"De rödgröna"

onsdag 24 juni 2009 ·

Egentligen borde jag väl kommentera de lokalpolitiska kullebyttorna, men det är svårt att veta var man ska börja... det kommer dock ett inlägg om inte så lång tid..

Läste precis ledarbloggen på ekuriren.se...

"Sahlin berättade också att Vänsterpartiet är ett parti som förändrats mycket de senaste 20 åren och att Lars Ohlys antikapitalistiska retorik ska ses genom ett raster av finanskris och viljan till regeringsskifte.

Sa hon att jag inte ska ta det Lars Ohly säger bokstavligt?"


... det undrar faktiskt jag också.

Min misstro mot projektet "de rödgröna" är inte minskad de minsta de senaste månaderna. Jag stör mig också på de luddiga formuleringarna och bristen på annat än positionering.

Jag vill veta vad vi är villiga att betala för att få regeringsplatser. Hur mycket av vår politik måste vi slänga ut? Faktum är ju att grön flumhöger verkar gå hem i opinionen, hade det inte varit bättre att lämna S och Mp själva?

Det är ju en fin balansgång mellan politisk/ideologisk rättroende och att vara ett seriöst maktalternativ. Tyvärr måste man ju konstatera att det är det senare som de flesta väljare efterfrågar, men gör våra det? Min åsikt är att politiska partier ska välja en linje och sedan presentera den så smakligt som möjligt till väljarna. De väljare som tar till sig innehållet och konsekvensbeskrivningarna röstar på det partiet, andra väljer ett annat parti... och så har man fått demokrati. Att tre partier försöker likrikta sig till ett "regeringsalternativ" är varken demokratiskt eller klokt.

Jag ser partierna som organ för att föra fram en politisk linje, inte organisationer som till varje pris ska skaffa sig så mycket röster som möjligt. "Nya" moderaternas totala omsvängning till någon sorts socialliberal linje och folkpartiets svängning från socialliberal till store-bror-ser-dig-liberalism är bra exempel på vad jag menar.

Varför ska då V anpassa sin politik till S högersvängning? Jag vet inte. Kommer ett vänsterparti i en grön högervriden S-styrd regering att kunna svänga politiken mer än om man är i opposition och ett konstant rött skynke för regeringen (oavsett vilken färg de anser sig ha)?

Sen håller jag med om att vi skrämmer bort potentiella väljare för S och Mp genom att delta i "de rödgröna". Jag har inte sett något som tyder på att det är bättre för den politik vi vill föra eller för den delen för att vårt deltagande i en förhandsbestämd allians skulle gynna att den borgerliga regeringen försvinner. S+Mp och V separat tar säkert fler röster "tillsammans", speciellt nu när Mp fått fart av EU-valsresultatet.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg