Ikea...

fredag 23 april 2010 ·

[Uppdaterad, se inklippta mail nedan.. förstås i omvänd kronologisk ordning]
Från ikea.se:

Arbetsförhållanden

IKEA produkterna ska tillverkas under acceptabla arbetsförhållanden av leverantörer som tar ansvar för miljön. Det bästa sättet att påverka och bidra till en positiv utveckling är att ha nära och långsiktiga relationer med våra leverantörer. Genom att stötta våra leverantörer vill vi motivera dem att själva ta ett allt större ansvar för människor och miljö.


Läs sedan dagens arbetes artikel om förhållandena på IKEAs dotterbolags fabrik i USA.

Anställda som blir sparkade för att de har inkontinensproblem? Anställda som måste gömma sig för att våga vara fackligt intresserade? Är det vad Ikea menar med sitt "Svenska arv"... är det arvet från Ikeas farfar de pratar om?

Har inte sett aktuellt-inslaget som e-kurirens ledarblogg hänvisar till, men Swedwood tar ju ett snyggt avstånd i det inklippta mailsvaret nedan.

Nu har jag skickat ett mail till Ikeas stackars (det var den enda mailadress som var lätt tillgänglig) presskontakt om hur bekymrad jag kände mig över att ha halva huset fullt med Ikea grejjer.

====

OpenPGP: *Delar av det här meddelandet har INTE signerats eller krypterats*

Hej David,

Tack för din e-post och att du frågar efter vår synpunkt och förklaring
till det som fackliga organisationer (GS och BWI samt genom Dagens Arbete)
beskyller oss för.

Först vill jag nämna att vi har haft och har diskussioner med BWI och det
amerikanska facket, vi började med det för två år sedan. Vi har blivit
beskyllda för mycket och jag kan säga att det känns faktiskt väldigt tungt
att bli anklagad för diskriminering av medarbetare och att vi inte följer
den uppförandekod som vi skrivit under på. Jag ser nedan att Ylva klippt
in vad som gäller inom IKEA-gruppen för medarbetares rätt till facklig
anslutning etc. Detta gäller inom Swedood också och oavsett var vi är
aktiva. Vi har ett gott och nära samarbete med facken i samtliga våra
företag och de länder där vi har verksamhet och vi förväntar oss att vi
ska ha det också i USA när/om en lokal fackklubb är/blir etablerad. Vi
följer strikt IWAY, uppförande koden, ILO konventionen, freedom of choice
mm och gör det på samma sätt överallt.

Vad många inte känner till är att det är stora skillnader mellan länder i
Europa (det är relativt lika mellan ett stort antal länder i Europa) och
USA när det gäller facklig verksamhet och i USA är väldigt mycket reglerat
i landets lagstiftning. Bl a måste facket ha mer än 50 % majoritet för en
lokal fackförening bland medarbetarna på ett företag för att kunna
etablera en lokal klubb. När man uppnått det är det tvingande för alla
anställda på arbetsplatsen att gå med (alltså 100 %). Och, i USA är
regelverket sådant att om man som företag låter ett fack eller en
organisation komma in på arbetsplatsen, även om det så bara är med
flygblad, så måste man välkomna in alla andra intresserade externa parter
också.

Vi vill att våra medarbetare ska få bestämma själva hur de vill ha det och
vi vill att deras arbetsplats ska vara en "fristad" för exponering för
olika intressen eller konflikter. Och, därför tycker vi att man får träffa
facket och andra organisationer precis var man vill men inte inne i
fabriken. Så, vi har två starka skäl.

Jag vill egentligen inte ge dig ett generellt svar på frågan om avsked pga
inkontinens och skrämsel/rädslor. Men, vi känner inte till att någon fått
avsked pga toalettbesök/inkontinens eller liknande. Vi har bett facket om
information så vi kan åtgärda om något fel begåtts, vi har begärt in all
information från vår verksamhet i USA etc och vi har inte funnit eller
fått något namn, inte ens av facket. Vi har erbjudit det internationella
facket att vara observatörer i en tredje parts (extern oberoende
revisionsfirma) revision av arbetsplats och arbetsmiljö med fokus på de
sociala delarna. Vi har inte fått svar på detta. Men, jag läste i en
artikel på Dagens Arbete att facket inte anser att det är några
missförhållanden med löner eller annat på arbetsplatsen utan nu är frågan
endast att man inte får komma in på arbetsplatsen.

Vi tycker att allt detta är väldigt tråkigt och hoppas på en snar lösning.
Jag hoppas vidare att det ska kännas bra med IKEA-möblerna i
fortsättningen. Om du har några fler frågor eller funderingar är du
välkommen att kontakta mig.

Trevlig helg,

Ingrid
___________________________________________
Ingrid Steén
Information Manager

Swedwood International AB


David Aronsson
2010-04-23 15:54

cc

Subject
Fwd: RE: Swedwood

********* *PÅBÖRJAR KRYPTERAD eller SIGNERAD DEL* *********

Hej,

Ylva Magnusson på Ikea hänvisade till dig, se mitt mail till henne
längst ned.

Det jag funderar över är varför ett svenskt företag med svensk vd inte
agerar fack-vänligt. Svenska arbetsgivarorganisationerna anser ju
generellt att facket är en positiv företeelse.

Swedwood kan väl inte ha något att förlora på att aktivt bjuda in
facket, även i USA, så att de anställda kan ta ställning till hur de
vill ha det. Utan skrämselpropaganda och risk för avsked. Om inte
annat lär det ju inte uppväga priset för den badwill som ni och Ikea
får när sådant här aktualliseras.

mvh,

-------- Ursprungligt meddelande --------
Ämne: RE: Swedwood
Datum: Fri, 23 Apr 2010 15:36:35 +0200


Hej David,

Tack för ditt mail, vi uppskattar verkligen när människor hör av sig
till oss med sina funderingar och reflektioner som rör IKEA. Det ger
oss en möjlighet att berätta hur vi ser på saker.

En öppen, ärlig och respektfull arbetsmiljö är viktig för IKEA och en
grundläggande del i vår kultur. Varje IKEA medarbetare är en mycket
betydelsefull tillgång för företaget. Vi vill att våra medarbetare ska
kunna känna engagemang och motivation i sitt arbete och ha en öppen
dialog med varandra och med cheferna och ledningen.

IKEA värnar om och respekterar varje medarbetares rätt att fritt
ansluta sig till fackliga organisationer, utan att uttrycka några
preferenser angående vilken organisation eller fackförening. Vi
respekterar var och ens rättighet att fatta egna beslut och ingen ska
behöva oroa sig över konsekvenserna. Genom IKEAs uppförandekod, IWAY
säkerställer vi också att medarbetarna hos våra leverantörer har
liknande valmöjligheter.

Swedwood gör flera olika saker för att skapa bra förhållanden för sina
medarbetare. Om du vill veta mer I detalj kring vad de gör, går det
bra att maila deras informationschef Ingrid Steén på


Med vänliga hälsningar


Ylva Magnusson
Informationsavdelningen
IKEA Sverige
www.ikea.se

-----Original Message-----
From: David Aronsson [mailto:david.aronsson@gmail.com]
Sent: den 23 april 2010 14:50
To: Ylva Magnusson
Subject: Swedwood

Hej,

Det agerande som Ikea har gällande Swedwood framstår inte som vidare i
enlighet med ert "Svenska arv". Jag är förvånad över att ni så
lättvindigt gömmer er bakom den anti-fackliga praxisen i USA.

Ett seriöst företag som påstår sig stå för svenska värden (i allt
annat) borde agera på ett annat sätt. Bjud in fackets informatörer,
ordna en omröstning och se om det finns intresse. Det är skrämmande
att höra om inkontinenta personer som avskedas och personer med
fackligt intresse som inte ens vågar vara öppna med det, för att de är
rädda för ett svenskt företag.

Jag hade inte förväntat mig detta av Ikea. Mer eller mindre alla våra
möbler hemma är köpta på Ikea, nu känns det inte lika bra längre.

mvh,
David Aronsson
Strängnäs


********** *AVSLUTAR KRYPTERAD eller SIGNERAD DEL* **********

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg