Första utkastet till kongressmotion nr 1...

måndag 25 januari 2010 ·

Eftersom jag är kritisk till utformningen av valplattformen så har jag nu börjat skriva motioner till kongressen. Har just, mellan blöjbyten och nattningar, slängt ihop ett första utkast till den minst tunga av dem.

Den 31/1 har vi medlemsmöte för att se vilka som lokalföreningen kan ställa sig bakom. Trots att jag var kongressombud förra gången så är detta min första motion till en V-kongress, det ska bli intressant att se reaktionerna (till att börja med lokalt). Har dock lite svårt att komma på vilka stycken ändringen egentligen hör hemma. Det blir lite för låg abstraktionsnivå för stycke 8...

Arbetstidsförkortning är ett viktigt steg på vägen
Valplattformen,
Stycke 8, 9

Valplattformens inledande stycken beskriver väl den situation som uppstått i samhället, efter både socialdemokratiska och högerledda regeringar. Tempot i arbetslivet dras upp, oavlönad övertid, ”flexibla” anställningar, samtidigt som arbetslösheten är hög och katastrofalt hög för ungdomar. Jag anser dock att valplattformen missar den tydligaste åtgärden för att komma till rätta med en del av problemen, nämligen arbetstidsförkortning. För att ge tid till återhämtning och att kunna delta i folkrörelser och andra grundpelare i ett demokratiskt samhälle och inte minst för att förstora arbetsmarknaden. Frågan om 6-timmars arbetsdag har tonats ned i partiet men som jag ser det har det inte funnits stöd för att den försvinner helt.

jag yrkar att
1. följande text införs i slutet av stycke 8: Vi vill genomföra en förkortning av normalarbetstiden för att ge fler plats på arbetsmarknaden och för att förbättra livskvalitén hos de som arbetar.
2. följande text införs mellan ”...ska ha förbättrats.” och ”Vi ska ha tagit...” i stycke 9: Ett större antal långtidsförsök med sänkt arbetstid ska ha genomförts inom offentlig sektor med syftet att lägga grunden till en kommande generell arbetstidsförkortning

David Aronsson
Vänsterpartiet Strängnäs
Kontaktperson David Aronsson
(david.aronsson@vansterpartiet.se, 070- 362 70 50 )

1 kommentarer:

Gunhild sa...
26 januari 2010 00:44  

Bra synpunkter David nu mer än någonsin behövs en arbetstidsförkortning av just de skäl du nämt.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg