Tjänstemannastyre?

tisdag 15 december 2009 ·

Vad var det vi såg på KF igår egentligen?

Erik Berg(SP) gjorde det tydligt genom att lämna bifall till "Förvaltningens förslag". Jag har alltid undrat vad kopplingen egentligen är mellan rambudgeten och den text som sedan kommer i den strategiska planen. Revisorerna verkar vara nöjda, men jag är extremt skeptisk. Rambudget och mål är hyfsat politiska konstruktioner, texten framstår som helt en tjänstemannaprodukt.

[Innan ni läser detta så kom ihåg följande:
1. Detta riktar sig inte mot enskilda personer i förvaltningen.
2. Jag tycker att de allra flesta i kommunhuset gör ett strålande jobb.
3. Alla är medvetna (om ni tittar in i skrymslena i er själ) att det är precis så här ni också skulle ha gjort för att blockera saker som ställer till besvär om chefen eller annan egentligen rätt besvärande person kom med en idé ni inte gillade.]

Det jag är mest fundersam över är dock ärende 23 angående det tidigare bifallna medborgarförslaget om att sträva mot certifiering av skolmaten enligt Skolmatens vänners certifieringsmodell.

Förvaltningen upptäckte uppenbarligen när de gick in på Skolmatens vänners hemsida att certifieringen hade upphört... ok... då går det väl inte längre att uppfylla medborgarförslaget... yippi!! nu kan vi strunta i skolmatskvaliteten igen! och låta barnen äta mat innan 1100 för att inte göra schemaläggningen besvärligt! (Det senare framfördes som argument av en hög kommuntjänsteman när han/hon efter förra beslutet "gratulerade" till att vi fått igenom ett beslut som inte var finansierat, genomförbart eller vidare genomtänkt.)

Vad är det då som Skolmatens vänners uteblivna certifiering egentligen innebär?

Till att börja med måste man veta att Skolmatens vänners certifiering bygger på Livsmedelsverkets kriterier och betygsättningsmodell för skolmaten och maten i förskolan. Fick man MVG enligt den modellen så fick man ett fint diplom. Det var "certifieringen" (glöm ISO etc).

Det som nu har hänt är att man inte längre skickar ut diplomet, som mest var ett PR-jippo för att uppmärksamma Livsmedelsverkets kriterier (som de själva inte var så bra på att föra ut).

Detta måste förvaltningen ha vetat om. Detta borde politiker som är intresserade av skolmatens kvalitet själva tagit reda på... (som jag gjorde).

En fråga inställer sig - Visste majoriteten om detta? Det framgår inte av beslutsunderlaget, fick man en muntlig dragning. Om så var fallet, varför övergav man elevernas rätt till bra mat på rätt tid och i rätt miljö?

Om majoriteten inte visste. Är detta då ett väldigt utstuderat exempel i hur förvaltningen då och då använder uppenbara härskartekniker (i detta fall underhållande av information) för att få igenom sin linje... dvs endast förvaltningsinitierad politik.

2 kommentarer:

Mats Werner sa...
15 december 2009 12:17  

Noterade också vad Erik sa. Förvånades över att vår annars så formelle ordförande inte reagerade. Förvaltningen har ingen förslagsrätt vare sig i fullmäktige eller någon annan politisk församling. När Erik därför tillstyrkte detta fanns inget sådant förslag att tillstyrka eftersom ingen lagt fram det som sitt.

Dag Bremberg sa...
15 december 2009 23:50  

Det var lite rörigt...
Att tillstyrka förvaltningens förslag går ju inte. Men det har ju hänt många ggr att ngn yrkat bifall till förvaltningens förslag, och det är väl knappast fel, för då gör man det till sitt eget.
"Vår formelle ordförande" är ju inte alltid 100 %-ig. även om han gärna är övernitisk gentemot David och andra i oppositionen.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg