Strängnäs Open - tillväxtmålet

lördag 7 mars 2009 ·

Så nu är Strängnäs Open över. Jag var bara med på den första dagen och den var för mig förvånandevärt intressant. Seminariet kring "Det kompletta samhället" resulterade i en hel del tankar hos mig (och anteckningar i en röd bok... min förra politikerbok blev precis full så det passar ju bra). Tankarna hos den grupp jag var i framstod i mina öron i stort spegla mina egna åsikter och funderingar... och de överensstämmer inte strålande med visionen.

Ska inte den fastslagna visionen ifrågasättas nu? Även om vår seminarieledare (tf. stadsarkitekten(?)) var väldigt optimistisk angående möjligheterna att klämma in de väldigt relevanta kommentarerna som kom angående promenadstråk, grönytor, småskalighet etc i en vision/plan för snabb tillväxt. Jag är inte alls lika övertygad om att det går. Att behålla "Strängnäs" när man siktar på Nyköping är inte lätt. Speciellt inte som seminarieledaren påpekade ofta är exploatörerna som sätter agendan och bestämmer utformningen. Det blir ju inte heller lätt att bryta en lång trend av förtätning. Att man t.ex. desperat vill bygga ihop Eldsund med resten av staden... jag tror inte det bidrar till att behålla känslan av en småskalig stad.

Vad är syftet med att växa snabbt? Varför ska vi växa (förutom att blir större än Katrineholm... vilket förstås är väldigt viktigt)? Har en svag känsla eller minne av att teorin är att städer som inte växer stagnerar och slutar utvecklas. Jag kan ju iofs tänka mig att fastighetskostnader och hyror i en attraktiv kommun som Strängnäs blir osunt höga om man inte expanderar. Om det blir blodig konkurrens om det boende som finns så riskerar vi sakta men säkert fyllas upp med utflyttande storstadsbor. Men ska vi fortsätta att expandera bara för att ge de Strängnäsbor som vill byta bostad inom kommunen en chans att göra det?

7 kommentarer:

Mats Werner sa...
7 mars 2009 23:15  

Nej David!

Men som alltid blir mitt svar på denna typ av frågor: Så länge Du och jag och andra kräver högre lön varje år, så måste kommunen expandera. Om det inte blir fler som delar på de ökade kostnaderna så blir allting till slut så dyrt på hemmaplan att butikerna slår igen och vi tvingas handla i Södertälje och Eskilstuna.

Det är den brutala sanningen. Sedan kan man ju alltid ifrågasätta takten - men aldrig målet.

Hälsn.
MATS

PS: Läs gärna vad jag skrev om Strängnäs Open. DS

David sa...
8 mars 2009 06:49  

Tja, stämmer det? Det är väl en av de inflationsdrivande effekterna av löneökningarna? Att affärsinnehavare känner sig tvingade att öka sina priset för att inte hamna i just den situation du beskriver.

Jag tror snarare att den effekt man sett när små lokala butiker med rätt begränsat utbud (och inga stordriftseffekter) har blivit ett offer för en känsla av tidspress och vanan att pendla. Man känner helt enkelt inte att man har tid med att springa mellan massa småbutiker för att få ihop det man behöver... speciellt inte om man har ett ärende (eller jobb) i närheten eller på vägen förbi en Coop forum (t.ex.)... Att sen stormarknaderna har pressat priserna så mycket att det går att tjäna pengar på att åka längre gör ju inte saken lättare för de lokala affärerna.

Dag Bremberg sa...
8 mars 2009 18:29  

Ingen vill väl stå upp och säga nej till fler invånare.
Men nån kanske måste säga att kejsaren är naken, dvs vår kommun klarar inte de stora investeringar som blir nödvändiga pga befolkningstillväxten.
Skatten är redan höjd. Vill medborgarna betala ännu högre skatt för att bekosta de inflyttades förskolor, vägar o övr infrastruktur?

Margit Urtegård sa...
8 mars 2009 23:26  

Hej David.

Tack för senast. Det var en trevlig grupp vi hamnade i, med många olika personer och perspektiv.

Till Mats. Du skriver att man alltid kan ifrågasätta takten, men inte målet. Det är väl just det flera av oss gör; ifrågasätter takten. Därför att takten också påverkar allt annat kring byggandet, hur och vart vi bygger t e x och för vem vi bygger.

Vennlig hilsen
Margit

Mats Werner sa...
9 mars 2009 07:41  

Hej Margit!

Jag brukar säga att en "vision" som inte står sig ens i två år, är knappast något man ska kalla en vision.

Den "vision" som efter stor insats från många människor formades av ett i stort sett enigt KF (det fanns säkert olika uppfattningar men inga reservationer vad jag minns)och som just nu bestämmer takten, måste åtminstone hålla över ett par mandatperioder och oavsett majoritet. Det är ju därför vi så ofta ägnar oss åt långtidsplanering därför att våra väljare påstås kräva det av oss. Om våra "långtida mål" inte ens håller i två år - vad är det då för värde i att vi överhuvudtaget lägger ner pengar på översiktsplaner etc.

Då är vi tillbaka till mitt förslag att vi alla invånare träffas en gång i månaden på Västervikstorget och genom handuppräckning bestämmer vad Janne Heimdahl ska göra den kommande månaden.

Hilsen
MATS

Dag Bremberg sa...
9 mars 2009 14:23  

Om det inte blir rätt från början så bör man göra om.
Även om mycket tid lagts ner på något så betyder det inte att det är bra, än mindre oantastligt.
Det vore mäkligt om vi inte skulle kunna ha en öppen diskussion om de långsiktiga målen och prioriteringarna.
Kanske utmynnar diskussionen i endast små kompletteringar, kanske leder den till en bättre förankring - om man inte nöjer sig med ett "Open" som få vanliga medborgare deltar i.

Cattis Hellmark-Eriksson sa...
9 mars 2009 22:57  

Hej David!
Här kommer lite info..
15:28 | måndag 9 mars 2009
Föräldranätverk oroliga för nedskärningar
Strängnäs föräldranätverk är oroligt för ytterligare nedskärningar i Mariefred och Stallarholmen eftersom ytterligare 60 miljoner ska sparas. Nätverket oroar sig bland annat oroligt för att barngruppernas storlek ska öka och personaltätheten ska minska.

Skolinspektionen, som granskar kommunen efter elva anmälningar om brister i förskolan, vill ha svar från kommunen vad den gjort åt dem. Föräldrarna hävdar att kommunen inte gjort någon pedagogisk konsekvensutredning innan nedskärningarna i verksamheten gjordes förra året. http://www.sr.se/sormland/nyheter/artikel.asp?artikel=2686857

Med vänlig hälsning Blåslampan!

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg