Ungdomligt stöd för EMU?

onsdag 20 maj 2009 ·

Varför ökar stödet för en EMU-omröstning (är det bara omröstningen eller EMU också?)? I situationer som denna är det ju en enorm fördel för ett exportberoende land att ha en egen valuta och inte tvingas hänga på stimulansåtgärder, eller bristen på sådana, om det inte behövs. Vår exportindustri hålls under armarna av en svag krona, ränteläget i landet kan anpassas till landets behov och vår arbetslöshet och inflationstryck beror iallafall till liten del på vad vi själva gör. Varför ska vi ge upp det?

Varför finns ett intresse för att göra en ny omröstning nu? Är vi tillbaka på semesterargumentet (högerns tyngsta argument under folkomröstningskampanjen)? ”Det blir mycket billigare att åka på semester om vi har euron eftersom den är starkare”... japp... smart! akassa och sosbidrag blir dock inte starkare om man får ut dem i euro... Är konsumtionskraft för de med jobb viktigare än att ge jobb åt alla? Är konsumtion viktigare än produktion? Har vi blivit sossarnas och högerns drömparadis där alla är sysselsatta i en konsumtionsdriven tjänsteekonomi där ingen egentligen producerar något med ett varaktigt och reellt värde? Har vi blivit USA, där privatkonsumtion håller ekonomin uppe... ergh... höll ekonomin uppe...

Det skulle var illa om en allmän otrygghetskänsla får folk att försöka fly till det starka och stabila EMU (LOL!!!). Har man totalt glömt bort att eurozonen är en soppa av olika typer av länder med olika politik, olika samhällen och olika ekonomiska lägen? Det är varken tryggt eller stabilt när man pratar gemensama ekonomiska regler... som samhälle är det rätt bra då utvecklingspotentialen i olikheterna och möjligheterna att lära av varandra är uppenbara... men... det är inte det vi pratar om. Vi pratar om en europeisk centralbank som (med all rätt) gör åtgärder utifrån Tyskland och Frankrikes ekonomiska situation och struntar i vad effekterna blir för de mindre och obetydliga länderna (läs gärna in Sverige). Varför skulle vi vilja ha det?

Varför är ungdomar mer positiva nu? Om jag kommer ihåg rätt så var det ungdomarna som var mest negativa vid omröstningen (japp... kom ihåg rätt < 21 år 66% Nej, 22-30 51% Nej, enligt SVTs vallokalsundersökning). Som ungdom på den tiden såg jag verkligen EMU som de höga herrarnas/gubbarnas projekt. Ska jag nu när jag börjar bli medelålders se det som de osnytna spolingarnas projekt?... näe... det är fortfarande ett gubbprojekt.

1 kommentarer:

Anne Karlén sa...
22 maj 2009 22:56  

Hej David! Ungdomarna i skolan får ju lära sig att konsumtionen håller företag vid liv som i sin tur skapar arbetstillfällen som i sin tur genererar i skatteintäkter som i sin tur går tillbaka till landets befolkning i form av service, alltså skolor, äldreomsorg, vägar, ... Och för att företagen ska ha en chans på den europeiska marknaden är det bättre med Euron.

Jag själv har flera anmärkningar till det, bland annat: 1) För att ha råd att handla behöver de flesta låna pengar(- inte bra för ekonomin). 2) Många företag har sin produktion utanför Sverige (- där försvinner arbetstillfällen i Sverige). 3) Med Euron kommer köpkraften att bli sämre. Så blev det i alla i mitt hemland Tyskland. Allting blev dyrare(- hur bra är sämre köpkraft??) 4) Miljön påverkas negativt (- #?"!!!). 5) Företag har möjlighet att göra bokslutsdispositioner som ger skattefördelar, det är den anställde (läs konsumenten) som får skatta (- inte särskilt rättvist).

Sverige är allt ett företagarvänligt land!

Men planekonomi funkar ju inte heller. (Har jag också upplevt,är från Östtyskland.)

Jag önskade däremot att man planerade bättre när det gäller servicen. Att man räkna ut vad det kostar att hålla igång ett dagis med x antal barn plus lite marginal. Att man kollar att det är möjligt att få in dessa pengar. Om inte - se efter vad som krävs och börja med att använda jurister som ingår rimliga avtal!!!

Det finns mycket man kan göra men Euron är definitiv ingen lösning på problemet!

Trevlig helg, Anne

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg