”Oberoende opinionsinstitut” förespår maktskifte

tisdag 4 maj 2010 ·

Opinionsundersökningar är som allt fler konstaterar en exercis i att bevisa begreppet ”lögn, förbannad lögn och statistik” alternativt ”Med statistik kan man visa vad som helst”. Jag gillar dock SR/Novus opinionsundersökningarnas opinionsundersökning.

Utifrån den och valresultaten de senaste valen (eller kanske främst det senaste då Mfp, Sp, Sd strular till statistiken) har jag räknat ut resultat för Strängnäs (genom viktning av riksdag mot kommunresultat kopplat till nationella opinionsläget). Det finns förstås ingen sanning i detta utan är väl mest kul lek med siffror, men...

Majoriteten faller!

..eller... ergh... det finns enligt dataunderlaget ingen chans för majoriteten (S+C+Fp) att sitta kvar. Inte heller får Strängnäsalliansen eller de Rödgröna egen majoritet. Allt hänger på var Sp, Mfp och PP ställer sig. De är de som har vågmästarrollen. Observera dock att utifrån senaste valet så är Alliansens enda chans att samtliga icke-rödgröna partier är med (inkl SD) för att de ska nå egen majoritet.

[Klicka på bilden för att se den i skala och skärpa att den går att läsa]


I tabellen nedan (som är grunden för grafen ovan) hänvisar rubrikerna till vilket dataunderlag som använts för viktningen av opinionsläget, dvs "medel" är förhållandet riksdag/kommun under de senaste fyra valen och "val 2006" är utifrån förhållandet riksdag/kommun det senaste valet.


Mandat medel Mandat val 2006
S 18 19
M 14 13
C 4 3
fp 4 4
V 2 2
Mp 3 5
Kd 2 2
SP 3 2
Mfp 2 2
SD 2 2
PP 1 1Alliansen 24 22
Rödgröna 23 26
Alliansen + Sp 27 24
Nuvarande majoritet (S+C+fp) 26 26
Rödgröna + Mfp 25 28
Rödgröna + Sp + Mfp + PP 32 31
Alliansen + Sp + Mfp + PP 30 27
Krävs för majoritet 28 28

(Observera också att jag inte har tagit hänsyn till valkretsindelningen när jag räknat ut mandaten. Det är möjligt att partier med konstig spridning mellan valkretsarna (läs Mfp) påverkas men det lär inte ge mer eller mindre mandat).

8 kommentarer:

Unknown sa...
4 maj 2010 12:02  

Hmm... för att se partinamnet i tabellen måste man markera texten. Bokstäverna blir svarta och jag kan inte fixa det nu.

Unknown sa...
4 maj 2010 12:25  

Hur står miljöpartiet lokalt?
Är S+FP+C+MP ett alternativt utfall (skulle väl räcka för majoritet)?

Unknown sa...
4 maj 2010 13:17  

Mp är de som slår mest mellan åren i förhållandet riksdag/komkun. De får 3-5 mandat beroende på vilket underlag man väljer. S+C+Fp+Mp skulle alltså få en majoritet (29-31 mandat).

David Bergström sa...
4 maj 2010 14:46  

Förvirrande men intressant!

Unknown sa...
4 maj 2010 17:11  

Detta är ju en till stor del politisk blogg, så viss desinformation är ju nödvändigt.

Statistik blir också mer trovärdig om den är förvirrande... ;-)

Jan Lahti sa...
11 maj 2010 15:46  

Enligt http://www.val.se/val/val2006/slutlig/K/kommun/04/86/roster.html har Strängnäs kommun bara en valkrets, vilket de flesta småkommuner i Sverige har.

//Jan Lahti, statsvetare

Jan Lahti sa...
11 maj 2010 15:56  

Vad jag menade med ovanstående inlägg är att eftersom kommunen endast har en valkretsindelning fördelas mandaten proportionellt. I en kommun som Umeå - med två valkretsar - fördelas mandaten utifrån koncentrationen av röster i varje valkrets. Säg att parti A får 2% av rösterna i valkrets 1 (som har 50 mandat) och 2% av rösterna i valkrets 2 (som har lika många mandat). Därigenom får partiet ett mandat i valkrets ett och ett mandat i valkrets två (totalt två mandat). Om parti B däremot har 5% i valkrets 1 och 1% i valkrets 2 får det två mandat från valkrets ett men noll mandat från valkrets två (rösterna räcker inte till). Parti B får alltså mindre mandat än parti A trots att det har mer röster. Det är så valkretsindelningen kan ställa till det för mindre partier i ett kommunalval. I Strängnäs är emellertid detta inget problem då hela kommunen utgör en enda valkrets. (observera att uträkningen är tämligen förenklad, givetvis blir inte mandatfördelningen extremt proportionell pga röster på övriga partier, vilka ej får tillräckligt med röster för att komma in, något som bidrar till att rösterna går till spillo).

//Jan Lahti, statsvetare

Unknown sa...
11 maj 2010 19:38  

Du har missat en sak Janne... Strängnäs kommer i nästa val att ha två valkretsar.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg