Kongressmotionsutkast nr 4, Miljö - vart tog den vägen?

fredag 29 januari 2010 ·

Är det en eftergift till mp att vi reducerat vår miljöpolitik till en undangömd text kring klimatfrågan?

Jag delar dock intentionerna att inte fylla valplattformen med allt för mycket och håller mig därför också till endast klimatet...

Miljö - samhällets problem
Valplattformen,
Stycke 29

Valplattformen visar inte upp partiets miljöpolitik på ett tydligt sätt. Det som framställs som en ödesfråga göms i ett underliggande stycke. Det är också viktigt att markera skillnaden i förhållandet till miljöproblemen. Jag anser inte att den individualisering som skett av miljöproblem och nödvändiga åtgärder kommer att leda till en tillräcklig och kvarvarande effekt. Miljöproblemen är primärt en samhällsfråga. Sker inte omställningen av samhället på systemnivå går det inte att förlita sig på att individer bidrar i tillräckligt omfattning för att hantera klimatproblematiken.

jag yrkar att
1.Stycke 29 skrivs om till följande: Klimatlyft för jobb och hållbar utveckling: Vänsterpartiet vill sätta igång Klimatlyftet – ett flerårigt projekt för att bygga ut kapaciteten i det svenska tågnätet och i kollektivtrafiken, klimatanpassa bostäder och bygga ut förnybar energi. Det är ett projekt som involverar hela samhället: från statliga myndigheter till privata företag, byggnadsarbetare och miljöforskare. Det är samtidigt en satsning på framtidens jobb och framtidens industri i Sverige.
2.Att följande text införs som ett stycke mellan stycke 26 och 27: Vänsterpartiet ser klimatförändringarna som vår tids ödesfråga. Även om alla individer påverkar och påverkas av förändringarna av klimatet så är det en fråga som endast kan bara lösas genom gemensamma investeringar och målinriktad omställning av hela samhället.

David Aronsson
Vänsterpartiet Strängnäs
Kontaktperson David Aronsson
(david.aronsson@vansterpartiet.se, 070- 362 70 50 )

1 kommentarer:

David sa...
30 januari 2010 21:17  

Eller detta kanske är bättre som punkt 2...?

2.Att följande text införs som ett stycke mellan stycke 26 och 27: Vänsterpartiet ser klimatförändringarna som vår tids ödesfråga. De effekter som förväntas underminerar möjligheterna för framtida generationer. Vi tror inte att ansvaret för klimatförändringarna kan läggas på varje enskild persons axlar, eller att det är lösningen på problemet. Även om alla individer påverkar och påverkas av förändringen av klimatet så är det en fråga som endast lösas framgångsrikt genom en omställning av samhället.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg