elevantalsminskningen motiverar (eftersom nuvarande lärartäthet är högre än 4,33... tråkigt nog). Så det är inte en fråga om anpassning av kostymen utan en anpassning till övriga kommunala nämnders overall och ökade icke-pedagogiska kostnader (mat, lokaler, städning). Skolan och eleverna pedagogiska kvalitet får bidra till att spara pengar till hela kommunen.

För mig är det helt oacceptabelt att elever får olika utbildning beroende på om de råkar gå i skola i lågkonjunktur eller i högkonjunktur! Det borde inte vara förenligt med principen om lika behandling av alla i kommunen (det är inte frågan om en långsiktig förändring av statusen utan kortvariga variationer)... ytterligare ett argument till varför skolan borde vara statlig...

Kommunen borde också för övrig ta sitt ansvar för landets ekonomi och låta bli att avskeda i lågkonjunkturer. Använd ev ”extra” personal för att låta äldre gå ned i arbetstid (om de vill) och för att skola in ny personal. Så att när högkonjunkturen kommer så är kommunen en väloljad maskin som kan spruta ut bygglov, produktionstillstånd, dagisplatser och strålande skolor, så att man förstärker/förlänger högkonjunkturen (förutsatt att de flesta kommuner agerar på liknande sätt).

Skolstatistik

· Comments

Har precis fått tillgång till skolstatistiken för 2009 efter att ha haft frågor om huruvida kommande nedskärning är en ren nedskärning eller om det beror på elevtapp (till friskolor eller bristande barnafödande). Hur många elever som går i varje klass, hur många elever som finns per årskurs/skola (inkl friskolorna). Hur kommer det sig att jag aldrig tänkt på att fråga om det förut.... eller visst sjutton har jag det...? Varför har jag då aldrig sett denna sammanställning?

Det jag skrev kring friskolor i kuriren härom dagen ser ut att bara vara delvis sant... tänka sig... ideologiskt baserad politisk retorik som till stor del stämmer med verkligheten.. ;-)

Montesoriskolan och Asken har perfekt optimering... så där en 28-29 barn i varje klass/årskurs(?). Asken egentligen ännu bättre med 56 barn per årskurs... strålande (ekonomiskt) för två klasser i varje årskurs... strålande (pedagogiskt) för tre klasser per årskurs.

Karlavagnen och Rogge däremot ser mindre ”bra” ut. ”Bra” menat ur skolekonomiskt hänseende. Karlavagnens ca 17 elever per årskurs är ju strålande (om nu inte årskurserna läser ihop som flera kommunala skolor gör), men det lär ju kosta en del. När jag tänker efter så förstår jag inte alls hur det går ihop, elevpengen kan väl inte räcka till att ha 17-elevsklasser... eller? Eftersom jag är i Nykvarn (skräpdåligt 3g-täckning) så jag inte kolla deras hemsida... får väl bli senare ([senare].. är i Södertälje och jag hittar det inte på deras hemsida heller).

Rogge är väl lättare att förklara med att det är en ny skola, men när man tittar på det tillgängliga elevunderlaget så får dom väl hoppas att en del Karinslundselever söker sig dit istället för till den sammanslagna centrumskolan (vad den nu ska heta).

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg