Politikerarvoden... vad var det vi sa...

torsdag 5 mars 2009 ·

Dag (Mfp) skriver på sin blog om politikerarvodena som Ekurirens ledare handlar om... han skriver "Ledaren avfärdar dock tanken lite för fort. Självklart är det inte så att det behövs färre politiker under en lågkonjunktur. Men det är trots allt så att den politiska organisationen kostar mycket, och det verkar inte som att man vågat spara på den biten- hittills."...

Då vill jag bara passa på att påpeka att vi 2007 lade två motioner med syfte att minska de politiska kostnaderna (det ingick även i vår version av den strategiska planen). Både att sänka de fasta arvodena och att ta bort Mariefredsnämnden.... iofs mer princip än pengar (2 milj om jag kommer ihåg rätt)... Det hela resulterade i ett rungande nej i KF... men nu verkar det (bara för att det råkar vara lågkonjunktur) vara ok att ifrågasätta de politiska kostnaderna..

I ledaren skriver man bland annat "Genom att annonsera en eventuell nedskärning säger Persson och von Betzeen indirekt att de av kommuninvånarna betalda kommunalråden är en onödig kostnad. Om så är fallet måste de ha varit det även före lågkonjunkturen."... jag håller med om resonemanget och glädjer mig åt att vår linje nu 1,5 år efter motionen verkar få stöd. Det är viktigt att politiker ges finansiell möjlighet att utföra sitt uppdrag, däremot finns det ingen anledning att betala dem/oss bättre än medelsvensson.

Givetvis borde man se över den politiska organisationen, men av demokratiska skäl... inte ekonomiska. Det är knappast något man bör göra mitt i en panikartad nedskärningsperiod.

Se också Margits (Sp) blogg för fler kommentarer till ledaren...

4 kommentarer:

Anonym sa...
5 mars 2009 23:11  

Som jag skrivit på Dags och Margits bloggar. Denna "nedskärning" - som jag hellre kallar vid sitt rätta namn: förändrade politiska organisationen är ju något vi i Demokratiberedningen näst intill samstämmigt började tjata om redan förra mandatperioden. DÅ skulle man ha tagit tag i det, men istället "lades det till handlingarna" och de flesta öppnade inte ens och läste vad vi föreslog. Inte ens KF-ordföranden som själv hade beordrat beredningen att ta fram förslag.
Hade man reagerat då hade vi inte behövt göra något nu i panik.

PS: tack för foton.DS

Dag Bremberg sa...
7 mars 2009 12:13  

David, det är knappast vänsterpartiet som kan "ta åt sig äran" av att ha initierat diskussionen om den politiska organisationen och dess kostnader.
Mfp har hela tiden konsekvent förespråkat att dessa kostnader bör minskas. Det gäller dels nivåerna på arvoden och ersättningar, dels antalet arrvoderade uppdrag i nämndorganisationen.

Jag håller inte med om påståendet att "demokrati måste få kosta". Det är klart att det har betydelse hur mycket organisationen kostar, och det är pengar som hellre kunde använts inom skola/barnomsorg.
Det finns inget facit för vad som är bästa demokratiformen, därför måste vi ifrågasätta tveksamma nämndstrukturer och även ta med den ekonomiska aspekten.
(Det gjorde ju även v när det gällde MFN, fast ni räknade fel den gången.)

Unknown sa...
7 mars 2009 20:45  

Dag: Det är ju inte så att vi är ensamma om att ifrågasätta arvodenas storlek. Vi är ju också i princip ensamma på riksdagsplanet om att ifrågasätta nivåer. Vi har ju också en lång tradition av partiskatt (där höga arvoden kanaliseras tillbaka till partiet).

Men... det var inte en fråga om vem som "äger" frågan utan bara en reaktion på din skrivning om att man hittills inte vågat spara på den politiska organisationen.

Räknade vi fel på Mariefredsnämnden? 400 kkr/år baserat på de fasta arvodena (presidiet) och en uppskattning av arvodena för möten som jag inte kommer ihåg var den kom ifrån. Vi ville ju behålla kontoret, inte nämnden.

Unknown sa...
7 mars 2009 21:02  

Ahh... det är ju lite syftningsfel i inlägget. De 2 miljonerna inkluderade effekten av ändrade/sänkta arvoden, inte bara MFN.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg