och jag som trodde att A.Voronov inte läste...

tisdag 4 augusti 2009 ·

...men det kanske han inte gör när det kommer till kritan... även om jag borde varit tydligare och tagit med "förutsättningar" i stycket de citerar på ledarbloggen. Lite får man läsa mellan raderna ;-)

Det som Lotta G och de övriga beskriver är ett rent ideologiskt ställningstagande för friskolor, alternativt en kapitulation inför upplevt faktum. Det finns ingen rationell ekonomisk eller politisk anledning till varför en friskola skulle göra ett bättre jobb, speciellt inte om friskolor och kommunala skolor får samma rättigheter, förutsättningar och skyldigheter. Huvudmannen är inte så betydelsefull för skolan.

Om man läser lite noggrannare i artikeln i SvD så framgår rätt tydligt att elevsammansättningen är avgörande. Dvs friskolornas segregerande effekt (att främst barn till högutbildade elever hamnar där) är det som gör att de presterar bättre... ja... precis vad jag och andra sagt om och om igen... Jag upprepar. Själva huvudmannaskapet har ingen större betydelse. Men man kanske ska göra som artikeln nämner som exempel på friskolornas högre effektivitet (retorisk fråga)? Låta föräldrarna städa och ta bort skolsköterskan... Strängnäs skolläkare är ju iofs inte direkt gratis... Jag lovar dock att läsa skolverkets rapport och återkomma igen.

För att ha en rationell och effektiv konkurrens och valfrihet måste det ske mellan kommunala skolor (med gemensam arbetsgivare) där lärare kan byta skola och snedjusterade lokalkostnader flyttas till den centrala kommunala budgeten. Då kan man dra nytta av tävlingsmomentet i konkurrensen utan att det får ohanterbara konsekvenser för den kommunala ekonomin och elevernas utbildningssituation.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg