Kongressmotionsutkast nr 4, Miljö - vart tog den vägen?

fredag 29 januari 2010 · 1 kommentarer

Är det en eftergift till mp att vi reducerat vår miljöpolitik till en undangömd text kring klimatfrågan?

Jag delar dock intentionerna att inte fylla valplattformen med allt för mycket och håller mig därför också till endast klimatet...

Miljö - samhällets problem
Valplattformen,
Stycke 29

Valplattformen visar inte upp partiets miljöpolitik på ett tydligt sätt. Det som framställs som en ödesfråga göms i ett underliggande stycke. Det är också viktigt att markera skillnaden i förhållandet till miljöproblemen. Jag anser inte att den individualisering som skett av miljöproblem och nödvändiga åtgärder kommer att leda till en tillräcklig och kvarvarande effekt. Miljöproblemen är primärt en samhällsfråga. Sker inte omställningen av samhället på systemnivå går det inte att förlita sig på att individer bidrar i tillräckligt omfattning för att hantera klimatproblematiken.

jag yrkar att
1.Stycke 29 skrivs om till följande: Klimatlyft för jobb och hållbar utveckling: Vänsterpartiet vill sätta igång Klimatlyftet – ett flerårigt projekt för att bygga ut kapaciteten i det svenska tågnätet och i kollektivtrafiken, klimatanpassa bostäder och bygga ut förnybar energi. Det är ett projekt som involverar hela samhället: från statliga myndigheter till privata företag, byggnadsarbetare och miljöforskare. Det är samtidigt en satsning på framtidens jobb och framtidens industri i Sverige.
2.Att följande text införs som ett stycke mellan stycke 26 och 27: Vänsterpartiet ser klimatförändringarna som vår tids ödesfråga. Även om alla individer påverkar och påverkas av förändringarna av klimatet så är det en fråga som endast kan bara lösas genom gemensamma investeringar och målinriktad omställning av hela samhället.

David Aronsson
Vänsterpartiet Strängnäs
Kontaktperson David Aronsson
(david.aronsson@vansterpartiet.se, 070- 362 70 50 )

Kongressmotionsutkast nr 3. Statens inflytande

· 2 kommentarer

Jahapp... nu har jag hittat en sak till som jag tycker saknas i valplattformen. Därför har jag skrivit ihop ytterligare en motion, får så på söndag om den gillas av lokalföreningen. Som jag ser det finns det ingen anledning till varför staten inte skulle kunna agera riskkapitalist. Givetvis på icke-protektionistisk grund och enbart för att motverka effekterna av vårt geografiska läge och begränsade hemmamarknad.

Det är möjligt att själva motionsförslaget inte speglar argumentationen jag framför... kanske är något att fundera på.

Jag är socialist och är egentligen för planekonomi, egentligen främst av miljöskäl (marknadskrafterna skyddar endast miljön när det redan blivit kraftiga ekonomiska effekter och då är det för sent). Däremot så anser jag att man måste förhålla sig till de faktiska förhållandena i den värld vi lever i.

Statens inflytande
Valplattformen,
Stycke 28

SAAB-krisen visade, trots att den ser ut att ha nått en lösning, att det krävs en aktiv industripolitik av staten. Statens agerande vid bildandet av SSAB är ett annat exempel, liksom ägandet av LKAB. Endast generell näringspolitik räcker inte. Det är viktigt att staten agerar direkt både för att medverka till nyetablering av industriproduktion liksom för att säkerställa befintlig konkurrenskraftig produktion och för att säkra immateriella tillgångar vid företagsnedläggningar när dessa delvis uppkommit med statligt stöd. Jag anser att omställningsprincipen i grunden är sund, vi ska inte lägga statliga resurser på produktion som någon annan gör bättre. Problemet som jag ser det är att multinationella koncerner inte sällan ser fördelar i att förlägga produktion till andra länder trots att Sverige har relativt låga produktionskostnader i jämförelse med flera av de ledande industrinationerna i Europa, fördelar som baseras på allt från att köpa och lägga ned konkurrenter till att gynna produktionsanläggningar på nästan sentimental bas.

jag yrkar att
Följande text införs i slutet av stycke 28: Vi ska gemensamt, genom direkt agerande av statliga organ, säkerställa en framtida livskraftig industriproduktion i Sverige.

David Aronsson
Vänsterpartiet Strängnäs
Kontaktperson David Aronsson
(david.aronsson@vansterpartiet.se, 070- 362 70 50 )

Utkast till kongressmotion nr 2... nu blev det jobbigare

måndag 25 januari 2010 · 1 kommentarer

Ergh.. detta är verkligen ett utkast. Jag kastade ur mig det mellan förra bloginlägget och nu. Hoppas någon känner för att kommentera. Detta känns inte enkelt att skriva, men det är den logiska fortsättningen på de inlägg jag skrivit här på bloggen och det vore riktigt fegt att inte stå för det när det väl kommer till kritan.

Detta kanske är problemet med att vara så van vid väderkvarnsfäktning både från tiden i SP och senaste åren i fullmäktige (kommunal- och de få inhoppen i landstings-). Sannolikheten att någon sådant här skulle gå igenom i detta läge är ju minimalt, men är man van vid positionerande snarare än att nå faktiska resultat så är det ju på ett sätt enkelt att sätta sig i denna sits (och att befinna sig i den... ehh... kan man säga så?).

Nåja... nog med fördröjning... se nedan...

Regeringsbildning baserat på valresultatet
Valplattformen,
Stycke 18

Jag anser att valsamarbetet ”De rödgröna” är ett taktiskt och politiskt misstag. Att utifrån nuvarande styrkepositioner och opinionsläge förhandla om ett innehåll i en kommande gemensam regering är demokratiskt tveksamt och ogynnsamt för V som parti. Visst ska vi tydligt deklarera att vi har för avsikt att delta i en regering, det är för mig grunden i att ställa upp i ett riksdagsval. Däremot känns det lika självklart att deltagande i en regering med andra partier ska ske utifrån valresultatet och politikens innehåll. Om vi sätter oss i en regering där politiken inte är vår, där vi trots ett bra valresultat inte får genomslag för vår politik, så underminerar vi framtida framgångar. Om vi gör ett dåligt val riskerar effekten att bli ännu värre. Att det blir två alternativ som står mot varandra, där politiken per definition blir slätstruken och utslätad, underlättar för SD och PP och andra som framför sitt budskap från en fri roll. Det är bra att vi har två kampanjer planerade, men vi kan ju inte säga emot oss själva. Detta medför en inskränkning av våra möjligheter att föra fram de delar av vår politik som inte delas av våra tilltänkta allianspartners, t.ex. skepsismen inför det kapitalistiska systemet som företeelse.

jag yrkar att
1.stycke 18 skrivs om till följande: Vänsterpartiet är berett att delta i bildandet av en regering efter valet.
2.Texten ”En rödgrön regering” i stycke 19-22 ändras till ”En sådan regering”.
3.Stycke 19-22 dras in layoutmässigt så att de underordnas stycke 18.
4.stycke 23 ändras till följande: Ett sådant byte av inriktning är vad Vänsterpartiet kräver för att delta i en regeringskoalition. Vi är beredda att samarbeta och kompromissa – men vi är inte intresserade av regeringsmakt om det inte innebär förändring. Och vi är övertygade om att förändring är möjlig. Därför söker vi i valet stöd för en tydlig vänsterpolitik.

David Aronsson
Vänsterpartiet Strängnäs
Kontaktperson David Aronsson
(david.aronsson@vansterpartiet.se, 070- 362 70 50 )

Första utkastet till kongressmotion nr 1...

· 1 kommentarer

Eftersom jag är kritisk till utformningen av valplattformen så har jag nu börjat skriva motioner till kongressen. Har just, mellan blöjbyten och nattningar, slängt ihop ett första utkast till den minst tunga av dem.

Den 31/1 har vi medlemsmöte för att se vilka som lokalföreningen kan ställa sig bakom. Trots att jag var kongressombud förra gången så är detta min första motion till en V-kongress, det ska bli intressant att se reaktionerna (till att börja med lokalt). Har dock lite svårt att komma på vilka stycken ändringen egentligen hör hemma. Det blir lite för låg abstraktionsnivå för stycke 8...

Arbetstidsförkortning är ett viktigt steg på vägen
Valplattformen,
Stycke 8, 9

Valplattformens inledande stycken beskriver väl den situation som uppstått i samhället, efter både socialdemokratiska och högerledda regeringar. Tempot i arbetslivet dras upp, oavlönad övertid, ”flexibla” anställningar, samtidigt som arbetslösheten är hög och katastrofalt hög för ungdomar. Jag anser dock att valplattformen missar den tydligaste åtgärden för att komma till rätta med en del av problemen, nämligen arbetstidsförkortning. För att ge tid till återhämtning och att kunna delta i folkrörelser och andra grundpelare i ett demokratiskt samhälle och inte minst för att förstora arbetsmarknaden. Frågan om 6-timmars arbetsdag har tonats ned i partiet men som jag ser det har det inte funnits stöd för att den försvinner helt.

jag yrkar att
1. följande text införs i slutet av stycke 8: Vi vill genomföra en förkortning av normalarbetstiden för att ge fler plats på arbetsmarknaden och för att förbättra livskvalitén hos de som arbetar.
2. följande text införs mellan ”...ska ha förbättrats.” och ”Vi ska ha tagit...” i stycke 9: Ett större antal långtidsförsök med sänkt arbetstid ska ha genomförts inom offentlig sektor med syftet att lägga grunden till en kommande generell arbetstidsförkortning

David Aronsson
Vänsterpartiet Strängnäs
Kontaktperson David Aronsson
(david.aronsson@vansterpartiet.se, 070- 362 70 50 )

"De rödgröna" opinionsmässigt sänke för V

måndag 18 januari 2010 · 9 kommentarer

Ni som läst min blogg tidigare vet ju vad jag tycker om projektet "de Rödgröna". Jag anser att det är ett strategiskt misstag av gigantiska proportioner, både för möjligheterna till regeringsbyte och för V som parti.

Vi ser vad som händer med de små regeringspartierna i opinionen. De blir massakrerade. Kolla internationellt, jämför SV och Die Linke... vem går bäst? De som satt sig i regering med borgerliga partier eller de som för en självständig vänsterpolitik? Vi kommer oundvikligen förlora på att gå in i en regering med två starkare partier. Inte nog med att vi har uselt utgångsläge för förhandlingar nu innan valet utan vi riskerar att tappas bort i valet. Varför rösta på ett nästan grönt sosse-light parti?

Man får inte heller bortse från den avskräckande effekt vi har på folk. "Gröna" borgerliga väljare som skulle kunna tänka sig att rösta på mp blir mycket lättare att få till någon annat parti på regeringssidan om de skräms med kommunistspöket. Kommunistspöket är reellt. Det finns en allvarlig rädsla för vad vi kan tänkas ställa till med. Vi kan tycka att den är felaktig och missriktad och vad man nu kan tänka sig, men varför skulle inte väldigt många vara skeptiska till oss? Vi tänker ju minska deras handlingsutrymme och höja deras skatt. Givetvis för att använda pengarna på ett bättre sätt än semester på Maldiverna, men det skiter väl dom i?

Hur ska vi som partiledningen verkar tro kunna föra en seriös valkampanj som innebär att vi ska definiera oss som eget parti och därmed förhoppningsvis stå långt till vänster om de som vi i en annan del av kampanjen ska kampanja ihop med. En dag kritiserar vi miljöpartiet för deras antifackliga politik (som de iofs verkar ha tonat ned på riksplanet) och sedan låtsas vi som det regnar nästa dag.

Opinionsundersökningarna är ju rätt tveksamma ibland, men inte sjutton gynnas vi av samarbetet iallafall. Jag tolkar det som att folk i allmänhet ser samarbetet på samma sätt som jag. V förlorar sin karaktär och slutar vara ett radikalt alternativ till S utan istället blir ett blekt stödparti.Bilden till vänster är trenden för opinionsmätningarna under 2009 (katastrofsiffrorna i början på 2010 är inte med) bilden till höger samma sak med med stackade områden så att bilden förstärks (dvs att den övervägande trenden är negativ). Data är taget från synovate som vänligt nog publicerar alla instituts mätvärden med lite fördröjning.

...men man ska ju inte vara negativ. Efter kongressen kommer jag stämma in i hyllningskören och göra mitt bästa för att få alla att rösta på V, oavsett om det är som en del av "de rödgröna" eller inte. Fram till kongressen kommer jag göra mitt bästa att övertyga alla om att "de rödgröna" är en usel idé.

Klimatfiaskot blev ännu större...

lördag 16 januari 2010 · 2 kommentarer

Enligt Ekot verkar EU vara på väg att backa från sina patetiska åtaganden angående koldioxidutsläppsminskning. Andreas "vargmördaren" Carlgren (c) skrev "Världen var redo. Det har skett en stor politisk molisering och i Europa är opinionstrycket stort. Men världens ledare var inte mogna att göra det som planeten kräver." på sin blogg på aftonbladet. Det verkar som om EU inte heller är mogna att ta sitt ansvar och göra som planeten kräver. (Grundproblemet är väl att planeten inte kräver något, inte heller gör befolkningen på den. Hur många kräver att få sina liv mer omständiga, mindre materialistiska och på kort sikt sämre? Inte många när det väl kommer till kritan)

Är vi tillbaka igen på individuellt ansvar om nationerna sviker? Där aktiva konsumenter gör den stora insatsen. Nu får vi som tror att det är ett problem att öka på växthusgaserna i atmosfären göra vad vi kan, eller? Man kan ju göra en hel del förstås. Sänka temperaturen inne, minska användningen av elektrisk apparater, inte köpa mer mat än vad vi gör av med, köpa klimatsmarta varor (hur man nu ska få tid att samla på sig info om produkter)... men...

Vi har ett samhälle där det är svårt att få in miljömedvetenheten. Många av oss pendlar till jobbet, pendlar ganska långt. Samtidigt så har många "flexibla" anställningar där osäkerheten gör att det inte går att rota upp sig varje gång man byter jobb för en tid, eller... det är klart det går, det blir bara lite besvärligare.

I jämförelse med vad folk på Haiti har stått ut med år efter år, och i den pågående katastrofen, är de problem vi möter när vi ska klimatanpassa våra liv så patetiska att det gör mig rätt förvånad och skamsen över att jag själv så brutalt misslyckas.

Det skulle inte vara något problem överhuvudtaget att drastiskt minska vår energiförbrukning. Det skulle förstås innebära att det samhälle vi har med bilberoende, minutpassning av livet, elektronifieringen av allt etc skulle behövas ställas på huvudet. Likaså måste man tydligare välja mellan arbete och fritid/familj då transporter till och från arbete och annat kommer ta mycket längre tid om man ska utnyttja fötterna eller cykel etc i kombination med kollektivtrafik istället för att köra bil. 6-timmarsdag skulle kunna vara lämpligt.

Jag har länge tänkt att jag ska köpa en cykelkärra och cykla med barnen till dagis. Första året jag bodde här ute hade jag ingen bil överhuvudtaget (nu har vi två) så det är klart det går, även om det är enklare när man är en singelpersonshushåll och inte en 3-barnsfamilj. Det är ju bara knappt en mil till dagis så på det stora hela är det rätt fjantigt... så... varför åker jag fortfarande bil? Det måste ha gått 3 år sedan jag fick tanken först gången. Svaret är enkelt. Bekvämlighet, lathet, för mycket hänsynstagande till andra personer (läs fru och barn).

Därför är jag väldigt skeptisk till att individuella åtgärder någonsin kommer ha tillräcklig effekt. Jag vägrar att tro att jag är slappare än befolkningen i gemen. Är också nästan lika skeptisk till att seriösa åtgärder på samhällsnivå kommer kunna genomföras. De som försöker tillräckligt kommer inte sitta kvar vid makten efterföljande val. De kommer ställa till ett elände för folk på kort sikt och inte ha en enda positiv faktor att peka på som resultat. Det vinner man inte val på. Enskilda partier kan klara det, men knappast en politisk majoritet.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg