Nedskärning?

måndag 2 mars 2009 ·

Det ska enligt uppgift i Eskilstuna [lol! Open office rättstavning tycker att eskilstuna är fel... det tycker jag med... ibland... som typ när Statt brinner...] kuriren försvinna 60 tjänster från skolan i Strängnäs, varav 30 lärare. Utifrån statistiken som jag fick som är från mitten av januari så går det 350 elever i kommunala skolans åk 9 och 250 elever i åk 6. Om man antar att det var samma för tidigare åk 9 så betyder det att man tappat 100 elever under förra året och om man antar att man förlorar ytterligare 30 i höst (eftersom åk 5 ser lite skral ut) så betyder det att man tar bort i princip 0,46 tjänster per elev och 0,23 lärare per elev (motsvarande en lärartäthet på 4,33). Skulle tro att elevtappet måste vara omkring 220 för att det inte skulle vara en nedskärning (kan man tappat så mycket utanför kommunen? De lokala friskolorna har väl inte plats?).

Det innebär alltså att man tar bort mer lärare än vad elevantalsminskningen motiverar (eftersom nuvarande lärartäthet är högre än 4,33... tråkigt nog). Så det är inte en fråga om anpassning av kostymen utan en anpassning till övriga kommunala nämnders overall och ökade icke-pedagogiska kostnader (mat, lokaler, städning). Skolan och eleverna pedagogiska kvalitet får bidra till att spara pengar till hela kommunen.

För mig är det helt oacceptabelt att elever får olika utbildning beroende på om de råkar gå i skola i lågkonjunktur eller i högkonjunktur! Det borde inte vara förenligt med principen om lika behandling av alla i kommunen (det är inte frågan om en långsiktig förändring av statusen utan kortvariga variationer)... ytterligare ett argument till varför skolan borde vara statlig...

Kommunen borde också för övrig ta sitt ansvar för landets ekonomi och låta bli att avskeda i lågkonjunkturer. Använd ev ”extra” personal för att låta äldre gå ned i arbetstid (om de vill) och för att skola in ny personal. Så att när högkonjunkturen kommer så är kommunen en väloljad maskin som kan spruta ut bygglov, produktionstillstånd, dagisplatser och strålande skolor, så att man förstärker/förlänger högkonjunkturen (förutsatt att de flesta kommuner agerar på liknande sätt).

2 kommentarer:

David sa...
2 mars 2009 11:14  

Siffrorna är för 6-9. F-5 ökar med minst 30 elever (om inte elever hoppar av mitt i terminene). Så nedskärningen är allt tydligare.

Dag Bremberg sa...
2 mars 2009 20:23  

Fick du fram nån siffra f lärartäthet?
Det har jag tjatat om i flera år, men det verkar vara en ovilja att presentera relevanta och aktuella siffor.
(I dag klubbade KS årsrapport 2008 och siffrorna f sysselsättningen var från 2006...)

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg