Varför är vi motståndare till obligatorisk a-kassa?

fredag 26 februari 2010 ·

Varför är (v)i emot obligatorisk a-kassa? Varför är generellt sett fackföreningen emot en obligatorisk a-kassa? Varför är högern för?

Jag har nu försökt läsa på argumenten emot och de är rätt usla ur vänsterperspektiv, tänkte utgå från min centralorganisations (TCO) argument.

En obligatorisk a-kassa blir totalt sett dyrare för individen. I dagens frivilliga system så kan man faktiskt gå ur a-kassan om man bedömer att man inte behöver någon arbetslöshetsförsäkring eller inte uppfyller villkoren. Det kommer man inte att kunna i ett obligatoriskt system, som går ut på att alla måste betala fastän det inte är säkert att man kan få någon ersättning.”

Va? Jag trodde att grundtanken i alla försäkringar var att riskbilden sprids. Att de som har så stark ställning på arbetsmarknaden att de inte känner att de behöver en arbetslöshetsförsäkring går ur gynnar knappast de som behöver försäkringen mest. Idag är det två grupper som går ur a-kassan, de som tror sig inte behöva den och de som inte har råd. Hur gynnas den senare gruppen av detta system?

Varför står (v)i bakom detta? Är vi inte för obligatorier för att skydda de som behöver samhällets stöd mest... eller ska vi göra socialförsäkringen frivillig också? Så att de som inte behöver den får det billigare? Varför inte låta par i barnafödande ålder skaffa barnfödandeförsäkring, då kan vi göra föräldraförsäkringen frivillig också så att de som inte tänker ha barn slipper betala? Detta är inte vänsterpolitik. Som facklig företrädare är jag är ytterst bekymrad över att TCO driver denna linje.

Ett obligatorium ger den försäkrade sämre service. Dagens a-kassor har i de flesta fall en koppling till den bransch som dess medlemmar jobbar i. Handläggningstiderna i dagens kassor är också korta om man jämför med myndigheter som har liknande uppgifter. Med en helt obligatorisk a-kassa måste administrationen läggas över på en statlig myndighet. Då kommer branschkännedom och branschkoppling att förloras.”

Varför? Kan man inte ha statliga a-kassor med branschindelning? Som statligt anställd och aktiv i statstjänstemännens fackförbund så förstår jag inte riktigt vad min centralorganisation säger. Menar de på allvar att vi inom statlig sektor generellt sett är mindre effektiva och allmänt slappa? Om det finns sådana effekter så beror det på arbetsgivarens usla personalpolitik.

Den fackliga organisationsgraden kommer att falla med en obligatorisk a-kassa vilket försvagar den vanlige löntagarens ställning i arbetslivet. De länder som har lämnat den frivilligt statsunderstödda arbetslöshetsförsäkringen har sett ett stort tapp i facklig anslutningsgrad. ”

Ehhh... ok om ni säger det så.. Det är väl tråkigt, men ska vi ha en aktiv och engagerad fackförening så kan den väl inte dopas av att folk är med av slentrian som bihang till akassan. Jag skulle också säga att det är 80%-av-lönen-extraförsäkringen som finns i fackförbunden som i sådant fall är anledningen till att folk är med för försäkringens skull. Inte sjutton är det för a-kassans skull... man kan ju lika gärna vara med i alfakassan (om det inte vore för att den är dyrare pga regeringens osolidariska regler).

Flera förespråkare för ett obligatorium hänvisar till att sjukförsäkringen är obligatorisk och att arbetslöshetsförsäkringen då också borde vara det. Men dessa personer har inte tagit till sig att arbetslöshetsförsäkringen har andra syften än sjukförsäkringen. Tanken är att den som förlorar jobbet inte bara ska få inkomstbortfall under tiden, a-kassan är även en viktig del i arbetsmarknadspolitiken för att matchningen på arbetsmarknaden ska fungera. Den har även en viktig funktion i att fungera som en omställningsförsäkring för att underlätta omvandlingen av arbetslivet. För att detta skall fungera är det viktigt att det finns branschkännedom bland dem som administrerar försäkringen. ” - TCO

Detta är inte argument kring obligatorisk akassa eller inte. Vad är felet med en solidariskt finansierad omställningsförsäkring? Att vi statstjänstemännen är usla handläggare, eller vad menar TCO? Vem har sagt att en statligt finansierad obligatorisk akassa inte kan vara branschindelad? Sjukförsäkringens syfte är att hjälpa personer under en omställning från frisk till sjuk till frisk. A-kassans syfte är att hjälpa personer under en omställning från jobb till arbetslös till jobb. Vad sjutton menar TCO skulle vara skillnaden? Vad har a-kassans finansiering att göra med matchningen på arbetsmarknaden att göra? Är det någon skillnad om TCOs förbunds medlemmar betalar in en avgift för att betala a-kassans verksamhet eller om TCOs förbunds medlemmar betalar motsvarande summa i skatt för att betala a-kassans verksamhet? En obligatorisk a-kassa är inte en borttagen a-kassa.

Josefin Brink (V) svarar på lite frågor i en svd-artikel förförra året. Vet inte om hon har ändrat sig sen dess, men jag har inte sett något om det.

”Vänsterpartiet är i grunden emot en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.

- Huvudskälet till vårt motstånd är att kopplingen mellan a-kassan och facket har varit historiskt viktig, det är en del av den svenska modellen och en förklaring till den höga fackliga organisationsgrad som vi har, säger Brink.”

... så har det alltid varit...

Som facklig företrädare först inom Unionen och nu inom ST så har jag aldrig hört någon säga att de är med i facket pga a-kassan. Tvärt om så är ju Unionens fackliga företrädare väldigt tydliga med att de har inget med a-kassan att göra och kan inte påverka beslut eller lämna yttranden. Det är återigen den sk. inkomstförsäkringen som garanterar 80% av lönen oavsett lön som är det som i sådant fall drar. Sådana extra försäkringar har ju inget med a-kassan i sig att göra utan organiseras och finansieras av fackföreningarna själva. Vi har också föreningsfrihet i Sverige. Man får vara med i vilket fack man vill och ändå tillhöra ett annat facks akassa. Det är väl inte så populärt, men helt lagligt och möjligt.

Hon hänvisar till att tiotusentals personer straffat ut sig själva från a-kassan efter årsskiftet. Om det beror på regeringens skärpta regler och höjda avgifter, att människor inte anser sig ha råd att vara med, så kan ett obligatorium innebära att människor i stället lämnar facket, anser hon.

Nej, en solidariskt finansierad försäkring kan aldrig bli för dyr. Folk som inte känt att de har råd har alltid stått utanför a-kassan. Regeringens regler har förstärkt den effekten på ett katastrofalt sätt men det går inte att undkomma att nuvarande system med frivillig a-kassa straffar ut de människor som vi vill skydda.

- Det finns dessutom en mängd komplikationer med en obligatorisk a-kassa. Vilka ska omfattas? Hur ska avgränsningen göras? Med dagens strängare regler innebär det ju att många kommer att få betala avgiften utan att ha rätt till ersättning, eftersom de inte lever upp till reglerna. Vem ska administrera försäkringen? Ska det bli en del av socialförsäkringssystemet? undrar Josefin Brink.

Är detta ett problem? Vem har sagt att reglerna behöver ändras om det är obligatoriskt istället för frivilligt? Varför måste nuvarande a-kassor sluta att administrera akassan bara för att den blir skattefinansierad och obligatorisk?

Jag ser bara fördelar med att ha en obligatorisk akassa, förutsatt att den är skattefinansierad. Då betalar man det man borde, inte utifrån att man tillhör en bransch med hög arbetslöshet. Då kan inte högerbroilers med rika föräldrar skippa akassan och göra kostnaden högre för de som knappt inte har råd att betala.

...men...

Någonstans måste jag ha tänkt fel. Varför förespråkar moderater (exkl finansministern) och Fp obligatorium medan V och S förespråkar frivillighet? Vad är skillnaden på obligatoriska kåravgifter, allmän sjukförsäkring, allmän pension och obligatorisk a-kassa? Är det helt enkelt pga att fackföreningen (av för mig ofattbar anledning) står på en sida... så alla fackföreningsfientliga (mp, borgerliga) hamnar på ena sidan med S och V på andra sidan av tradition?

En stark a-kassa som garanterar alla en trygghet i att våga kritisera på arbetsplatsen och att våga byta till ett bättre, mer passande men osäkrare jobb är det viktigaste. Hur den finansieras är inte så viktigt, men det går ju inte att komma ifrån att en obligatorisk a-kassa omfattar fler personer än en frivillig.

1 kommentarer:

Dag Bremberg sa...
1 mars 2010 22:08  

David, bra inlägg! Det är ett intressant exempel på hur vänstern kan fastna i gamla ståndpunkter medan M prövar nya tänkesätt.

Att M ifrågasatt a-kassan och pläderat för ett obligatorium bottnar säkert i att man velat minska fackets anslutning.

Men sen har vissa i M insett att fackets koppling t a-kassan kan fungera som en lönedämpare (stora lönelyft knäcker företag, ger högre arbetslöshet och högre kostnader f de fackliga a-kassorna.) Och så är det ju så att de styrande i M nu är väldigt pragmatiska och vill undvika konflikter med en arbetsmarknadspart...

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg