Långbergskolan – i väntan på underlag – och efter att det kom

onsdag 5 maj 2010 ·

Det är tre saker angående Långbergsskolans flytt som jag inte förstår.

1.Varför tycker någon att 70% av föräldrarna är en hög siffra?
2.Vad är egentligen problemet med att få ett hål i årskurserna?
3.Hur kan skolan vara full? Var är barnen nu?

Svar 1:
Jag håller väl med om att 70% är en hög siffra om man tänker på hur förändringsobenägna föräldrar normalt är gällande sina barn. Den stabilitet man har är bättre än att chansa på att det kan bli bättre.

Men...

Inte sjutton är 70% en hög siffra i alla andra sammanhang? Det kan ju vara att jag kommer från en politisk koncensus tradition [joo, anledning till att vi splittrar så brutalt när vi väl splittrar är att vi är så överens i övrigt] men hela 30% av föräldrarna är motståndare till en förändring av deras barns skolgång. Kan det vara så att det är föräldrarna som valt Långbergsskolan för att den ligger nära och inte för deras pedagogik etc som framförts i media?

Som ett sidospår kan jag fundera på vad som händer när en flytt genomförs. Kommer då 30% av barnen att söka sig till Vasa? Vad händer då med Långbergsskolans ”intakta organisation och pedagogiska linje”? Blir inte nedskärningarna mycket brutalare då än om man tar bort två förskoleklasser?

Svar 2:
Jag ringde till utbildningskontoret, uppenbarligen några minuter efter att en politikerkollega på högerkanten gjorde det och frågade exakt samma sak... vad är egentligen problemet med att inte ta in en förskoleklassårskurs?

Svaret jag fick gjorde det iallafall tydligt att förvaltningen anser att de har tagit rätt beslut... oopps... det är ju förstås nämnden som tar besluten, dumma jag. Att ledamöterna med lite tur får två-tre dagar på sig med det skriftliga underlaget innan mötet underlättar väl bara för en smidig process.

Däremot blev det inte så tydligt vad det egentligen var för problem med att inte ta in några förskoleklasselever detta år, mer än möjligtvis just att det under ett år inte blir någon F-klass, nästa år ingen 1:a etc....

Visst blir det mindre elever och därmed kanske man får mindre pengar, men inte sjutton kan vi klämma in elever bara för att skolan ska växa sig sprängfull och få så mycket pengar som möjligt.

Svar 3:
Skolan är överfull, men om verksamheten fungerar så bra som den gör? Att eleverna ska ha lokalutrymme är ju ingen naturlag. Jag skulle dock som elev varit för flytt för att få en bättre gymnastiksal.

Från åk 1-5 så åkte jag buss från yttre delen av Överselaö till Stallarholmsskolan varje morgon. Det var 6-7 km + svängen runt Janslunda eftersom vi tog bussen på vägen ut för att få en chans till om vi missade. Jag tyckte aldrig att bussningen var något problem.

[Ohh! nu kom underlaget i eposten. Jag begärde ut det och snällt nog så levererades det rätt omgående... läser... läser ….läser... AHH! nu förstår jag!]

Det är inte en fråga om att flytta Långbergsskolan för att den är full eller för att man ska få plats med förskoleeleverna (som ”bara” ökar skolan med 5 elever). Det är en lokalfråga!! (överraskning)

Långbergsskolan och förskolan Storken är nedslitna [och vad jag hört vid sidan om så finns det impregnerat virke i Storken... som släpper lukt/kemikalier in i förskolan. Hur i #&%¤!&% gick det till när man år efter år tillät det? Som kemist, fd arbetsmiljöfanatiker och pappa blir jag lite förskräckt... fast med lite betänketid så har jag nog agerat kring detta tidigare, utan resultat antar jag]

Den stora kostnaden som gör att man inte bara kan ta bort förskoleklassen (alternativ 2a i tjänsteutlåtandet) detta år eller sätta dem i baracker (alternativ 3) är att Storken då måste evakueras till baracker under ombyggnationen. Vad sjutton har man inte sagt det för i media? Eller har jag bara missat det i mediabruset? (joo... även för oppositionspolitiker är media deprimerande nog huvudkällan för information). [Gick och letade i tidningen, och det har nämnts att Storken ska flytta in i lokalerna men i underlaget framstår det som om det är den drivande anledningen för flytten]

Detta är alltså inte primärt en fråga om Långbergsskolan, baracker hade varit en relativt billig och enkel lösning för det överintag av elever som man gjort. Tyngdpunkten ligger helt klart på de 2,6 miljoner som en baracklösning för Storken medför. Om jag förstår underlaget rätt så medför baracker för F-klass och för Storken en extra kostnad per år jämfört med flyttlösningen på ca 3,3 miljoner.

Så min slutsats är...

- Det är fullständigt nys att en flyttad Långbergsskola skulle vara intakt. Man kommer oundvikligen få ekonomiska konsekvenser och både inflytt av elever och utflytt av elever. Om man får en negativ elevnetto kommer lärare få lov att sluta. Så kul är elevpengssystem.
+ Man kan ta elever från friskolorna på Tosterö.
- Det är mycket oroväckande att elevernas svar är att de vill flytta för att inte splittras. Om F-klassen inte kommer dit eller om man sätter baracker för dem så sker absolut ingen som helst splittring, och inte heller en flytt.
+ Karinslundsskolan kommer till användning och den är mycket bättre lokalmässigt än Långberget.
+ Storken evakueras utan större kostnader.
- Det finns inget som säger att Långbergsskolan (exkl förskolan Storken) inte skulle kunna fortsätta sin verksamhet som den ser ut nu.
- 30% av de 80% föräldrar som svarat är negativa till flytt. Risken finns att det är i denna grupp som behovet av en stabil och nära skolmiljö är som störst. Har de 20% som inte svarat en majoritet som egentligen är negativa så är det i princip 50/50.
+ 70% av de 80% föräldrar som svarat är positiva till en flytt (med brasklappen att det är snack om ”intakt” etc då också)
- och + Vasaskolan får troligen en hel del fler elever.
+ Vasaskolan och Finningeskolan ligger geografiskt mycket respektive del av Långbergsskolans upptagningsområde.
+ 86% av eleverna är positiva till en flytt, men då i motsats till splittring [Jag hoppas verkligen djupt och innerligt att den demokratiska processen inte varit som den är i vuxenvärlden där den går ut på att spegla alternativen genom sina egna filter och påtvinga val mellan pest eller kolera... typ går vi inte med i EU så kraschar vår ekonomi och alla kommer tvingas att tigga på gatorna... Är du för EU eller är du för tiggande på gatorna?... Om vi inte flyttar till Karinslund så kommer dina kompisar flytta till andra skolor och din lärare sluta... är för flytt eller för att skolan splittras?]

Valet för mig är som att välja mellan pest eller svininfluensa. [Jag vaccinerade mig inte och inte heller resten av familjen, så jag kanske ska välja pest ändå... eller?]

Slutsatsen är för min del att det är bättre, men inte bra, att flytta men Vasaskolan och Finningeskolan måste göra en stor insats för att fånga upp de barn som inte vill flytta med och ge dem en så stabil skolsituation som möjligt.

Detta kommer ju också innebära på ett personligt plan att vår dotter när hon blir drygt ett år äldre inte kommer gå på Långbergsskolan som jag kanske funderat på utan istället på Vasaskolan, i pappas fotspår.

Hoppas någon vill kommentera inlägget... Jag är själv ytterst tveksam. Baracker för F-klassen kostar 1,3 miljoner per år. Baracker för Storken kostar 2,6 miljoner per år. Flyttlösningen kostar runt 600 tusen per år. Är 3,3 miljoner i merkostnader och dåliga lokaler nog för att flytta en skola?


[Nu ska jag bara vänta på att underlaget når ledamöterna i nämnden. Jag har ingen lust att ge mer bränsle åt känslan av att bloggarna är en stor läcka av inte ännu så offentlig information. Jag kan vänta några dagar...]

[Nu kom det visst i Ramins postlåda så nu publicerar jag]

10 kommentarer:

Mats Werner sa...
5 maj 2010 13:36  

Oerhört mycket i Ditt resonemang är klart och klokt. Men Du drar i mina ögon fle slutsatser.

OM det är så att det hela egentligen rör Storken - varför då inte flytta Storken till Karinslundsskolans bottenvåning? Det finns väl redan ett majoritetsbeslut att man ska använda BV för förskoleändamål.

VARFÖR är inte Storkens problem överhuvudtaget nämnda i den utredning om förskolebehovet i Finnige och centrala Strängnäs, som låg som bilaga till ärdendet om nedläggning av Skollokalsutredningen? Där talar som någon skola som ska slippa baracker och någon som behöver ditten eller datten. Men Storken är inte nämnd!?

INNAN Du tar ställning: läs igenom den s.k. enkät som föräldrarna har "tagit ställning till". Den är precis så utförd som den skräckbild Du målar upp.

Man har presenterat 4-5 förslag varefter 4 har malts ner och kvar står "lärarnas" som föräldrarna har att säga ja eller nej till! Demokratiskt?

LYSSNA också på de föräldrar som är förbannade för att de just anser sig förda bakom ljuset av rektor och lärare. Rektor lär dessutom ha idkat telefonpåtryckningar på tveksamma föräldrar.

Det finns lediga platser i såväl Vasaskolan som Finningeskolan. Man måste inte flytta en hel skola för att det saknas två klassrum. Hur skulle vi göra om Mariefredsskolan blev full? Flytta den?

David sa...
5 maj 2010 14:19  

Tack! Jag är så tveksam kring detta att jag inte vet var jag ska ta vägen.

Det är ju helt sant att Storken kan flytta till Karinslund (fast då blir det mycket längre att hämta och lämna med barn som inte är bussningsbara).

Jag lägger ingen större tyngd vid enkäten (speciellt inte som resultatet ser ut). Jag agerar utifrån mina egna ståndpunkter kring vad som är bäst för barnen och skolsystemet. Lägger nog faktiskt mer tyngd vid förvaltningens och lärarnas syn om jag ska vara (för) ärlig.

Jag var först inne på att den bästa lösningen är alt 2a, dvs att inte ta in F-klasser. "Problemet" är då att Storkenlösningen kostar en del... men... å andra sidan är 3,3 miljoner inget i en budget på 600+ miljoner.

David Bergström sa...
5 maj 2010 19:01  

Mycket intressant inlägg. Måste även hålla med om att flytta storken till Karinslundsskolan skulle inte vara så jätte bra med tanke på att det just är en förskola, alltså barn som är i en ålder man inte direkt vill låta åka ensamma i buss.

Plus att skulle inte det då kanske dra förskoleelever från Tosteröskolans förskola? Jag vet inte hur många som bor på östra sidan av Tosterön som skulle kunna tänka sig att flytta barnen bara för att få det närmare?

Själv gick jag på Tosteröskolan, och det var helt fantastiskt och jag är stolt över att vi har en sådan bra skola i Strängnäs, sedan när jag läste att EU-regler tvingat skolan ta bort hinderbanan! Sjukt!

Oj, ursäkta för offtopic men det blir så när man har åsikter!

David Bergström, Piratpartiet.

mariavb sa...
5 maj 2010 19:18  

Hej David ! Du och jag hade en intressant debatt i tidningen om segregation. Jag var kanske lite nej-sägare då, men har funderat mycket och vill särskilt påpeka att jag och moderaterna i Strängnäs vill motverka segregation.Vi är positiva till friskolor ur ett "engagemangs och frihets" perspektiv. Vi är ju också som bekant positiva till konkurrens och jag är van från min egen branch att närvaron av kollegor på andra enheter är stimulerande och får en att utvecklas samtidigt som den alls inte utesluter samarbete. MEN,vi skall hålla ögonen på segregationstendenser och motverka sådana.Alla barn skall ha rätt till bra skola. I det perspektivet är det dåligt att flytta Långbergsskolan till Tosterö. Den tappar ju då ett bland flera viktiga plus, nämligen närheten till barnens bostäder. Denna åtgärd ökar sannolikt segregationen.

Margit Urtegård sa...
5 maj 2010 23:38  

Hej David.

Du resonerar klokt som vanligt och jag håller med dig i mycket. Men, din slutsats blir fel i mina öron. Hur kom du fram till den?

Du skriver: "30% av de 80% föräldrar som svarat är negativa till flytt. Risken finns att det är i denna grupp som behovet av en stabil och nära skolmiljö är som störst. Har de 20% som inte svarat en majoritet som egentligen är negativa så är det i princip 50/50." Av dessa 50 procent som svarade ja till en flytt så är det flera som känner sig lurade på grund av att de kände att de inte hade något val. Du skall få se enkäten vid tillfälle. Det är ingen enkät, det är ett skrämselsbrev med två rutor man kan kryssa i. En ruta om du håller med lärarna om att en flytt är bra och en ruta om du inte håller med. Inget annat. Och lärarna som vill flytta har tydligen blivit lovade en ny skola på Långberget om 2-3 år.

Långbergsskolan är inte slut som "artist". Man behöver rusta upp toaletterna och säkert något annat också, men det är det fastighetsbolaget som skall göra och det kan de antagligen göra på sommaren om de är lite flexibla. Vi startade ju det bolaget för att renoveringar av våra fastigheter skulle ordnas bättre.

Jag citerar nu en kommentar från Lotta Grönblads blogg: Blev både förvånad och ledsen när förslaget om flytt av Långbergsskolan kom ut i tidningen. För X-antal år sedan satt vi i föräldraföreningen i Långbergsskolan och diskuterade hur skolan skulle profilera sej för att få fler elever och nu är det för många, då ska den bort.
Ulfhällsområdet år det enda bostadsområdet som i dagsläget har bra service. Man har underlag för mataffär, det finns barnomsorg, skola, kiosk,bensinstation , vårdcentral o.s. v. och närhet till tågstationen.
På Tosterö finns inte ens underlag till en mataffär. Men Två kommunala skolor och flera friskolor som riktar sej till samma åldersgrupp det är helt OK?
För mej känns det som om många föräldrar som röstade för flytt, kommer att känna sej lika lurade som Veli som avsade sej besittningsrätten på sin rörelse när Västerviken byggdes om.
Vilken analys har gjorts om konsekvenserna av flytten? Hur påverkas Tosteröskolan, är det bättre för vissa barn att slippa passera stora vägen? Blir det lättare för friskolorna att få elever när skolbussen går?
Vilken skola väljer Ulfhällsbarnen? Extra viktigt är det för barn som börjar förskoleklass, inte bara i år utan kommande år. Har man räknat rätt på kommande barnantal.
Att bygga en ny skola i Långberget känns väldigt avlägset eftersom det tar många år innan första spataget är möjligt."
Mari Bohman

Jag var ordförande i föräldraföreningen på Långbergsskolan när detta hände; detta som Mari berättar om. Det är mycket klokt det Mari skriver. Läs och begrunna.

Jag efterlyser en öppen politisk diskussion om hur vi skall göra med våra skolor. Jag är trött på att få läsa om det ena tokiga förslaget efter det andra i tidningen. Varför lade man ner skollokalsutredningen? Varför skall man på död och liv fylla den tomma skolan, Karinslundsskolan, på Tosterösidan? Varför inte hyra ut den?

Dag Bremberg sa...
6 maj 2010 00:28  

När nackdelarna är minst lika många som fördelarna så bör ställningstagandet när det handlar om att flytta skolbarn och riva upp en fungerande verksamhet bli ett Nej.
Det är i kommunledningen alldeles för mkt fokus på att flytta stora pusselbitar och för lite intresse av samråd och barnkonsekvensanalyser.

David sa...
6 maj 2010 06:53  

Min slutsats baseras sig nog mest på följande...

1. Vasaskolan och Finningeskolan ligger nära nog för att "upphäva" närhetsprincipen. (Man kanske måste förändra upptagningsområdena så att lite av Vasaskolans i framtiden kopplas till en Tosteröförlagd Långbergsskola)

2. Kostnaderna för att evakuera Storken är inte obetydliga och det är inget alternativ att evakuera till Karinslund. (Däremot är det ju frågan om 3,3 miljoner är för högt pris för störningen eller inte)

3. Även om Långbergsskolans lokaler uppenbarligen fungerar så är de inte i paritet med Karinslunds. (men å andra sidan så funkar de ju nu och kommer göra det även med 5 barn till)

4. Lärarna anser att detta är en acceptabel lösning. (Om de blivit lovade en ny skola på Långberget som muta så är det illa, men jag förutsätter att lärare inte är så lättlurade.)

Det som är de tyngsta argumenten mot är...

M1. Allt mer tyder på att en helt del föräldrar blivit lurade/skrämda.

M2. En flytt eller skolbyte för de som inte flyttar är en stor störning.

M3. Bussning är inte gratis (~600 tkr/år) eller okomplicerad. (Hur länge ska den pågå? För alltid? Tills nuvarande F-klass har gått ut?)

Det som underminerar M2 är att en störning bör väl komma någon gång oavsett, eftersom Långberget måste rustas innan elevkullarna ökar igen. För fyror och femmor bör det också vara en acceptabel störning eftersom de ändå byter snart av stadiumskäl. Byter man till Finningeskolan så blir det ju värre då man måste byta igen efter åk 5.

Om frågan når KF kommer jag yrka återremiss för komplettering med en seriös konsekvensanalys och att ändringen, om det fortfarande är aktuellt (efter att föräldrar/elever sökt sig bort), sker först hösten 2011.

Jan Eriksson (sp) sa...
6 maj 2010 08:36  

En mycket bra analys tycker jag. Äntligen har någon mer än jag reagerat på hur enkäten var utformad och det statistiska utfallet som trots allt är ett av huvudargumentet i den här processen för en flytt.

Korrekt borde den ha redovisats så här:
57% av DE TILLFRÅGADE - ja
26% av DE TILLFRÅGADE - nej
0,5% av DE TILLFRÅGADE - blankt svar
16,5% av DE TILLFRÅGADE - lämnade inget svar

Tycker saken kommer i en annan dager då...

Har heller inte sett enkäten så jag vet inte exakt vad de svarade på men som jag förstått det från kommentarerna på Ekuriren så var det något i stil med sämre skolgång för barnen eller flytt av skola.

För några månader sedan slogs de med näbbar och klor för att få vara kvar. Vad har ändrats sedan dess? Har lokalerna blivit akut dåliga? Går de alltså inte att renovera? För barn ska ju självklart inte gå i undermåliga lokaler, absolut inte, men allt verkar ju vara bortom räddning? Varför framfördes inte kritiken mot lokalerna då, vid förra tillfället?

Det kanske är så att man nu samlar ihop alla motiveringar man kan för att stödja en flytt (full attack), likväl som man höll tillbaka dem förra gången för att motverka den.

Jag gillar Långbergsskolan och tycker att alla barn ska ha en bra skolgång men den här processen luktar från mer än ett håll.

David sa...
7 maj 2010 16:47  

Efter lite diskussion med kloka partikamrater och inhämtande av informationen om att Storken måste evakueras innan augusti i år så kommer jag inte rösta emot flytten om jag får chansen.

Jag kan fortfarande tänka mig återremiss för komplettering med konsekvensanalys, men då måste det gå väldigt fort.

Northill sa...
10 maj 2010 14:09  

Tänkte bara lägga mig i lite grann. En tanke som slog mig var hur bussarna ska fungera vid Långberget. Som det är nu kan dom inte vända ordentligt vid skolan och måste backa för att komma runt. Så hur är det tänkt att man ska göra där. Har läst en hel del om det här förslaget och inte sett något om det. Vid Karinslundsskolan är det inga problem för där är det byggt för bussar men inte vid Långberget. Eller ska 200 barn gå ut till vägen vid vårdcentralen när dom hoppar på och gå av vid mataffären på andra sidan. Att ha en massa barn vid bussar och vägar är aldrig en bra sak. Speciellt inte om bussarna ska backa eller att 200 barn ska stå vid en väg och vänta på bussarna. Vem ska sen ta ansvar för barnen på bussarna. Är det skolans ansvar? Det kan ju knappast vara busschaufförens.
Och om man nu kör på ett barn när dom står vid bussen ven tar då på sig ansvaret?

Jag hoppas denna flytt inte blir verklighet utan man hittar en bättre lösning. Men det verkar som om det redan är bestämt att det ska flyttas.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg