Den första allmänpolitiska debatten någonsin i Strängnäs...

tisdag 10 mars 2009 ·

Att ha en allmänpolitisk debatt var ett väldigt bra sätt att försöka minska vår debattlusta lite... men hade man inte tänkt att det skulle leda till något annat också?

Jag får väl erkänna att jag totalt glömt bort att debatten var ett initiativ från demokratiberedningen. Den insikten slog mig en bit in i debatten.

I slutändan blev väl resultatet lite dubbeltydigt. Det hela var dock kul... tycker jag. Problemet är ju att omvärldssituationen givetvis påverkar vad debatten handlar om.... även att vi är väldigt vana att debattera utifrån en specifik begränsad fråga... Nu var vi ju inte så pålästa på vad de andra skulle säga och därmed blir möjligheterna för en debatt lite rumphuggna.

Med så brutala tidsgränser som 2 minuter med extremt svävande områden så blir debatten lite underlig...

Jag försökte göra lite anteckningar om saker jag fick hicka av samtidigt som jag försökte göra modifieringar på mitt gruppledaranförande (ni kan läsa det här)...

Citaten nedan är lite ungefärliga...

Jens Persson (kommunalrådet): Angående kultur.. "Bra resultat för de pengar vi satsat"... ehh... det är oftare lättare att med blod, svett och tårar pressa sig själv att prestera relativt bra om man får lite pengar. Att prestera ett B+ resultat för 10 kr framstår som väldigt effektivt jämfört med ett A-resultat för 20 kr...

Jens Persson: Angående den ekonomiska "krisen"
"Vi kan inte vänta på den strategiska planen"
"Ramminskning nu", "Snabba beslut", "[Omedelbart] verkställande"
..."Det är bråttom".
..

Ergh?!

Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka min förvåning över att det i början på en lågkonjunktur skulle vara nödvändigt med ett omfattande omedelbart och kritiskt sparprogram ... för att gå plus!!

Efter Jens Persson kom så småningom Ingrid Fäldt (gruppledare S)... Det jag skrev ned var "oro för permitteringar och avsked", "motstånd mot besparingar", "inte agera kortsiktigt", "värna"...

Kan någon förklara hur Ingrid och Jens får ihop gemensamma åtgärder för C-s-fp-majoriteten? Baserat på denna debatt förstår jag det inte.... vad har C och S gemensamt? Sevab och att vara ett maktparti?

Gruppledarna för Fp och C fortsatte sen förvirringen... fp pratade satsningar på biogas, VA till utvecklingsområden... "Strängnäs kommuns skolor ska vara förstahandsalternativet"....under investeringsstopp?... C sa "en kommun där det är gott att leva" och att man skulle gå in i högkonjunkturen "stärkta och förberedda"... (efter Jens(c) extremt akuta sparpaket?!)....

Det kanske ligger något i den känga dom C och Fp fick i debatten av M... Att den tidigare majoriteten inte gjorde ett bättre jobb med ekonomin än vad de gjorde berodde på den ryggsäck som C och Fp utgjorde...

Gruppledaren för KD (Helene Rheindorf) sa en sak jag köper... ta bort maxtaxan!... men inget arvode för ersättare? Hur ska då ersättandet gå till? Alla ersättare blir oinsatta nybörjare...

I mitt huvud så var dock Tomas Fors (C) försvarstal för Mariefrednämnden det roligaste på hela kvällen.. "I Mariefredsnämnden har vi hand om..." ... "...vildsvin och änder som behöver [paus...][i Davids huvud: ...en nämnd"]. Jag vet inte vad han sa att de behövde, i skallen skrattade jag redan hejdlöst... :-) (det ska väl nämnas att det började bli sent)

8 kommentarer:

mariavB sa...
10 mars 2009 19:01  

Dina reflexioner är roliga att läsa ! Kul att M fick en poäng av dig !
Hälsningar
Maria

Dag Bremberg sa...
10 mars 2009 23:53  

Jag tror att han sa att nämnden behövs för dialogen med svinen eller om det var änderna...

I alla fall diskuterades svinen en hel timme på kvällens MFN-möte. Det känns väl inte som att det är de viktigaste frågorna för politiken för närvarande...

Ett problem är att många kommunalpolitiker är så ovana att diskutera demokratifrågor på djupet. Såväl kritiken mot som försvaret av MFN blir pinsamt ytlig.
Vi får försöka att börja om med seriösa diskussioner om en ny politisk organisation. Vi kan titta på andra kommuner som Nykvarn!

Margit Urtegård sa...
11 mars 2009 00:01  

Hej Dag.

Svin och änder? Diskuterade ni svin på nämnden en hel timme på nämnden i kväll? Och tre miljoner kronor, hur skall mariefredsnämnden klara av det?

MVH Margit

Dag Bremberg sa...
11 mars 2009 15:31  

Ja, Margit, så illa är det.
MFN fungerar när/om nämnden får mandat att fatta beslut och får bra underlag,
men nämnden har väldigt få frågor att besluta i. Det handlar mest om att lägga förvaltningens rapporter till handlingarna eller att yttra sig över något, vilket i praktiken oftast också är att bekräfta ett tjänstemannaförslag.
Är det verkliga beslut så är det i regel endast att bekräfta en budget, som nämnden egentligen inte har egenmakt över. Det allra mesta är elevpeng som beslutas av BUN.
Detta mönster känner ni säkert delvis igen i andra nämnder?
Slutsatsen är för min del inte att bara lägga ner hela demokratin eller ens MFN rakt av. Vi måste finna bättre former för medborgardialog och politisk styrning. Ska nämnder, råd och utskott finnas så ska de ha ett tydligt mandat.

Mats Werner sa...
11 mars 2009 23:03  

Dag!

Jag fortsätter att tjata om att vi bör titta på hur den socialdemokratiskt styrda Arvika kommuns organisation fungerar. Den gick ett steg längre än vad vi i gamla Demokratiberedningen förmådde.

Dag Bremberg sa...
13 mars 2009 09:34  

Yes, Arvika o Stenungsund m fl har visat att de vågar. Grannkommunen Nykvarn har också intressanta erfarenheter.
Vad säger David om Fagersta?

lasselp sa...
29 mars 2009 23:30  

Hej David, eftersom inte tidningen, EK, ville ta in min insändare om debatten så lägger jag in den här istället.
Lasse P

lasselp sa...
29 mars 2009 23:32  

Oj, oj, jag glömde ju själva inlägget:
Ikväll, 9/3, var jag på Strängnäs kommunfullmäktiges allmänpolitiska debatt.
Till min stora förvåning vägrade kommunalrådet Jens Persson (C) att debattera efter sitt
inledningsanförande. Anledningen till det var att han menade att han i så fall skulle ta upp för mycket tid av debatten. Min fråga är: Vad gör man på en politisk debatt om man inte vill stå upp för sina inledande synpunkter och förslag? Förvånande fann jag också att alla andra politiker tycktes godta Persson beslut att inte svara på frågor – ja, det var i alla fall ingen som protesterade.

Som åhörare och skattebetalare skulle jag gärna höra honom svara på frågor från oppositionen och argumentera för sina ställningstaganden och sparförslag. Dessutom hade det varit intressant att höra vad han har för idéer vad det gäller ett lite mer långsiktiga perspektiv på kommunpolitiken.

För övrigt tycker jag att den nuvarande alliansen med centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna verkar vara dåligt samkörda. Margareta Furustrand (FP) talade sig varm för att strandlinjerna skulle skyddas medan Marian Andersson (C) hävdade att man skulle ha en flexibel syn på strandskyddet. Vems politik är det som gäller? Därutöver kom Marianne Andersson mest med allmänt hållna och till inte förpliktande och helt hopplösa mål, om man vill kunna utvärdera och mäta dem. Mål som: ”Det ska vara gott att leva i Strängnäs kommun”, ”Slow City på vårt sätt.” Anmärkningsvärt tyckte jag också att det var att höra Margareta Furustrand plädera för av en ny tjänst, en miljöstrateg, samtidigt som det aviserades om personalnedskärningar inom äldrevård och skola från kommunalrådet Persson.
Tycker den samlade majoriteten, om den nu är samlad?, att det är rimligt att anställa en miljöstrateg framför att behålla personal i skola eller äldreomsorg?

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg