Kommunal friskola?

fredag 9 oktober 2009 ·

Tänkte just på en sak...

Detta är statistik från skolverkets salsadatabas...

Gissa vilken skola det är där det enligt uppgift pågår diskussioner om att bli kommunal friskola... så att man kan vara lite självstående från de övriga kommunala skolorna... så att man slipper lite demokratisk överbyggnad... lite påverkan från de som vet sämre...


Skola

Föräldrars
sammanvägda
utbildningsnivå

Andel elever som
uppnått målen
Rikssnitt

2,20

77%
Friskolan Asken

2,50

100%

Strängnäs Montessoriskola

2,42

84%

Mariefreds skola

2,41

85%
Paulinska skolan

2,11

69%

Karinslundsskolan

2,09

56%

Stallarholmsskolan

1,95

75%

Åkerskolan

1,93

73%


Det blev väl lite uppenbart när jag gjorde tabellen på det sättet... eller?

Mariefredsskolan!!

...vilken överraskning! Vad konstigt att det är akademikernas skola som vill bli som de andra akademikernas skolor..

Jag anser att skolverkets kunskapsöversikt gav ett väldigt tydligt svar. Skolvalsreform och skolor som inte anser sig vilja vara en del av den kommunala överbyggnaden är segregationsdrivande. Så för mig är detta självklart. Valfrihet som går ut över andra (svagare?) grupper är inte acceptabelt. Inga kommunala friskolor!

Dag Bremberg (mfp)... Detta är skrivet medvetet för att provocera just dig ;-)

.. men allvarligt... är du inte lite bekymrad över risken för segregation när skolor som Mariefredsskolan vill bli lite mer speciella?

15 kommentarer:

Mats Werner sa...
9 oktober 2009 09:27  

Ni talar om "svagare" grupper. Vad är det? Har inte det hela snarare med ett aktivt intresse i barnen att göra? Är det klasskiljande?
Menar ni att vissa "klasser" inte har intresse av sina barns framtid?
För idag kan ju vem som helst trots allt välja skola. Varför skulle den valviljan vara begränsad till "de som har det bättre ställt" (för jag antar att det ä det ni menar).

Dag Bremberg sa...
9 oktober 2009 09:58  

Ja, det var provocerande, eftersom det var så fördomsfullt.
Om du tänker efter lite: vada ska vi göra för att motverka den segregation som de privata alterativen medfört?
Ge kommunala skolor chansen att utvecklas!
Ge föräldrar, personal och elever större inflytande och ansvar!
Är det att minska demokratin? Nej, då får du tänka ett varv till om vad demokrati innebär.

David sa...
9 oktober 2009 11:47  

Dag:
Problemet är ju att skolverkets kunskapsöversikt visar att själva valfrihetsreformen ökar segregationen. Det gör ingen skillnad om det är en kommunal friskola eller en privat skola. Man får en tydlig effekt, speciellt när man ta med de "osynliga" effekterna att studiemotiverade elever söker sig till skolor med hög andel svenska elever och hög andel barn till akademiker. Om man då förstärker diffrentieringen mellan skolor så förstärker man valfrihetens negativa effekter.

Vi får tycka hur illa om det vi vill, men om verkligheten ser ut så så måste vi seriöst förhålla oss till det. Min slutsats är att kommunala friskolor riskerar att förstärka segregationen. Lokal demokrati inom en segregerad grupp är inte vad jag menar med demokrati.

Mats:
"Svagare grupper" är inte ett snyggt ord, men jag har inte kommit på ett bättre. I detta fall menas barn i socialt utsatta grupper och barn till föräldrar som har en avig inställning till skolan alt kort utbildning. Att dessa faktorer påverkar starkt både vilken skola man hamnar i, liksom ens resultat, är ett faktum. Det är tråkigt, men så är det. Jämför med att det är mest kvinnor med låg utbildning som röker. Är det fördomsfullt att ta hänsyn till det om man diskuterar barns utsatthet för passiv rökning?

Dag Bremberg sa...
9 oktober 2009 12:18  

Hur i h-e kan du hävda att Mariefreds skola är segregerad? Om du tänker efter en sekund så förstår du att det är basskolan för alla i Mariefredstrakten - även de fattiga proletärer du ömmar för. Segreringen uppstår inte för att den skolan tillåts utvecklas (med t ex olika profiler, mer elevinflytande, mer rörlighet).
Segregeringen uppstår om det finns alternativ som gör att en viss grupp väljer en annan "finare" skola.
I dag väljer vissa föräldrar att placera sina barn i den nya privata Gripsholmsskolan eller i friskolor i Strängnäs eller Eskilstuna eller Stockholm - eller så flyttar de frånorten.
Det är detta somdu borde se och diskutera hur kommunen seriöst kan hantera. Att motarbeta Mariefreds kommunala skola för att du har fördomar mot Mariefredsborna...
det är så låg nivå att jag skulle bli förånad om Sverigedemokraterna hade det spåret. Nu fick du en provotkation tillbaka.

Dag Bremberg sa...
9 oktober 2009 12:26  

"provotkation" är ett snäpp värre än en vanlig provokation
;-)

David sa...
9 oktober 2009 13:28  

Ber om ursäkt om jag provocerade så mycket att du glömde att läsa vad jag skrev.

Titta på tabellen... I Mariefredsskolan har knappt hälften av elevernas föräldrar akademisk utbildning eller fjärde året på tekniskt gymnasiet. Motsvarande i Åker och Stallarholmen är långt ifrån, en betydande del av föräldrarna har inte fullständigt gymnasium.

Därmed är det en faktisk social segregation! Det är ingen fördom baserad på min tid som Stallarholmsbo eller som nu Malmbybo ( ;-) )

Om Mariefredsskolan ytterligare profilerar sig som "ny", "fri", "kunskapsinriktad", "ordning och reda" etc... du känner till lingot. Då kommer de osynliga effekterna förstärkas och barn från akademikerhem och studiemotiverade barn i Stallarholmen och Åker dras till Mariefred.

Som du påpekat finns den effekten redan, men jag ser inte tillräcklig nytta med friskole-lösningen för att riskera att förstärka den.

Jag har mycket fördomar och gillar att lufta dem (för att ifrågasätta dem) här på bloggen. Detta var dock inte ett av de fallen...

Dag Bremberg sa...
9 oktober 2009 13:53  

Du blandar ihop två saker - minst ;-)

Boendet är segregerat, men det innebär inte att vi ska hindra skolornas utveckling eller elevernas valfrihet.

Boendet är segregerat på detta sätt: Till Mariefreds stadskärna och Läggestaområdet flyttar främst barnfamiljer som tillhör medel- och övre medelklassen. En stor del av dem är pendlare. Huruvida de är akademiker eller inte ska vi nog inte fokusera för mycket på.

Samtidigt flyttar äldre med höga inkomster till Strängnäs stad. . Till Stallarholmen flyttar nu folk med bra inkomster som bosätter sig i de nybygda villorna och bilpendlar. Till Åker flyttar nästan ingen, för det byggs inget där.

Detta kan och bör politiker påverka. Det är därför vi har ett kommunalt planmonopol. Vi bör absolut eftersträva en bättre blandning i kommundelarna, men framförallt i bostadsområdena. V får gärna bli mer aktivt i de frågorna.

När det gäller skolorna så finns det en risk för segregation i Strängnäs stad. Den risken är väl redan ett faktum, men vi behöver inte överdriva problemet.
På de orter där det bara
finns en skola vore det en fördel med ett alternativ (helst kommunalt). Annars blir segregationen värre, eftersom det blir en liten grupp som kan välja bort basskolan och ordnar transport av sina barn till en skola på en annan ort.
En lösning vore förstås om det fanns bra bussnät och gratis kort för alla elever. Vad säger V om det?

David sa...
9 oktober 2009 14:06  

Detta är frustrerande...

Du bara vägrar att acceptera faktum att det är föräldrarnas utbildningsnivå som har avgörande effekt för barnens skolframtid. Detta är något som de senaste 20 åren har förstärkts. Det är väl om inte annat därför utbildningsnivå och inte inkomst är med i Salsa.

Vi är för gratis busskort. Jag var ju till privatskolekramarnas stora "förtjusning" uppe i KF och försvarade deras elevers rätt att gratis ta sig till skolan... av just de skäl du nämner.

Men vi har tappat ämnet lite...

Mariefredsskolans nu genomsnittliga sammansättning på elever gynnar enligt mig en ökad segregation ifall Mariefredsskolan ges möjligheter som närliggande skolor inte har. Då är det bättre att börja med att profilera upp Åkersskolan ordentligt.

Kommer också motionera om att höja Salsa-delen av skolpengen rejält. Det kommer delvis motverka de segregerande effekterna... (eftersom skolor med "positiv" segregering får mindre pengar) om jag nu mot förmodan får igenom det. Du får gärna vara med om du vill...

Dag Bremberg sa...
9 oktober 2009 14:47  

Men varför måste du se motsättningar i allt? Om den lokals styrelsen på en skola vill utveckla sin verksamhet, låt dem börja så kan andra inspireras!
Om Åkersskolan vill (och de har gjort en del bra saker) så är det bara att applådera. Låt oss lära av de goda exemplen!

Sen borde du nog ha kollat VAD det är för profilering man jobbar med på Mariefreds skola. Det är INTE fokusering på kunskap eller ordning och reda. Det är "social-emotionell träning", rörelse i vardagen samt mer läsning.
Låter det hemskt elitmässigt och högervridet?

Dag Bremberg sa...
9 oktober 2009 14:52  

Ang Salsa:
det inte INTE bara föräldrarnas akademiska poäng som är med.
Ang att öka Salsa-pengarna: ja, det är en god tanke, men man måste analysera hur det slår i praktiken på våra skolor.
Exemplet Mariefred igen: Ortens Salsavärde blir relativt högt, men enligt ditt synsätt så är det ju akademikerbarnen som valt friskolor, så då blir de ju en större andel "svaga" kvar på den gamla skolan. Hur hanterar du det? I praktiken, om du lägger det gamla leninistiska principprogrammet åt sidan en stund
;-)

Dag Bremberg sa...
10 oktober 2009 00:20  

Inget svar? Var det bara retorik? Synd.
Om du vill så har du ju mycket att bidra med, och du får t o m bifall från moderater i bland.
Men du verkar lite kluven (vilket jag iofs kan förstå i viss mån. Jag är också avståndstagande till mkt av kommunalpolitiken, men har man ställt upp och blivit vald så får man ju göra det bästa av det).

David sa...
10 oktober 2009 06:15  

Joo... jag hade skrivit en kommentar, men jag var inte helt nöjd och efter olyckan igårkväll så ville jag ändra lite ordval så jag tog bort den. Den var uppe hela eftermiddagen och försvann vid 23:30... så du missade väl precis.

Jag vet att Salsa innehåller fler faktorer. Jag valde att ta med bara utbildningnivå eftersom den med vissa undantag (t.ex andel pojkar och invandrare på montisori) är den som tydligast visar vad jag menade. Statistik som inte förstärker argumentet är bara förvirrande ;-)

Jag tror att min motion kommer att föreslå ett annat sätt att hantera salsainformationen. Kommer inte ens ihåg hur man gör nu men har det inte något med resultatmodelluppfyllnad att göra och inte bara själva salsaunderlaget? Försökte igår jaga tjänstemän som visste hur det fungerade exakt, utan att lyckas.

Vad jag ser framför mig är att skolor som enligt salsamodellen har ett lågt simulerat andel elever som klarar målen får mer pengar. Oavsett om de klarar sig bra eller inte. Salsamodellen framstår som rätt usel. Har kollar runt lite på andra kommuner och den verkar underskatta föräldrarnas utbildningsnivå (jaja.. tjatigt) rätt ordentligt. Troligen är det pga att man av outgrundlig anledning inte poängsätter längre akademisk utbildning än 20 poäng.

David sa...
10 oktober 2009 08:34  

Jag hade hört Mariefredsskolans tankar förut (även om jag inte kom ihåg det).

Bara för att det är mer verklighetsanknytet och trevligt så betyder väl det inte att valfrihetseffekten försvinner?

Dag Bremberg sa...
10 oktober 2009 12:19  

"Valfrihetseffekten" uppstår inte pga att Mariefreds skola jobbar med SET och rörelse. Det har vi i alla fall inte sett hittills.

Om du är allvarligt oroad för att segregationen mellan skolor ska öka så borde du förespråka att alla skolor får utvecklas och profileras. Det bästa är om du som elev kan få välja t ex en musikklass eller idrottsklass utan att behöva byta skola. Det finns nog ett motstånd mot den sortens valfrihet hos skolledningarna, men det vore ett bra svar på friskolekonkurrensen.

David sa...
10 oktober 2009 18:55  

Jäklar... har jag/vi varit så otydliga? Givetvis är vi för att skolor skapar möjligheter för alla elev att få den utbildning de efterfrågar. Det är ju det vi menar med att olika pedagogiska skolor kan dela fysisk skola. Det gäller ju förstås även dans-, musik- och idrottsklasser mfl. Problemet med detta är att man får göra det med finess. Inga elitklasser... det förlorar som sagt var alla på.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg