Höga straff hindrar inte brott... utom i våldtäktsfall?

fredag 9 april 2010 ·

[Ok... jag vet... man ska inte skriva så här långt på en blog]

Jag skrev först ett rent känslomässigt inlägg där jag bejakade varje liten mörk vrå i min själ ("häng dom högt" var en del). Det passerade till slut inte min egen självcensur och gick vidare till nästa censursteg (min fru och min ena syster), där det blev totalt sågat... Sen dök det upp ett inlägg på SvD-debatt angående straffsatser och jag fick tillgång till en e-utbildning i jämställdhet och genus för fackliga företrädare på jobbet. Enligt min syster behöver jag nog den kursen. Så nu skriver jag om inlägget till någorlunda publicerbart skick.

Efter lite studerande i e-kursen så kan jag se att min känslomässiga reaktion på våldtäktsproblematiken kan tolkas som parodiskt manlig enligt principen att individuellt förtryck möts med samhälleligt förtryck, maktutövande med utövande av övermakt. Blir man slagen så slår man tillbaka. ”Den som slår tillbaka gör mer fel” som fröknar försökt tuta i en sen barnsben är en totalt självdestruktiv idé, som förstås bara tjejer lyssnade på. Om kvinnor slog tillbaka lite oftare (bildligt och fysiskt) i alla sammanhang så skulle vi löst många problem för länge sedan.

Jag kan inte (eller vill inte) förstå samhällets oförmåga att hantera våldtäktsbrotten. Andel anmälningar jämfört med mörkertalet är låga, andel uppklarade brott ännu lägre. Jag kan inte heller se det som en kvinnofråga (som per definition skulle kunna göra den lågprioriterad i vårt könssegregerade samhälle). Alla kvinnor som utsätts för detta våld är någons barn, syster, flickvän eller fru. Det sexuella våldet drabbar normalt män bara indirekt men på ett så pass omfattande sätt att det borde medföra konsekvenser för frågans tyngd även i vårt vrickade samhälle. Jag vägrar att acceptera att frågan är så enkel som man=förövare + kvinna=brottsoffer → lågt prioriterat... det mesta tyder ju iofs att det faktiskt är så illa.

I SVD argumenterar Borgström (S) och Bodström (S) för högre straff, men för mig är det endast propaganda. Lite högre straff har ingen betydelse. I att införa en straffsats som är ”synnerligen grov” så ser jag också risken för att man minskar betydelsen av ”vanlig” våldtäkt.

Jag anser att hårda straff inte har någon direkt funktion för att minska brottslighet, helt enkelt för att ingen tror att de ska åka fast. Straffets enda funktion är att sätta den samhälleliga normen. Visst, amputering för att slänga ett tuggummi på marken skulle iofs säkert funka, förutsatt att det finns fall där straffet genomförts, därför att konsekvensen är så extrem för att man inte orkar gå till en soptunna att risk/nytta-förhållandet (min egen term tror jag, men du förstår väl) blir absurt.

Däremot hävdar jag lika bestämt att våldtäktsfall är annorlunda än andra grova våldsbrott. Det är inte ett passionsbrott utan genomtänkt och medvetet. De fall där förövaren är bekant med offret är ju också sannolikheten för misslyckad identifiering minimal. I övriga fall kan säkert DNA täcka en hel del. Därmed så måste en våldtäktsman idag räkna med att åka fast men komma undan ändå. "Nyttan", för förövaren, överväger risken.

Då kan extrem straffskala och låga beviskrav faktiskt motverka brott. Risk/nytta-förhållandet måste dock sträva mot amputering-för-nedskräpning nivån. Det är dock en recept för ett samhälle som blir totalt brutaliserat.

Vad jag då tycker att man ska göra under tiden...

Nationellt DNA-register
På alla. Utgå från PKU-registret och fyll på med de som saknas. Det ska aldrig finnas någon tvekan om vem som befunnit sig på platsen och vem som är förövare i de fall det finns teknisk bevisning.

Hårdare straff
Helt plötsligt tror jag på det, eller inte. Inte som brottsförebyggande utan som ett formell officiellt avståndstagande av brottet. Om man misstänker att acceptans för våldtäkt finns bland ”allmänheten” så måste samhället svänga normen. Följer man idén om att mäns generella normer skulle vara bakomliggande orsak för våldtäkter så måste mäns normer gälla även för åtgärderna. Våld möter våld, styrka möter styrka. En repressiv åtgärd från samhället borde då per definition medföra mer respekt och förståelse. Straffsatsen avgör hur allvarligt man ser på ett brott. Tillbaka till amputeringsteorin....
Är det verkligen så här illa? Jag trodde inte det, men efter att ha snabbstuderat lite genusteori och analyser av manligheten så kanske jag börjar tro att det är så illa.

Amputeringsteorin skulle putta den allmänna opinionen åt rätt håll. Att göra den formella/officiella bedömningen av brottets karaktär striktare gör att även allmänheten driver över. Det är jag övertygad om. Ju vanligare och ju mindre konsekvenser ett brott får för förövaren desto mindre vikt läggs vid det, oavsett individuella konsekvenser. Staten kan åtminstone åtgärda konsekvensdelen.

Kemisk kastrering
I min originaltext skrev jag mer repressivt än så här, men detta är väl också rätt illa inser jag... Det kan vara på sin plats att förtydliga att jag anser att våldtäkter är våld och maktutövning med sex som vapen. Det har primärt inte med ”kåthet” att göra. Men det har inte kemisk kastrering heller. Det är ett slarvigt uttryck för testosteronreglerande medicin. Om samhället har misslyckats att lära män att sånt beteende är fullständigt oacceptabelt så får man väl göra det på kemisk väg. Kan stenåldersmän inte hantera sina aggressioner så får man ta bort dem (inte männen... aggressionerna) (Gökboet nästa). Sexuell aggression har inget i samhället att göra, det är inte ett uttryck för en avvikande åsikt eller läggning. Det är helt enkelt oacceptabelt.

Riksåklagaren får i uppdrag att överklaga samtliga friande domar
Jag har inga som helst belägg för det, men jag får en känsla av att tingsrätterna ibland inte har vad som krävs för att göra opartiska bedömningar och att åklagarna drar sig för att överklaga. Det ska inte vara upp till brottsoffret att driva detta vidare. I teorin kan man därmed iofs säga att man skippar tingsrätterna helt, eller kanske då bättre fokuserar våldtäktsmålen till ett mindre antal tingsrätter. Att som standard ge brottsoffer möjlighet att vittna på distans eller skriftligt är också viktigt.

Konstant lagutvärdering – juridisk ”task force”

Regeringen utser en speciell grupp för att snabbt täcka hål i lagstiftningen och motverka att en för mjäkig praxis etableras i domstolarna. Varje tendens till tolkning av lagen som inte går i lagstiftarens intention ska direkt åtgärdas genom modifierad lagstiftning.


Kvinnor måste slå tillbaka

Något jag aldrig kommer att förstå är kvinnors mer eller mindre tysta acceptans för all skit de får. Om man är uppfostrad till något så kanske man inte kan bryta sin situation, men om man själv faktiskt ser problemen och inte agerar? I allt från löneförhandlingar till våldtäktsproblematiken så finns det en passivitet hos den stora massan kvinnor som jag finner djupt irriterande. NI ÄR JU FÖR F-N MER ÄN HALVA BEFOLKNINGEN!! Den mer välutbildade och mer kompetenta halvan för övrigt. Ställ er upp och slå tillbaka! Radera ut frökens ord och rosa rosetterna ur bakhuvudet. Det kan inte vara så svårt. Självförsvarskurser är väl ett bra första steg. Om genusteoretikerna har rätt är det ju bara en fråga om inställning och disciplin... ;-)

"Man föds inte till kvinna, man blir det" - Simone de Beauvoir

eller...?

Egentligen skulle jag vilja se åtgärder mot pornografi och alkoholkonsumtionen också. Internet har gjort pornografin fri, det går inte att göra något åt. Alkohol med alla dess negativa konsekvenser för samhället är en accepterad drog. Hur relevant det än är med åtgärder så skulle det föra in debatten på frågor som gör det taktiskt ofördelaktigt att ta upp.

Sen anser jag att standarddomen för våldtäktsbrott egentligen borde vara rättspsykiatrisk vård med speciell utskrivningsprövning.

5 kommentarer:

Anonym sa...
10 april 2010 10:20  

Lagförslaget innehåller även skäprta straff för sexköp vilket är är fel väg om man vill komma åt trafficking. Det gör ju bara att problemet ökar genom att än mer råbarkade hallickar tar över handeln. Om man istället inför statligt kontrollerade bordeller vilket finns i många länder eliminerar man en massa problem och får på köpet en massa fördelar, 1) trafficking försvinner, 2) sexarbetarna får justa villkor och sociala förmåner, 3) sjukdomar kan kontrolleras, 4) staten får inkomster via skatteintäkter.

David sa...
11 april 2010 07:10  

Jag ser väl (minst) två saker som är fel med detta...

Myten om den lyckliga horan. Jag har aldrig sett något som indikerar att prostituerade har hamnat där av annat än brott, egen ekonomisk desperation eller egen själsligt skada (typ övergrepp som barn).

Det är sällan acceptabelt att lägga sig platt för något som vi som samhälle anser vara ett brott och övergrepp. Enda undantaget är väl kanske typ fildelning, just därför att allmänheten inte ser det som ett brott. Argumentationen är liknande den för legalisering av narkotika. "Gör vi brottet lagligt så blir det mindre brottslighet".

Åtgärder som det du föreslår cementerar kvinnor i en underordnad roll. Om du inte föreslår att även män ska prostituera sig i större utsträckning.

Jag tycker (om man ignorerar alla andra samhällsaspekter) att vi kör amputeringstekniken istället. Gör inte bara hårdare straff för trafficking, gör dom extrema.

David sa...
11 april 2010 07:18  

Jag fick ett motargument mot att jag tycker att kvinnor är för passiva. "Tycker du att svarta under apartheid-systemet var för passiva och skulle ha gjort aktivt individuellt motstånd" (typ).

Det var ganska bra. Jag drog även paralleller till att vara socialist och tvingas leva i en marknadsekonomisk värld...MEN...

De svarta gjorde ju individuellt och kollektivt motstånd, det var därför både apartheidsystemet och rassegregeringspolitiken i USA föll.

Att vara socialist är inte att passivt acceptera en segregerande struktur utan helt enkelt tvingas att följa gällande förutsättningar. Kvinnors situation är mer lik apartheid och därmed är aktivt individuellt och kollektivt motstånd avgörande.

Försvann svensk könsapartheid med kvinnors rösträtt?

Dag Bremberg sa...
11 april 2010 23:59  

Har Johan Pehrsson (FP) hackat den här bloggen?
Bara hårdare straff och hårdare straff och sen hårdare straff? Fast det inte leder till annat än fler dömda som blivit så fångelseskadade att de aldrig kan rehabliteras!
Vad hände med humanistisk kriminalvård, förebyggande insatser, efterföljande stöd etc?

David sa...
12 april 2010 06:22  

Vem har sagt att fängelsestraff ska vara utan vårdinsats? Om jag inte minns fel så återfaller 30% av våldtäktsmännen i brott utan vård och 10% med vård. Det skulle vara direkt kontraproduktivt att se fängelsestraff som endast straff och inte ge ordentligt vård och rehabilitering. Att göra stora insatser för att underlätta för personer som avtjänat sitt straff är också mycket viktigt. Observera också passusen på slutet, jag anser att rättspsykiatrisk vård bör vara standardkonsekvens. Någon som våldtar är uppenbarligen svårt sjuk.

Givetvis måste man också försöka göra något åt de bakomliggande orsakerna för våldtäkter, men det framstår som om det inte råder någon större konsensus om vad de faktiskt är.

Sen vill jag bara påpeka att inlägget och kommentarerna är uifrån en tanke (tänk om vi aldrig kan komma till rätta med våldtäktsproblematiken utan att hantera brottet på ett mer repressivt sätt?) och min övertygelse att hårda straff inte har någon funktion, ska man ha en förebyggande effekt av straff så måste straffskalan vara extrem. Man måste ju förstås fråga sig om det är värt priset.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg