Är resultatet större än summan av delarna?

tisdag 9 mars 2010 ·

... när man pratar om partier.

Jag tror inte det.

Dag Bremberg (Mariefredspartiet) diskuterar på sin blog samma sak som jag gjorde (kanske främst i kommentarsdiskussionen) i ett tidigare inlägg.

Är det bra för demokratin att det blir flera partier?
Ja, ju större spektrum desto större möjligheter för alla väljare att hitta något de vill ha.
Ja, därför att fler personer kan känna att de är aktiva.
Nej, därför att det politiska spelet blir mer komplicerat och mindre överblickbart.
Nej, därför att de resultat som förväntas av partierna blir svårare att identifiera och tolka.

I Strängnäs har vi ju två lokala partier (Strängnäspartiet och Mariefredspartiet) och i nästa val ett nytt lokalt parti, Granskningspartiet.

Strängnäspartiet hade (och har?) en roll som fristående borgerligt parti som kan stå över den maktsammanblandning mellan privatskolor, näringsliv och politik som skett i de borgerliga partierna (främst fp och M). Eventuellt kan man vara en brygga mellan blocken, man valde ju S för några mandatperioder sen.

Mariefredspartiet har en klar gnälldämpande effekt från Mariefred (eventuellt tillsammans med Mariefredsnämnden). Nu finns en fokuspunkt för Mariefredsborna som gör att vi slipper det som slog mig när jag började i den parlamentariska politiken, dvs att antalet Mariefredsbor inom de politiska organisationerna, antalet Mariefredsärenden på agendan, mängden pengar per innevånare etc som motsade den diskriminering som Mariefred ansåg sig utsatta för. Nu blir Mariefredsbornas åsikter tydligt, klart och kompetent framfört vilket gör att det är lättare att förhålla sig till det. Mariefredspartiet har ju också kanske en ännu tydligare blocksprängande effekt då man politiskt är mer vänster än höger men ändå kanske har kvar Mariefreds borgerliga stämpel.

...och så var det då Granskningspartiet. Jag vet inte riktigt vad de tänker uppnå. Eventuellt är jag onödigt kritisk, men granskningspartiet känns som ett rent missnöjesparti... och om sådana tycker jag inte.

Den långa radda av "affärer" inom driften av Strängnäs kommun har andra orsaker än frånvaron av politisk granskning. Tjänstemannastyre, pressade majoriteter som sett resultat viktigare än kvaliteten i dem och inte minst att majoriteterna trots sina brokiga sammansättningar har konsekvent ignorerat oppositionen (trots att de själva var det för några månader sedan). Hemmablindheten har slagit till snabb.

Granskningspartiet bygger också på den enligt mig felaktiga tanken att ett parti tillför mer än dess aktiva medlemmar och den gamla devisen att resultatet är större än summan av delarna.

Granskningspartiets aktiva kanske tillför något, men de hade de med större förtjänst gjort i något annat parti. Mariefredspartiet ligger ju nära till hands om man vill ha ett någorlunda neutralt parti på vänster-högerskalan. Det är ju bara V och Mfp som inte är "besudlade" av tidigare majoriteters många och omfattande misstag.

Tre små partier som samarbetar är bara tre små partier som samarbetar. De får mindre tyngd än motsvarande parti med samma mandatfördelning. Helt enkelt för att de andra partierna kopplar varje enskild person i samarbetet med dennes lilla parti, och inte med samarbetet. Om (V)i, Sp, Kd och Mfp samt Granskningspartiet påpekar brister i ett underlag så är det bara 5 små partier som gnäller, inte ett stort 10+ -mandatsparti som med myndig stämma påpekar en felaktighet.

Därför (och av en radda anledningar kopplade till missnöjestanken) är Granskningspartiet ett misstag. Det skapar bara ytterligare ett litet parti som försvinner i sorlet. Det hade varit bättre om personerna bakom tagit sitt engagemang och gått med i något befintligt parti. Då hade granskningen blivit effektivare och kraftigare.

Sen får man väl förstås tycka vad man vill om mina åsikter... hade jag velat vinna popularitetstävlingar hade jag inte varit socialist, fackligt aktiv, vegan och nykterist ;-)

8 kommentarer:

Mats Werner sa...
9 mars 2010 09:55  

Du glömmer Piratpartiet!
Och varför är Du inte här på Bommersvik?

Unknown sa...
9 mars 2010 10:00  

Nepp... glömde inte pp eller sd för den delen, men raderade dom för att sikta in mig på specifikt lokala partier (och granskningspartiet speciellt förstås)

Är hemma med sjuka barn.

Dag Bremberg sa...
9 mars 2010 14:07  

David, tack för de vänliga orden om MFP. Om du tycker vi är mer vänster än höger och moderaterna tykcer att vi hör hemma på den högra sidan, så har vi lyckats väl.

En sak håller jag inte riktigt med om: att antalet mandat skulle vara det enda viktiga. Om fp med fem mandat säger en sak, medan v och kd (med 2+2 mandat) kommer fram till motsatsen och lyckas framföra det, så är det en viktig poäng att det är just två partier som hamnat i samma ståndpunkt.
När de tre partier som nu styr kritiseras av samtliga sex oppositionspartier så väger kritiken väldigt tungt, särskilt som det är partier som inte med automatik tycker likadant (som man oftast gjort i den borgerliga alliansen).
Politisk debatt är så mycket mer än antalet mandat. Både du och jag har haft visst inflytande, fast vi tillhör små partier som inte ingått i majoritetspakterna. När både du och jag, med delvis olika argument, kommer fram till samma slutsats så väger det tyngre än om det enbart skulle kommit från ett parti.
Extra tydligt blir det förstås i de organ där varje parti representeras av en person.

Unknown sa...
10 mars 2010 14:06  

Jag kan hålla med om att om V och Kd säger samma sak så kanske det får mer tyngd. Det sker ju knappast av långt och troget samarbete... Om du och jag framför samma sak så vet jag inte riktigt om det har samma effekt längre. Man får inte vara för överens för ofta.

Visst är det mer än en fråga om mandat, men det var iofs lite av min poäng med att de borde vara med på individuell merit än som medlemmar i (ytterligare) ett litet parti.

Min tanke var att två drivna personer i ett större parti är bättre än två drivna personer i var sitt litet parti. Speciellt i Strängnäs där det än så länge ser ut att krylla av småpartier.

Jag tror snarare att i forum där alla partier har en röst så bildas "nämndpartier", demokratiberedningen är väl ett bra exempel. Då sätts partitillhörigheten till viss del ur spel.

Dag Bremberg sa...
10 mars 2010 14:54  

Jag ska anstränga mig för att vara lite mer oense med dig ;-)

"Nämndpartier" ska motarbetas. Men demokratiberedningen har verkligen inte blivit det. Vi var 4-5 stycken som verkligen hade ambitioner, fast vi inte tyckte helt lika, men sen rasade alltihop när S tog över ordförandeskapet och deklarerade att det inte skulle bli några förändringar alls i nämndorganisationen, utan att det skulle bli en fråga att förhandla om efter valet.
Arvodeskommittén som består av alla gruppledare tycker jag var väldigt konstruktiv i början, sen har den tappat fart, men knappast pga att det är för många med.

Unknown sa...
10 mars 2010 15:39  

Det är rätt intressant med demokratiberedningen. Utifrån ser/såg det ut som ett typiskt nämndparti. Ni producerade förslag och ideer som sågades eller ignorerades av majoriteten (oavsett sammansättning).

Patrick Baltatzis sa...
11 mars 2010 21:34  

Härlig läsning och jag önskar att jag hade något att tillföra, mer än uppmaningen att se på Danmark, om det nu går att jämföra, som länge haft en stor mängd småpartier. Någonstans i den demokratiska myllan av partier uppstår en väldigt pragmatisk, inte alltid, men många gånger, syn som ger politisk bredd och utvecklingskraft. Vi får väl klappa oss för bröstet och säga att vi är lite mer kontinentala i Strängnäs för partier kan vi inte stoppa.

Margit Urtegård sa...
12 mars 2010 20:03  

Hej David.

Du gav mig inspiration till att skriva den här bloggartikeln: http://margiturtegard.blogspot.com/2010/03/strangnaspartiet-satsar-i-mariefred.html

Trevlig helg.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg