Kommundelsnämnder...

söndag 28 juni 2009 ·

I lördagens tidning så tar Stallarholmen ytterligare ett steg i Mariefreds riktning. Nu börjar påtryckningarna om med självbestämmande och mer distans till centralorten.

Vad är tanken man tänker sig att uppnå med en nämnd för varje kommundel? Det blir per definition en tandlös konstruktion då ramarna, spelreglerna och pengafördelning bestäms av samma KF/KS som idag.

Hur skulle situationen med Selaöhemmet och Gamla Thomasgymnasiet ha lösts om Stallarholmen hade en egen nämnd? Hade man omfördelat pengar från skolinvesteringar för att bygga ett nytt ålderdomshem alt. renovera Selaöhemmet? Man hade ju inte fått mer i total budget för att göra det, snarare mindre.

Att ha en blandad nämndorganisation med både facknämnder och kommundelsnämnder ser jag som extremt ineffektivt och upplagd för problem. Att ha bara kommundelsnämnder och beredningsutskott till KS/KF kanske kan vara ett alternativ, men det löser knappast problemen som man upplever finns idag.

Vi i Vänsterpartiet har ju framfört att de till synes positiva erfarenheterna från Mariefredskontoret efter utvärderingen borde kunna leda till ett utökat försök där även Stallarholmen och Åker/Länna får tyngre kommundelskontor. Det ser vi som en bättre lösning för lokalinflytandet än att skapa kommundelsnämnder.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg