Stallarholmen får ett privat äldreboende?

torsdag 18 mars 2010 ·

Detta är inte förvånande, men ändå fel på många plan.

Ingen ska behöva starta ett privat företag för att få den äldreomsorg som behövs. Det är inte pengar som ska styra ens tillgänglighet på omsorg. Finns det underlag för ett företag finns det underlag för kommunen. Vi har ett välfärdssystem som bygger på att vi solidariskt finansierar den via skatten. Det ska räcka.

Äldreboendefrågan i Stallarholmen har missköts något så brutalt. Allt från att ändringen smögs in i budgeten utan kommentar. När jag höll på att diskutera vårt förslag till rambudget med förvaltningen så var det en tjänsteman som sa ”här har man gjort ett avdrag för Selaöhemmet, det antar jag att ni inte vill ha”. Det resulterade i att jag så småningom fick reda på vad som var på gång, typ några veckor innan beskedet om nedläggning kom.
Sen lyssnade man inte vidare mycket på protesterna, därför att man hade ett nytt fint ålderdomshem mitt inne i centrala Strängnäs som behövde fyllas. Jag förstår fortfarande inte varför det inte kunde blivit ungdomsboende. Jag har bott fyra år i studentkorridor. Det var en blandad upplevelse men i jämförelse mot att vara tvingad att bo kvar hemma så var det himmelriket. Ett ålderdomshem är inte så annorlunda mot en studentkorridor.

En nedläggning av ett ålderdomshem måste diskuteras öppet, i god tid, med de som är inblandade (i detta fall i princip hela Stallarholmen). Inte dyka upp helt plötsligt i en rambudget... och sen som konsekvens stuprörsdrivas igenom relevanta nämnder och organ.

Har vi inte socialdemokrater vid makten i kommunen? Är inte S fortfarande Strängnäs största parti med viss marginal? Visst är det trevligt med medborgarinitiativ, men står inte S fortfarande för att det är samhället som ska lösa vård och omsorg? Nog för att man har lämnat över hela sin ideologi till oss i V (till bådas nackdel ska väl sägas) men någon gnutta måste det väl finnas kvar. Privatiserad åldringsvård och hemtjänst, skolmat på entreprenad, näringslivsfrågor, turism, vatten och avfall i bolagsform... är detta socialdemokraternas politik? Eller är det C och Fp? Vad bidrar S med i C-fp-S-konstellationen? Nedskärningarna inom skolan?

Men i slutändan så är det för mig enkelt...

Så här får det inte vara! Finns det ett behov av vård och omsorg så ska kommunen se till att det uppfylls, både av princip och av kostnadsskäl. Nu tar ett privat bolag en del av underlaget för de kommunala ålderdomshemmen iallafall, så i slutändan så var nedläggningen av Selaöhemmet fullständigt meningslös.

5 kommentarer:

Anonym sa...
18 mars 2010 21:20  

Ja tyvärr är det så som du skriver David! Socialdemokraterna har, inte minst i denna kommun, kapitulerat och tycks helt sakna ideologi? jag fattar ärligt talat ingenting, vad håller de på med!!Tråkigt för S men bra för er för jag kommer, lägga min röst på V!

Anonym sa...
19 mars 2010 03:30  

maste kolla:)

Christer Alvin sa...
22 mars 2010 12:15  

David, jag håller med dig i historieskrivningen om hanteringen av Selaöhemmet. Det har skötts på ett skandalöst sätt. Dock tror jag till skillnad från dig att ett äldreboende i privat regi bidrar till ökad valfrihet för de äldre. Fortfarande är det dock kommunen som ska stå för finanasieringen av vårdbehovet via "äldrepeng" på samma sätt som vi gör med friskolor. För boendet betalar ju de äldre redan idag en rumshyra oavsett om det är privat eller kommunalt boende. Varför ska de boende då inte få kunna välja var de vill bo?
För övrigt håller jag med dig om f.d. Thomasgymnasiet. Det hade varit en bra lösning för ungdomsbostäder.

David sa...
22 mars 2010 14:17  

Trevligt att vi nästan är överens om iallafall delar...

Problemet är som jag ser det samma som för friskolorna. En persons valfrihet inskränker via bl.a. dubblerade lokalkostnader en annan persons valmöjligheter och kvalitet på omsorg.

Dag Bremberg sa...
23 mars 2010 15:27  

David, du har rätt i att det blir problem och tidvis ökade kostnader f bla lokaler om en kommun släpper fram privata alternativ. Det gäller i synnerhet under en tid när elevantalet är lågt, det gäller i mindre grad äldreboende om efterfrågan finns.

Dessa kostnader - som förhoppningsvis är övergående och uppvägs av vinster i kvalitet eller valfrihet - måste kommunen vara beredd att hantera.
Där ligger ett stort ansvar på de partietr som mest ivrat för de privata alternativen, men inte känt ansvar för kommunens hela verksamhet och ekonomi.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg