Kommunal effektivisering

onsdag 31 mars 2010 ·

Det är ibland rätt uppenbart att jag har en annan syn på organisationseffektivisering än vad mina politiska ”kollegor” har. Min inkomst-först-effektivisering-senare linje går liksom inte hem hos moderaterna (lol). Men det finns ju undantag (som gör mig lite tveksam). Torgny Jonsson (C), tidigare kommunalråd och numera bland annat fastighetsbolagsordförande sa som ett svar på Dag Bremberg (Mfp), som jag normalt håller med, att det var en del av fastighetsbolagets anställdas arbetsuppgifter och en självklarhet att försöka hålla ned kostnader, att det inte behövdes incitament.

För mig är det hela enkelt. För att en organisationseffektivisering ska vara långsiktigt hållbar och en kvalitet i verksamheten ska kunna upprätthållas måste varje enskild person känna sig värdefull och att deras arbete har betydelse. Då går det inte att köra spara-annars-lägger-vi-ned lösningar, eller stoppvarianten (investeringsstopp, inköpsstopp, anställningsstopp). Sådana lösningar gör att de anställda som är högpresterande och välutbildade lämnar för andra anställningar. Sådana lösningar underminerar förtroendet för arbetsgivarens/chefernas kompetens och ett naturligt passivt, eller aktivt, motstånd mot allt som cheferna säger uppstår.

Man måste istället för det första gå ut och säga att vi har pengar. Ingen kommer sägas upp för att de effektiviserar verksamheten. Dina kära arbetskamrater, som för det mesta är anledningen till att du går till jobbet, kommer inte få gå hem för att du har en bra idé.

DÄRFÖR MÅSTE MAN HÖJA SKATTEN FÖRST! (tänkte jag skulle ta i lite så att någon lyssnar)

Först när man nått en nivå på verksamheten där de anställda känner att de gör nytta och att de räcker till så börjar man effektivisera. Leans ständig förbättring är en bra metod. Att med organiserad regelbundenhet ifrågasätta varför man gör olika arbetsuppgifter är också nyttigt och bra. Om man börjar tvivla på varför man gör något, om man inser att den månadsrapport man lämnar till 20% täcks upp av någon annans rapport så sänks stoltheten för det arbete man gör. Då är det bättre att kunna säga till sin chef att ”jag anser att vi ska sluta göra detta”, utan att behöva känna att man underminerar sig själv eller sina kollegor.

Med en organisation som Strängnäs kommun som har mer än 50% av sina anställda över 50 år och 16% av de anställda över 60 år (sidospår: förövrigt nästan exakt lika många som totala antalet män) så kommer det inte ta slut på arbete de närmaste 15 åren. Det finns ingen anledning att skära ned personal. Pensionsavgångar kommer ge möjlighet till effektivisering. Det förutsätter däremot att man skapat en positiv anda av ifrågasättande och lärande av andra. För att detta ska vara möjligt förutsätter det (med lite repetition) att man garanterar att det är omöjligt att spara bort sig själv eller sina kollegor.

Det finns ju alltid specialistfunktioner som kanske kan effektivisera bort sig själva i pratiken, men att en tjänst skulle vara så extremt specialiserad ur kompetenssynvinkel att man inte kan fylla ut med relevanta arbetsuppgifter från någon som gått i pension (eftersom man använt sin effektiviserade arbetssituation till att lära sig kollegornas/chefens arbetsuppgifter så är det lätt att göra) känns inte sannolik.

Sen måste man ju låta organisationen få kompensation tillbaka i form av högre lön och förmåner för en del av det insparade utrymmet.

4 kommentarer:

Mats Werner sa...
31 mars 2010 08:11  

Problemet är, David, att det ju inte finns någon fastställd korrelation mellan "mer pengar=bättre verksamhet" och att trots Sverriges högsta skattehöjning PLUS stora konjunkturbidrag och återbetalningar från FORA så blev inte resultatet särskilt lysande iallafall. Däremot kan man klart konstatera att allmänfinansierad verksamhet alltid är mindre effektiv än privat finansierad. Där finns något att arbeta med för oss politiker. Varför är det så?

David sa...
31 mars 2010 09:24  

Det kan väl diskuteras. Jag tycker att förhållandet "mer pengar= fler anställda = bättre kvalitet" är logiskt. Det behöver dock inte vara vidare effektivt, så det beror på vad du lägger in i "bättre verksamhet".

Huruvida allmänfinansierad verksamhet alltid är mindre effektiv än privat är också tveksamt. Det beror helt på vad man lägger in i jämförelsen. [nu ska jag svära lite i kyrkan] Men sen är det ju så att man får vad man betalar för. Har man usla löner inom den allmänfinansierade sektorn så riskerar man att kontinuerligt tappa kompetens, det påverkar effektiviteten. Det är inte alla som anser att det är en ära och ett självändamål att jobba för staten.

Dag Bremberg sa...
31 mars 2010 11:51  

Håller med om incitament. Varför inte i form av ngs slags bonus/lönetillskott för anställda i kommunen el SFAB!

Håller inte riktigt med om skatten.
När vi för ett par-tre år sen hade en väldigt låg skattenivå och gjorde minusresultat samtidigt som kvaliteten var bristfällig, så fanns det skäl att höja. Vi var inte så många som sa det högt då, men nu verkar alla ha accepterat det.

Men, tyvärr är det stor risk att de extra skatteintäkterna "försvinner" och inte går till att höja kvaliteten. I vår kommun har vi ju sett att pesonaltätheten fortsatt neråt. Man kan ju hävda att om skatten inte höjts hade det varit ännu värre, men det är hypotetiskt och logiken är inte alltid så enkel. Skattehöjningen borde kombinerats med öronmärkning och mkt tydliga mål med nyckeltal som lärartäthet.
Utan tydligare prioriteringar och fokusering på verksamhetens innehåll är det stor risk att den framtida skattehöjning är i stort sett meningslös.

David sa...
31 mars 2010 11:56  

Tanken för vår del är att höja lärartätheten och personaltätheten inom hemtjänst och boenden. Detta ska betalas utan nedskärningar. Sannolikt medför det en skattehöjning. Vi har väl inte tänkt oss nu att övrig verksamhet ska expandera.

Så kopplingen mer skatt = mer personal ska göras tydligare under valrörelsen och kommande mandatperiod.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg