Kongressmotionsutkast nr 3. Statens inflytande

fredag 29 januari 2010 ·

Jahapp... nu har jag hittat en sak till som jag tycker saknas i valplattformen. Därför har jag skrivit ihop ytterligare en motion, får så på söndag om den gillas av lokalföreningen. Som jag ser det finns det ingen anledning till varför staten inte skulle kunna agera riskkapitalist. Givetvis på icke-protektionistisk grund och enbart för att motverka effekterna av vårt geografiska läge och begränsade hemmamarknad.

Det är möjligt att själva motionsförslaget inte speglar argumentationen jag framför... kanske är något att fundera på.

Jag är socialist och är egentligen för planekonomi, egentligen främst av miljöskäl (marknadskrafterna skyddar endast miljön när det redan blivit kraftiga ekonomiska effekter och då är det för sent). Däremot så anser jag att man måste förhålla sig till de faktiska förhållandena i den värld vi lever i.

Statens inflytande
Valplattformen,
Stycke 28

SAAB-krisen visade, trots att den ser ut att ha nått en lösning, att det krävs en aktiv industripolitik av staten. Statens agerande vid bildandet av SSAB är ett annat exempel, liksom ägandet av LKAB. Endast generell näringspolitik räcker inte. Det är viktigt att staten agerar direkt både för att medverka till nyetablering av industriproduktion liksom för att säkerställa befintlig konkurrenskraftig produktion och för att säkra immateriella tillgångar vid företagsnedläggningar när dessa delvis uppkommit med statligt stöd. Jag anser att omställningsprincipen i grunden är sund, vi ska inte lägga statliga resurser på produktion som någon annan gör bättre. Problemet som jag ser det är att multinationella koncerner inte sällan ser fördelar i att förlägga produktion till andra länder trots att Sverige har relativt låga produktionskostnader i jämförelse med flera av de ledande industrinationerna i Europa, fördelar som baseras på allt från att köpa och lägga ned konkurrenter till att gynna produktionsanläggningar på nästan sentimental bas.

jag yrkar att
Följande text införs i slutet av stycke 28: Vi ska gemensamt, genom direkt agerande av statliga organ, säkerställa en framtida livskraftig industriproduktion i Sverige.

David Aronsson
Vänsterpartiet Strängnäs
Kontaktperson David Aronsson
(david.aronsson@vansterpartiet.se, 070- 362 70 50 )

2 kommentarer:

Gunhild sa...
29 januari 2010 23:52  

Mina kommentarer till Kongressmotionsutkasten nr 3 och 4 är:
luddigt skrivna s.k. kanslisvenska, och kan därför riskabelt nog misstolkas utifrån läsarens tolkning av texten.. Skriv tydligt vad du menar.. Hälsningar Gunhild

David sa...
30 januari 2010 20:49  

Har funderat på dem ett tag, men skrev ned på väg till jobbet (tog ledigt från föräldraledigheten en halvdag). Kanske blev länsstyrelska...

Vad sägs om...

jag yrkar att
Följande text införs i slutet av stycke 28: Där har staten en viktig roll att spela som medfinansiär och delägare i framtida forskning och industriproduktion.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg