"Jag talar förstås i egen sak"

måndag 29 mars 2010 ·

Alex Voronov på Eskilstuna-kuriren brukar ha genomtänkta och för det mesta rätt vettiga åsikter. Det är väl relativt sällan som jag håller med om det exakta innehållet men det betyder ju ju inte att jag måste tycka att det är dåligt framfört eller håller låg kvalitet... men...

Vad sjutton tänkte han på när han skrev detta? Om att SVT och SR genom sina websatsningar (med skriven text) konkurrerar med de kommersiella (tryckta) medierna (läs in Eskilstuna-kuriren).

Både SVT och SR har idag kommersiella konkurrenter på det som Voronov tycker borde vara deras kärnverksamhet, dvs "prat i etern, med eller utan bilder, men inte så mycket mer". Varför skulle det vara mindre fel enligt Voronovs argumentation än att tryckta medier nu i större grad får konkurrens?

Vad har vi public service till? Som jag ser det är poängen fri nyhetsrapportering och icke-kommersiellt nyhetsutbud. Ur demokratisk synvinkel är det viktigt att nyheter framställs utan kommersiellt, marknadsliberalt eller socialistiskt filter så att alla kan ta ställning baserat på så objektiva fakta som möjligt, och att utmanande kultur får en möjlighet att finnas.

Det jag ser som problemet med SRs (och viss mån SVTs) TT-innehåll på nätet är att det blir för lite innehållsgranskning, inte att det konkurrerar ut tidningarna. Mediapropaganda från nationer och kommersiella intressen slipper igenom för enkelt utan kommentarer. Därför är web-satsningen bra. Då finns utrymme (och "tid") till att ha kommentarer och förklarande texter som nyanserar nyheterna. Visst gör man missar (kuppen mot Hugo Chavez för några år sedan är väl det bästa exemplet på där man helt bommade att man var utsatt för propaganda från kuppmakarna) men som frekvent läsare av alla större nationella (kommersiella) nättidningar så kan jag bara konstatera att det är trevligt med public service.

Tidningarna får ta ytterligare ett steg mot modernisering och tillgänglighet för att möta konkurrensen, inte gnälla om hur orättvist det är att kommersiella intressen inte tillåts monopolisera även internet (med referens till hur kuriren-koncernen har monopoliserat tidningsmarknaden i Södermanland).

Eskilstuna-kuriren har gjort en lovande satsning på att sälja tidningen på pdf... men det är för dyrt. Eftersom man för det mesta är intresserad av någon enstaka lokal artikel så betalar man (iallafall inte jag) för hela tidningen när den finns på jobbet eller på biblioteket om man bara orkar vänta lite. Jag vill kunna köpa enstaka lokala artiklar. TT-nyheter har jag ingen lust att betala dyrt för. Pdf-prenumeration där man betalar för innehållet och inte distribution skulle också kunna vara intressant.

Varför skulle jag bry mig om huruvida SR levererar text på nätet istället för prat i radion? Det är inte framförandet som är poängen med public service, utan innehållet. Så länge SVT och SR levererar kvalitet så bryr jag mig inte ett spår hur det framförs. För min del skulle man kunna slå ihop SVT och SR. Det har ingen betydelse att den ena framför prat med bild och den andra prat utan bild eller båda text på nätet. Visst skulle morgonpasset i P3 bli mycket tråkigare i skriven form, men ändå... Public service är poängen inte framförandet.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg