"De rödgröna" opinionsmässigt sänke för V

måndag 18 januari 2010 ·

Ni som läst min blogg tidigare vet ju vad jag tycker om projektet "de Rödgröna". Jag anser att det är ett strategiskt misstag av gigantiska proportioner, både för möjligheterna till regeringsbyte och för V som parti.

Vi ser vad som händer med de små regeringspartierna i opinionen. De blir massakrerade. Kolla internationellt, jämför SV och Die Linke... vem går bäst? De som satt sig i regering med borgerliga partier eller de som för en självständig vänsterpolitik? Vi kommer oundvikligen förlora på att gå in i en regering med två starkare partier. Inte nog med att vi har uselt utgångsläge för förhandlingar nu innan valet utan vi riskerar att tappas bort i valet. Varför rösta på ett nästan grönt sosse-light parti?

Man får inte heller bortse från den avskräckande effekt vi har på folk. "Gröna" borgerliga väljare som skulle kunna tänka sig att rösta på mp blir mycket lättare att få till någon annat parti på regeringssidan om de skräms med kommunistspöket. Kommunistspöket är reellt. Det finns en allvarlig rädsla för vad vi kan tänkas ställa till med. Vi kan tycka att den är felaktig och missriktad och vad man nu kan tänka sig, men varför skulle inte väldigt många vara skeptiska till oss? Vi tänker ju minska deras handlingsutrymme och höja deras skatt. Givetvis för att använda pengarna på ett bättre sätt än semester på Maldiverna, men det skiter väl dom i?

Hur ska vi som partiledningen verkar tro kunna föra en seriös valkampanj som innebär att vi ska definiera oss som eget parti och därmed förhoppningsvis stå långt till vänster om de som vi i en annan del av kampanjen ska kampanja ihop med. En dag kritiserar vi miljöpartiet för deras antifackliga politik (som de iofs verkar ha tonat ned på riksplanet) och sedan låtsas vi som det regnar nästa dag.

Opinionsundersökningarna är ju rätt tveksamma ibland, men inte sjutton gynnas vi av samarbetet iallafall. Jag tolkar det som att folk i allmänhet ser samarbetet på samma sätt som jag. V förlorar sin karaktär och slutar vara ett radikalt alternativ till S utan istället blir ett blekt stödparti.Bilden till vänster är trenden för opinionsmätningarna under 2009 (katastrofsiffrorna i början på 2010 är inte med) bilden till höger samma sak med med stackade områden så att bilden förstärks (dvs att den övervägande trenden är negativ). Data är taget från synovate som vänligt nog publicerar alla instituts mätvärden med lite fördröjning.

...men man ska ju inte vara negativ. Efter kongressen kommer jag stämma in i hyllningskören och göra mitt bästa för att få alla att rösta på V, oavsett om det är som en del av "de rödgröna" eller inte. Fram till kongressen kommer jag göra mitt bästa att övertyga alla om att "de rödgröna" är en usel idé.

9 kommentarer:

Mats Werner sa...
18 januari 2010 11:58  

Svårt val, David! Jag förstår Ditt resonemang. Å andra sidan måste man nog som väljare ställa sig frågan vad som är viktigast för ett parti i realiteten: att det finns ett vänsterparti, ett kristdemokratiskt, etc. som gör sina röster hörda i debatten och påverkar opinioner eller om det är viktigare att faktiskt få någonting uträttat som kanske inte alltid är fullt upp det ett pati vill, men som ändå är ett steg i en önskad riktning?

Jag kan intyga att också ett litet parti kan få oproportionerligt inflytande på en majoritets ställningstaganden så länge man för en god argumenation för sin linje och underbygger med bra fakta.

David sa...
19 januari 2010 06:07  

Jo, men om vi underminerar vår långsiktiga styrka och som jag anser riskerar att stukas rejält av ett regeringssamarbete så påverkar det vår möjlighet att arbeta för de stora ändringarna vi vill ha.

Det är en viss skillnad på partier som t.ex. kd som egentligen skiljer mest på någon sorts livsstilsmoralisk synvikel men som accepterar det mesta i övrigt och ett parti som V där många av oss vill ha ett helt annorlunda samhälle och ekonomiskt system. Det är inte säkert att små ändringar i socialdemokratisk riktning är faktiska steg framåt mot att nå ett annorlunda samhälle.

I regeringsställning kanske vi kan påverka några områden i rätt riktning, kanske oproportionerligt så men är det värt kostnaden om vi då tar steg bort från att göra faktiska samhällsövergripande förändringar?

David sa...
19 januari 2010 06:20  

Sen måste jag ju påpeka att partinamnet är fullständigt irrelevant. I detta fall ser jag vänsterpartiet som ett samlingsnamn för en politik som siktar på en annorlunda värld.

Den dag jag anser att V inte längre strävar dit så kommer jag byta partinamn.

Det är väl det jag också fruktar att våra kärnväljare gör ifall vi blir rosa.

Dag Bremberg sa...
21 januari 2010 23:44  

David, du har som vanligt en ärlig, öppenhjärtig inställning i dina inlägg.
Jag håller med om att det är helt fel - ur ett demokratiskt perspektiv - att partier ska känna sig tvungna att driva exakt samma politik inför ett val.
Sju riksdagspartier blir då i praktiken två.
Och varför ska en väljare rösta på V eller KD om de bara är en del av en allians.

Det naturliga vore att mina journalistkollegor istället för att kräva total enighet i alla frågor, lyfte fram skillnaderna mellan partierna.

Men, Mats, vad gäller KD så måste jag tyvärr säga att jag i partiprogrammet inte kan utläsa vad som ger ett existensberättigande i riksdagen.

lasse p sa...
22 januari 2010 16:18  

Till skillnad från David tror jag att V har en del att vinna på att delta i den röd-gröna koalitionen. Det är dock inte det primära. Det grundläggande måste vara att få igenom så mycket som möjligt av partiets politik. Realpolitik är det som göra skillnad för människor, alltså det får genomslagskraft. Min bedömning är att om vi får en ny regering efter valet, gud förbjude att det inte inträffar, så kan V i större utsträckning göra avtryck i politiken, än om vi inte ingick i regeringen. För då skulle vi i Riksdagen ställas inför realiteten att när våra förslag röstats ner bli tvungna att låta S och Mp´s förslag gå igenom istället för att fälla dem och till förmån för borgerliga förslag. Och vi skulle återigen bli det parti vi varit; paritet med de mycket radikala programmen som utanför parlamenten är hur röda som helst, för att i riksdagen inte ha något verkligt inflytande och ”tvingas” stödja S och Mp. För inte skulle vi kunna fälla en sådan regering till förmån för en borgerlig minoritetsregering?
Vi ska också komma ihåg att vi, precis som S och Mp, går till val på en egen valplattform och att det finns ett förhandlingsutrymme efter valet där partiernas valresultat kommer att ha betydelse. (Här och hädanefter i den här texten utgår jag från att det blir en röd-grön majoritet efter valet.) Att V möjligen försvagas mätt i valresultat kan uppvägas av att vi kommer med i regeringen. Jag tror alltså att vi har bättre möjligheter att påverka politiken om vi sitter med i regeringen än om vi står utanför. Sen finns det förstås gränser vad V kan gå med på. Vi får inte sälja vår själ. Vi får inte glömma bort vad vårt långsiktiga mål är och vi måste kunna rättfärdiga kompromisser utifrån att de är förenliga med de långsiktiga målen så som de är uttryckta i vårt partiprogram. Vad det gäller V´s förslag till valplattform tycker jag att den i det stora hela är bra och verklighetsanpassad.
Jag ser förvisso farorna med att V har gett sig in i samarbete med S och Mp, men om vi kan göra ett bra valresultat vilket, vilket jag ser som möjligt. Jag kan tänka mig att många presumtiva väljare ser det som något positivt att V är beredda och kavla upp ärmarna och ge sig in i den politiska hetluft och ta ansvar istället för att stå vid sidan om och vifta med plakat men krav som upplevs som helt orealistiska. För så har det ju varit tidigare.

David sa...
22 januari 2010 20:14  

Lasse:
Det jag menar är att om vi går till val på en urvattnat plattform tillsammans med två opinionsmässigt starkare partier så kommer vi inte vara i mycket till förhandlingsställning efter valet.

Även om vi som Mats sa skulle få igenom oproportionerligt mycket av vår politik (jämfört med vad 6-7% skulle haft egentligen) så skulle den förda politiken inte vara vår.

Jag ser risken att vi bränner oss för lång tid framåt bara för att få en mandatperiod av i stort sett samma politik som det skulle varit utan vår medverkan.

I en politisk situation där alla säger samma sak, alla är "arbetarpartier", alla är småföretagarpartier, alla är överens om att de starka friska och anställda ska få det ännu lättare är det viktigt att det finns ett alternativ som vägrar ställa upp på vad de andra säger. Som presenterar en annan bild av världen och av vad vi vill ha i slutändan. Annars lämnas fältet öppet för SD, PP och inte minst soffan.

Jag anser att om vi blir ett "regeringsdugligt" parti så tappar vi det som gör oss unika och värda att stödja.

Dag skrev "varför ska en väljare rösta på V eller KD om de bara är en del av en allians".

Våra väljare är inte korkade, de ser vad som händer med det parti de stött. Ska vi ersätta dem med socialdemokratiska väljare eller från soffan genom att blir sosse-light? Vi kan bara förlora på "de rödgröna".

lasse p sa...
26 januari 2010 18:23  

Det primära för mig med valet är:
1. Få den sittande regeringen utbytt
2. Förverkliga så mycket som möjligt av V:s politik
Min bedömning är att väljarna vill veta hur regeringsalternativen ser ut. Att det redan innan valet finns en tydlig stomme till dem. Det visade den borgerliga alliansen med all tydlighet vid förra valet. Enl. ditt synsätt David, om jag uppfattat dig rätt, skulle V, S och Mp helt och fullt köra sina egna race fram till valet, med allt vad det skulle innebära av osäkerhet hos väljarna vad de kan räkna med för politik om det skulle bli en röd-grön majoritet och ge borgarna ammunition i sin propaganda: – Se vad splittrade de röd-gröna är! Vad kommer egentligen att gälla? Politik handlar mycket om förtroende och tillit. Därför anser jag det också är viktigt att visa att vi i det röd-gröna blocket i grundläggande frågor är överens, att vi kan ”hålla sams” och är regeringsdugliga.
Politik är inte bara att vilja, det måste också vara det möjligas konst. Att sätta så mycket avtryck som möjligt i verkligheten. Alltså att faktiskt påverka i politiken.
När jag skrev om valplattform i mitt förra inlägg menade jag V´s plattform. Så som du David skriver kan man få uppfattningen att det ändas finns ett gemensamt valmanifest för
Mp+S+V, så är det ju inte alls. Varje parti går till val på sin politik och väljarna kommer om att se vad skillnaden mellan de tre partierna. Till skillnad frän David tror jag alltså att V både kan vinna i trovärdighet och få ett bättre valresultat genom den valsamverkan vi har ingått med Mp och S och genom det få större möjligheter att påverka politiken efter valet med det upplägg som nu föreligger. Visst, det är en balansgång och det måste finnas gränser för vi kan gå med på för att få vara med och regera. Det gäller att hålla kompassriktningen mot de långsiktiga målen. Det gäller att bedriva ett effektivt opinionsarbete. Vårt parti får nog mest förlita sig på fotarbete och ”mun till öra-metoden”.

David sa...
27 januari 2010 09:15  

Lasse: Jag delar dina prioriteringar.

Jag anser däremot att ingen gynnas av att vi är med i "De rödgröna", mer än sittande regering. Vi förlorar vår position som alternativ och "De rödgröna" får ett lätt utnyttjat kommunistspöke som jag tror kommer få effekt i takt med att propagandan drar igång. Detta är ju absurt nog troligen en kraftigare effekt ju bättre vi går i opinionen. Så länge mp är 2-3 gånger större än oss så blir nog inte deras högerväljare så oroliga, men om det börjar svänga tillbaka till mer traditionell nivå så riskerar "De rödgröna" att förlora mer röster än vad vi som parti vinner.

Jag eftersträvar inte tydliga alternativ. Det underminerar demokratin och leder i sin förlängning till att endast tre partier blir kvar, S, M och Sd.

Vad den sittande regeringen har visat är att de små partierna går under i regeringsställning.

Hur stora skillnader i positiv riktning tror du det blir med en S + mp +V -regering baserad på nuvarande politisk/opinionsmässig styrka jämfört med en S + mp regering med oss som mer eller mindre ofrivilligt stöd? Hur mycket stryk kommer vi få för allt som en mp-regering skulle stå för som vi inte stödjer? Är skillnaden värt priset?

Vill vi vara ett regeringsalternativ i dagens samhälle eller framlyset för färden mot en annan värld? (jaja... jag vet hur det låter)

lasse p sa...
27 januari 2010 16:42  

David, har egentligen inte tid att skriva nu...
Vill bara kommentera din metafor med framlyse. Den var rolig/bra Kanske du skulle som första led i meningen ha kunnat få till något om att se ett baklyse på ett ekipage på väg åt helt fel håll. Ja, som bild för hur det enl dig skulle bli vid en V+Mp+S-regering.
Ditt inlägg är förvisso värt ett mer seriös svar än det här. Det kanske kommer eller också får vi ta en "fight" på mötet på söndag

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg