Vi vänsterpartister måste fortsätta motarbeta friskolorna

lördag 1 augusti 2009 ·

I DN den 30 juli skriver 6 socialdemokratiska kommunpolitiker hur friskolorna ska bli socialdemokratiskt acceptabla.

I korthet blir det kommunala skolor med vinstutdelningsmöjlighet? Jag tycker det är principiellt fel att kommunala skattepengar delas ut indirekt till aktieägarna i ett skolbolag. Även om man kan hävda att samma sak händer när kommunen köper tjänster från ett projekteringsbolag eller en gemförsäljare. Eftersom jag är socialist och inte någon varm anhängare av det kapitalistiska systemet så har jag förstås problem med dessa exempel också... men även socialdemokrater bör vara lite skeptiska till att effektiviseringar (med eller utan bibehållen kvalitet) inte kommer skolelevskollektivet till del och att ytterligare en sektor hamnar under kapitalets häl.

Ett av de stora problemen med friskolor är att de som t.ex. i Strängnäs etableras där det inte finns något behov (med visst undantag för nyhetens behag). Detta är kostnadsdrivande och resulterar i sämre undervisning för eleverna, inte bättre. Kolla hur mycket strul det vart med skollokalerna i Strängnäs. Det är helt och hållet friskolornas fel...

Det som Lotta G och de övriga beskriver är ett rent ideologiskt ställningstagande för friskolor, alternativt en kapitulation inför upplevt faktum. Det finns ingen rationell ekonomisk eller politisk anledning till varför en friskola skulle göra ett bättre jobb, speciellt inte om friskolor och kommunala skolor får samma rättigheter och skyldigheter. Huvudmannen är inte så betydelsefull för skolan.

Däremot måste de så omvurmade samordningsvinsterna vara större när skolan drivs i offentlig regi. Samarbetsytorna mot förskolan och övriga stadier borde vara större än för ett privat bolag (fast vi får väl iofs ett Europadagis snart... och en Europalärarhögskola).

Så... utifrån deras förslag så tar jag rent ideologiskt ställning mot friskolor. De aktuella socialdemokraterna tar rent ideologiskt ställning för friskolor. Om denna typ av ideologisk omstöpning av S fortsätter ser jag inget behov av att ha både S och "de nya" moderaterna... "M-SAP, det nya arbetarpartiet" duger väl fint...

Jag vill inte ha en bolagiserad värld. Där det bolagsägda/kontrollerade vattnet, elen och telenäten får sällskap av skolor och sjukhus. Stegen för att göra en demokrati a´la nuvarande monarki (dvs ett spel för gallerierna och PR-trick) blir allt färre och mindre.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg